Toplam 824 adet ürün
 
30% Güngör Karauğuz, Hitit Duaları Kil Kitapları

Hitit Duaları Kil Kitapları  

Güngör Karauğuz  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

Hititler ilahlarına: "Gerçekten yaşam ölüm ile ölüm de yaşam ile (bağlantılıdır). İnsan yaşamı sonsuz değildir, kısa (bir) dönemdir. Yaşamının günleri (de) ...

28.00 19.60 TL  
30% İsmail Başaran, Ana Hatlarıyla Amerikan Yahudiliği - Tarihsel Süreç ve Gruplar

Ana Hatlarıyla Amerikan Yahudiliği - Tarihsel Süreç ve Gruplar  

İsmail Başaran  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

1654 yılında gelmeye başladıkları Amerika örnekliği, Avrupa toplumlarında Hristiyan toplum tarafından dışlanan ve çoğu zaman getolarda yaşamaya mecbur ...

24.00 16.80 TL  
30% Mustafa Akkuş, Moğollarda Din ve Siyaset - İlhanlı Hanlarının Dini Kişiliği ve Uygulamaları

Moğollarda Din ve Siyaset - İlhanlı Hanlarının Dini Kişiliği ve Uygulamaları  

Mustafa Akkuş  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

XIII. yüzyıl dünya tarihini şekillendiren Moğollar, istilaya başlamalarıyla beraber dünyada büyük merak uyandırmışlar ve dikkat çekmişlerdir. Cengiz Han ...

35.00 24.50 TL  
30% Mehtap Doğan, Yapay Zeka ve Bilinç Problemi

Yapay Zeka ve Bilinç Problemi  

Mehtap Doğan  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

Bilinç, varlığımızın doğasına yönelik derin bir problemdir. Biyolojik, fizyolojik, nörolojik ve bilişsel boyutlarıyla birlikte bilinç, aynı anda hem ...

35.00 24.50 TL  
30% Murat Küçükuğurlu, Erzurum Camileri Medreseleri ve Kütüphaneleri

Erzurum Camileri Medreseleri ve Kütüphaneleri  

Murat Küçükuğurlu  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

Bu kitap özel olarak Erzurum camileri, medreseleri ve kütüphanelerini incelemekle birlikte genel olarak Erzurum kültür tarihine ve dini hayatına yönelik ...

30.00 21.00 TL  
30% Kolektif, Devlet Yönetiminde İyi Yönetim Anlayış ve İlkeleri

Devlet Yönetiminde İyi Yönetim Anlayış ve İlkeleri  

Kolektif  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

Bu çalışma; Selçuklu ve Osmanlı döneminde devlet yönetiminde görev almış ve idarenin işleyişinde gördükleri aksaklıkları dile getirerek padişahları (devlet ...

22.00 15.40 TL  
30% Hasan Mor, Uluslararası Hukuka Giriş 1

Uluslararası Hukuka Giriş 1  

Hasan Mor  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

Globalleşmenin bizlerin bireysel nitelemelerimizden tamamen bağımsız olarak iyice belirgin bir hal aldığı 21. Yüzyılda uluslararası toplum ilişkileri ...

28.00 19.60 TL  
30% Hasan Mor, Uluslararası Hukuka Giriş-2

Uluslararası Hukuka Giriş-2  

Hasan Mor  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

Globalleşmenin bizlerin bireysel nitelemelerimizden tamamen bağımsız olarak iyice belirgin bir hal aldığı 21. yüzyılda uluslararası toplum ilişkileri ...

36.00 25.20 TL  
30% Orhan Türkdoğan, Türkiyede Toplumsal Azınlıklar

Türkiye'de Toplumsal Azınlıklar  

Orhan Türkdoğan  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

Türk toplumunun azınlık yapısı -deyim yerinde ise- zengin bir döl yatağını oluşturur. Zazalar, Kurmançlar (Kürtçe konuşanlar), Kadim Hıristiyanlar, ...

18.00 12.60 TL  
30% Figen Kanbir, Türkiyede Yaşlılara Yönelik Toplumsal Algılar ve Politikalardaki Değişim

Türkiye'de Yaşlılara Yönelik Toplumsal Algılar ve Politikalardaki Değişim  

Figen Kanbir  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

Nüfus, demografik bir ölçüt olmasının yanı sıra, ülkelerin kaderlerini belirlemede önemli bir yere sahiptir. Ülkeler hayatta kalabilmek için nüfuslarının ...

18.00 12.60 TL  
30% Fikret Yaman, Çocuk Terkinin Karanlık Yüzü-Tarihsel Süreç ve Modern Dönemdeki Uygulamalar

Çocuk Terkinin Karanlık Yüzü-Tarihsel Süreç ve Modern Dönemdeki Uygulamalar  

Fikret Yaman  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

Günümüzden yaklaşık 1440 yıl önce, İslam öncesi Arap toplumlarında yoksulluk korkusu, erkek çocuklarının kız çocuklarına öncelenmesi gibi nedenlerle kız ...

17.00 11.90 TL  
30% Recep Dikici, Saçaklızade ve Osmanlı Döneminde Maraşlı Alimler

Saçaklızade ve Osmanlı Döneminde Maraşlı Alimler  

Recep Dikici  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

26.00 18.20 TL  
30% Orhan Türkdoğan, Osmanlıdan Günümüze Türk Toplum Yapısı

Osmanlı'dan Günümüze Türk Toplum Yapısı  

Orhan Türkdoğan  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

65.00 45.50 TL  
30% Kübra Küçükşen, Medya ve Politik Tercih

Medya ve Politik Tercih  

Kübra Küçükşen  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

18.00 12.60 TL  
30% Dr. Orhan Türkdoğan, Türk Toplumunun Tarihsel Kimliği ve Günümüz Sorunları

Türk Toplumunun Tarihsel Kimliği ve Günümüz Sorunları  

Dr. Orhan Türkdoğan  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

55.00 38.50 TL  
30% Yusuf Küçükdağ, Konya Darülkurraları

Konya Darülkurraları  

Yusuf Küçükdağ  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

18.00 12.60 TL  
30% Cemile Haliloviç Tekin, Boşnakçada Türkçeden Geçen Kelimeler Sözlüğü

Boşnakça'da Türkçe'den Geçen Kelimeler Sözlüğü  

Cemile Haliloviç Tekin  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

18.00 12.60 TL  
30% Dr. Orhan Türkdoğan, Günümüzde Karaman ve Hazar Türkleri

Günümüzde Karaman ve Hazar Türkleri  

Dr. Orhan Türkdoğan  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

28.00 19.60 TL  
30% Yusuf Sayın, Ortadoğuda Türkiye ve İranın İşbirliği İmkanları

Ortadoğu'da Türkiye ve İran'ın İşbirliği İmkanları  

Yusuf Sayın  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

25.00 17.50 TL  
30% Ahmet Sarı, Ve Asma Yaprakları Gibi Titreyen El

Ve Asma Yaprakları Gibi Titreyen El  

Ahmet Sarı  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8.33 5.83 TL