Toplam 25 adet ürün
 
, Medya İktidar İdeoloji

Medya İktidar İdeoloji  

   
Ark Yayınevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
, İletişim Çalışmalarına Giriş

İletişim Çalışmalarına Giriş  

   
Ark Yayınevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
İsmail Kutlu Özalp, Düşlerimde Kal

Düşlerimde Kal  

İsmail Kutlu Özalp  
Ark Yayınevi  

Kelime kelime dizip harfleri Balarısı gibi onu örendir Halkın görmediği bazı şeyleri Gönül gözü ile bakıp ...                                                                           

 
John Fiske, Popüler Kültürü Anlamak

Popüler Kültürü Anlamak  

John Fiske  
Ark Yayınevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Terry Eagleton, Eleştirinin Görevi

Eleştirinin Görevi  

Terry Eagleton  
Ark Yayınevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Mümtazer Türköne, Modernleşme, Laiklik ve Demokrasi

Modernleşme, Laiklik ve Demokrasi  

Mümtaz'er Türköne  
Ark Yayınevi  

Elinizdeki çalışmada milli devlet, milliyetçilik, İslamcılık, laiklik gibi kökleri pek uzaklara gitmeyen, günümüz açısından kritik sorunları konu alıyorum. ...

 
Harun Tepe, Platondan Habermasa Felsefede Doğruluk ya da Hakikat

Platon'dan Habermas'a Felsefede Doğruluk ya da Hakikat  

Harun Tepe  
Ark Yayınevi  

Yaygın bir kanıya göre, felsefe doğruluğu ya da hakikati arama çabasıdır. Filozoflar, düşünürler yüzyıllardır hakikatin, doğru ve kesin bilginin izini ...

 
Madan Sarup, Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm

Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm  

Madan Sarup  
Ark Yayınevi  

Post-yapısalcılık ve postmodernizm tartışmalarını anlamak için söz konusu tartışmalara yalnızca toplum bilimleri içerisindeki aydınlararası bir tartışma olarak ...

 
Süleyman İrvan, Medya, Kültür, Siyaset

Medya, Kültür, Siyaset  

Süleyman İrvan  
Ark Yayınevi  

Medya gündelik yaşamımızın her anına nüfuz etmiş durumda. Sadece bizim neleri tartışmamız gerektiğini değil, neleri tartışmamız gerektiğini değil, neleri nasıl ...

 
Alfred North Whitehead, Aşkına Ölümsüzlük

Aşkın'a Ölümsüzlük  

Alfred North Whitehead  
Ark Yayınevi  

.. Usun sonu felsefenin sonu demekti. Yukarıdaki resimde kendisine yer bulamayan Whitehead, bu tartışmaların köklerinin atıldığı dönemde kendisini büyük bir ...

 
Jürgen Habermas, Hermeneutik (Yorumbilgisi) Üzerine Yazılar

Hermeneutik (Yorumbilgisi) Üzerine Yazılar  

Jürgen Habermas  
Ark Yayınevi  

Son zamanlarda Batı kültüründe psikanalizden göstergebilime, siyaset biliminden sanata, felsefeden doğa bilimlerine hemen her alanda adına hermeneutik denilen ...

 
Süleyman İrvan, Mutlu Binark, Kadın ve Popüler Kültür

Kadın ve Popüler Kültür  

Süleyman İrvan, Mutlu Binark  
Ark Yayınevi  

80li yıllardan itibaren Tonia Modleski, Jeanice Radway, len Agg gibi kimi kültür eleştirmenlerinin öncülüğü sayesinde açık bir değişim gözlenmeye başlanır. ...

 
Daniel Keyes, Algernona Çiçekler

Algernon'a Çiçekler  

Daniel Keyes  
Ark Yayınevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Gilles Veinstein, İlk Osmanlı Sefiri 28 Mehmet Çelebinin Fransa Anıları  Kafirlerin Cenneti

İlk Osmanlı Sefiri 28 Mehmet Çelebi'nin Fransa Anıları " Kafirlerin Cenneti "  

Gilles Veinstein  
Ark Yayınevi  

Orta Çağdan itibaren, Batılılar İslam topraklarına gidip onların, törelerini ve geleneklerini ortaya çıkarmışlardır. Öte tarafa Müslüman devletler Batı ...

 
Bryan S. Turner, Nietzschenin Dansı: Toplumsal Hayatta Hınç, Karşılıklılık ve Direniş

Nietzsche'nin Dansı: Toplumsal Hayatta Hınç, Karşılıklılık ve Direniş  

Bryan S. Turner  
Ark Yayınevi  

Nietzschenin sanat, edebiyat ve felsefe üzerine yaptığı etkiler öteden beri bilinen bir olgu. Günümüzde ise özellikle Postmodern düşünürlerin, tartışmaların ve ...

 
Werner Jung, Georg Simmel Yaşamı, Sosyolojisi, Felsefesi

Georg Simmel Yaşamı, Sosyolojisi, Felsefesi  

Werner Jung  
Ark Yayınevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Steven Lukes, Bireycilik

Bireycilik  

Steven Lukes  
Ark Yayınevi  

Steven Lukes ilk bölümde, bireyciliğin batı düşüncesinde ilk defa belirdiği 1790dan günümüze kadar aldığı çeşitli anlamları, bireyciliğin anlam tarihi başlığı ...

 
Enis Batur, Alternatif: Aydın Günebakan-Bir

Alternatif: Aydın "Günebakan-Bir"  

Enis Batur  
Ark Yayınevi  

... İki ciltte aydın olmak izleğinden hareketle felsefe, düşünce, dil, edebiyat, sanat arasında mekik dokuyan denemeleri biraraya getirdim. İkinci ciltte ise ...

 
Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü

İletişim Sözlüğü  

Erol Mutlu  
Ark Yayınevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Enis Batur, Saatsiz Maarif Takvimi Günebakan-İki

Saatsiz Maarif Takvimi "Günebakan-İki"  

Enis Batur  
Ark Yayınevi  

... İki ciltte aydın olmak izleğinden hareketle felsefe, düşünce, dil, edebiyat, sanat arasında mekik dokuyan denemeleri biraraya getirdim. İkinci ciltte ise ...