Toplam 19 adet ürün
 
Tahir Olgun, Mevlevi Çilesi

Mevlevi Çilesi  

Tahir Olgun  
Vefa Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

16 16.00 TL  
, Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi

Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi  

   
Vefa Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

35 35.00 TL  
, Ahmed er - Rifai Menkıbeleri

Ahmed er - Rifai Menkıbeleri  

   
Vefa Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

10.50 10.50 TL  
, Abidin Paşanın Mesnevi Şerhi

Abidin Paşanın Mesnevi Şerhi  

   
Vefa Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

18 18.00 TL  
, Tarihten Günümüze Tasavvuf Kültürü (Makaleler)

Tarihten Günümüze Tasavvuf Kültürü (Makaleler)  

   
Vefa Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
, Sohbetler Aziz Mahmud Hüdayi

Sohbetler Aziz Mahmud Hüdayi  

   
Vefa Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
, Mevlanada Gönül Kelamı

Mevlanada Gönül Kelamı  

   
Vefa Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

10 10.00 TL  
, Gönüller Sultanı Mevlana

Gönüller Sultanı Mevlana  

   
Vefa Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

14.00 14.00 TL  
, İhyau Ulumid-Din (4 Cilt)

İhyau Ulumid-Din (4 Cilt)  

   
Vefa Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Sezai Küçük, Mevleviliğin Son Yüzyılı

Mevleviliğin Son Yüzyılı  

Sezai Küçük  
Vefa Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
İsmail Ankaravi, Minhacül - Fukara

Minhacü'l - Fukara  

İsmail Ankaravi  
Vefa Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

22.50 22.50 TL  
Mehmet Demirci, Hadislerle Tasavvuf Kültürü

Hadislerle Tasavvuf Kültürü  

Mehmet Demirci  
Vefa Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

16.00 16.00 TL  
Mehmet Emin Demirci, Mesnevi Hikayelerinden Dersler

Mesnevi Hikayelerinden Dersler  

Mehmet Emin Demirci  
Vefa Yayıncılık  

Güzel ve iyi yüz, kötü huyla birlikte olursa bir kalp akça bile etmez. Testinin şekliyle ne vakte kadar oyalanıp duracaksın? Testinin görüntüsünden geç, ...

14.00 14.00 TL  
Safi Arpaguş, Mevlevilikte Manevi Eğitim

Mevlevilik'te Manevi Eğitim  

Safi Arpaguş  
Vefa Yayıncılık  

Manevi Eğitim Âlem-i bâlâ-yı aşka per-güşâ olmak için Dâhil-i meydân olup tennûre aç pervâza gel! Hestî-i mevhûmunu yakmak dilersen aşk ile Matbah-ı ...

 
Doç. Dr. Ethem Cebecioğlu, Mevlana Söyleşileri

Mevlana Söyleşileri  

Doç. Dr. Ethem Cebecioğlu  
Vefa Yayıncılık  

2007nin Unesco tarafından Mevlana Yılı olarak ilan edilmesi sebebiyle Tasavvuf dergisi editörlerince Mevlanaya Armağan Sayısı(20. Sayı) adıyla özel bir sayı ...

16.00 16.00 TL  
Safi Arpaguş, Mevlana Ve İslam

Mevlana Ve İslam  

Safi Arpaguş  
Vefa Yayıncılık  

Mevlânâ Celâleddin Rûmî, XIII. yüzyılda yaşamış mutasavvıf bir müşrid-i kâmildir. Onun asırlardır süregelen tesir ve etkileri tüm dünyânın dikkatini ...

24.50 24.50 TL  
Ahmet Efe, Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi

Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi  

Ahmet Efe  
Vefa Yayıncılık  

Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi adını verdiğimiz bu çalışma, altı asır boyunca yeryüzünün en kudretli devletlerinden biri olarak hayat süren Osmanoğullarının ...

 
, Kültür ve Politika Açıkoturumlar

Kültür ve Politika Açıkoturumlar  

   
Vefa Yayıncılık  

Bu kitabın önemli özelliklerinden ilk üçü şöyle sıralanabilir: Konular, Üslup ve Kişiler. Öncelikle, günümüz Türkiyesinde gündem başı olan politika ve kültür ...

 
, İslami Yönetimin Temeli: Şura

İslami Yönetimin Temeli: Şura  

   
Vefa Yayıncılık  

... Şura bilinci gereğince yerleştirildiği gün, özlenen vahdet de gerçekleşecektir. Çünkü vahdet, herhangi bir grupta değil, ortak değerler etrafında ...