Toplam 78 adet ürün
 
40% Mehmet Öncel, 11. Yüzyıl Musiki Nazariyesi İbn Zeylenin el Kafi fil mûsikası

11. Yüzyıl Musiki Nazariyesi İbn Zeyle'nin el Kafi fil mûsika'sı  

Mehmet Öncel  
Endülüs Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

38.00 22.80 TL  
40% Ebül Velid Muhammed b. Ahmed İBN RÜŞD, Telhisu Kitabiş Şi‘r Poetika Şiir Orta Şehri

Telhisu Kitabiş Şi‘r Poetika Şiir Orta Şehri  

Ebül Velid Muhammed b. Ahmed İBN RÜŞD  
Endülüs Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

30.00 18.00 TL  
40% İbn Teymiyye, alemin Hudûsu Problemi

alemin Hudûsu Problemi  

İbn Teymiyye  
Endülüs Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

35.00 21.00 TL  
40% Hasan Onat, Emeviler Dönemi Şii Hareketleri ve Günümüz Şiiliği

Emeviler Dönemi Şii Hareketleri ve Günümüz Şiiliği  

Hasan Onat  
Endülüs Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

18.52 11.11 TL  
40% Komisyon, Dini Düşüncede Sorunlar ve Yorumlar

Dini Düşüncede Sorunlar ve Yorumlar  

Komisyon  
Endülüs Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

20.00 12.00 TL  
40% Şaban Öz, Musab Ağlarken

Musab Ağlarken  

Şaban Öz  
Endülüs Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

10.00 6.00 TL  
40% Hulusi Aslan, İslam Düşünce Geleneğinde Şia Mutezile Etkileşimi

İslam Düşünce Geleneğinde Şia Mutezile Etkileşimi  

Hulusi Aslan  
Endülüs Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

25.00 15.00 TL  
40% Şaban Öz, Kuanın Peygamberi

Ku'an'ın Peygamberi  

Şaban Öz  
Endülüs Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

20.00 12.00 TL  
40% Ebül Muin en Nesefi, Matüridi Kelamı

Matüridi Kelamı  

Ebül Muin en Nesefi  
Endülüs Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

42.50 25.50 TL  
40% Engin Erdem, Varlıktan Tanrıya

Varlıktan Tanrı'ya  

Engin Erdem  
Endülüs Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

30.00 18.00 TL  
40% Osman Aydınlı, Doğuşundan Büyük Selçuklulara Mutezile Ekolü Tarihi ve Öğretisi

Doğuşundan Büyük Selçuklulara Mutezile Ekolü Tarihi ve Öğretisi  

Osman Aydınlı  
Endülüs Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

30.00 18.00 TL  
40% Şaban Öz, Siyere Giriş

Siyere Giriş  

Şaban Öz  
Endülüs Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

15.00 9.00 TL  
40% Metin Özdemir, Mutezilenin Kuran Müdafaası

Mu'tezile'nin Kur'an Müdafaası  

Metin Özdemir  
Endülüs Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

20.00 12.00 TL  
40% Şaban Öz, Hz Peygamberin Siretiyle İlgili Mevzu Haberlerin Tarihi Değeri

Hz Peygamberin Siretiyle İlgili Mevzu Haberlerin Tarihi Değeri  

Şaban Öz  
Endülüs Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

17.00 10.20 TL  
40% Ebul Huseyn el Hayyat, El İntisar Mutezile Müdafaası

El İntisar Mutezile Müdafaası  

Ebul Huseyn el Hayyat  
Endülüs Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

16.00 9.60 TL  
40% Celal Nuri, Hatemül Enbiya

Hatemül Enbiya  

Celal Nuri  
Endülüs Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

18.00 10.80 TL  
40% İbnül Murtaza, Mutezilenin Biyografik Tarihi

Mutezilenin Biyografik Tarihi  

İbnül Murtaza  
Endülüs Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

12.00 7.20 TL  
40% Şaban Öz, Bir Bedevinin Günlüğü

Bir Bedevinin Günlüğü  

Şaban Öz  
Endülüs Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

11.00 6.60 TL  
40% Tahsin Görgün, İslam ve Batı İlişkileri Çerçevesinde Medeniyet Meselesi

İslam ve Batı İlişkileri Çerçevesinde Medeniyet Meselesi  

Tahsin Görgün  
Endülüs Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

15.00 9.00 TL  
40% Mehmet Ali Kapar, Heyetler Hz. Peygamberin Dönemi Diplomasi

Heyetler Hz. Peygamber'in Dönemi Diplomasi  

Mehmet Ali Kapar  
Endülüs Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

35.00 21.00 TL