Toplam 354 adet ürün
 
Gülden Kurt Gevinç, Paulo Freire, Özgürlüğün Pedagojisi-Etik Demokrasi ve Medeni Cesaret

Özgürlüğün Pedagojisi-Etik Demokrasi ve Medeni Cesaret
Gülden Kurt Gevinç, Paulo Freire
Yordam Kitap

Eleştirel pedagojinin önde gelen ismi Paulo Freire?nin Özgürlüğün Pedagojisi adlı yapıtı, onun son çalışmalarından biri. Kitaba bir giriş metni de sunan eğitim ...

20 TL

, Mühürler-Türkiye Sosyalist Hareketinden Eserler

Mühürler-Türkiye Sosyalist Hareketinden Eserler

Yordam Kitap

Sosyalizm bu topraklarda gerek düşünsel gerek siyasal açıdan güçlü ve önemli bir hat oluşturdu. Bu çizginin önemli düşünürleri, bilim insanları, bilgeleri, ...

42 TL

Vijay Prashad, Üçüncü Dünya Üzerinde Kızıl Yıldız

Üçüncü Dünya Üzerinde Kızıl Yıldız
Vijay Prashad
Yordam Kitap

?Bu kitap Ekim Devrimi?nin Üçüncü Dünya üzerindeki etkisini anlatmak üzere kaleme alındı? diyerek söze başlıyor Vijay Prashad. Vietnam?dan Küba?ya, ...

18 TL

Boris Hessen, Newtonın Principiasının Toplumsal ve İktisadi Kökleri

Newton'ın Principia'sının Toplumsal ve İktisadi Kökleri
Boris Hessen
Yordam Kitap

Marksizmin dar bir konuda ayrıntılı incelemeleri çok azdır. Bunların en ünlü ve bugüne dek aşılamayan örneği, Marx?ın, Louis Bonaparte?ın Aralık 1851?de ...

16 TL

Danny Katch, Ciddi Ciddi Sosyalizm-İnsanlığın Kurtuluşu için Kısa Bir Kılavuz

Ciddi Ciddi Sosyalizm-İnsanlığın Kurtuluşu için Kısa Bir Kılavuz
Danny Katch
Yordam Kitap

Danny Katch, elinizdeki kitabı yazma sürecinde, henüz kitabın adına karar vermemişken, konusunu soranlara ?sosyalizm üzerine? diye cevap verir. Cevabı duyanlar ...

18 TL

Mary Gabriel, Aşk ve Kapital-Karl ile Jenny Marx ve Bir Devrimin Doğuşu

Aşk ve Kapital-Karl ile Jenny Marx ve Bir Devrimin Doğuşu
Mary Gabriel
Yordam Kitap

Karl ve Jenny Marx, kızları Jennychen, Laura ve Tussy, en yakın dostları ve dava arkadaşları ?General? Friedrich Engels? ?Marx Partisi?nin öteki üyeleri olan ...

64 TL

Leo Panitch, Küresel Kapitalizmin Oluşturulması

Küresel Kapitalizmin Oluşturulması
Leo Panitch
Yordam Kitap

Amerikan İmparatorluğu nasıl kuruldu? Diğer emperyalist güçler arasından sıyrılarak nasıl dünyanın hâkim gücü haline geldi, küreselleşme sürecinin eksenine ...

38 TL

Fikret Başkaya, Yeni Paradigmayı Oluşturmak

Yeni Paradigmayı Oluşturmak
Fikret Başkaya
Yordam Kitap

Mevcut kapitalist-emperyalist sistem ve onun neoliberal uygulamaları sürdürülebilir midir? Fikret Başkaya, ?sürdürülemeyeceği? kanaatinde ve Yeni Paradigmayı ...

28 TL

Samir Amin, Samir Amin Seti-6 Kitap Takım

Samir Amin Seti-6 Kitap Takım
Samir Amin
Yordam Kitap

LİBERAL VİRÜS Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok yaygın bir virüs türü. Peki ya semptomları neler? Belli bir bünyeyi ya da coğrafyayı sarıp, nasıl ...

122 TL

Samir Amin, Fikret Başkaya, Küreselleşmiş Değer Yasası-Kıyısı Olmayan Marx

Küreselleşmiş Değer Yasası-Kıyısı Olmayan Marx
Samir Amin, Fikret Başkaya
Yordam Kitap

Çağımızın önde gelen Marksistlerinden Samir Amin, tarihçi, felsefeci, sosyolog ve siyaset bilimci kimliklerinin yanı sıra, bu eserinde ağırlıkla yetkin bir ...

16 TL

Okay Gönensin, Friedrich Engels, Alman Köylü Savaşı

Alman Köylü Savaşı
Okay Gönensin, Friedrich Engels
Yordam Kitap

?On altıncı yüzyılın ?din savaşları?nda da her şeyden önce çok somut maddi sınıf çıkarları söz konusuydu ve bu savaşlar, tıpkı daha sonra İngiltere?de ve ...

16 TL

Samir Amin, Mehmet Sert, Avrupa-Merkezcilik-Bir İdeolojinin Eleştirisi

Avrupa-Merkezcilik-Bir İdeolojinin Eleştirisi
Samir Amin, Mehmet Sert
Yordam Kitap

Azgelişmişlik, kalkınma, kriz, dünya ekonomik sistemi (emperyalizm), merkez ve çevre ülkeler gibi tartışmalı konulara toplumcu bir bakışla eğilen Bağımlılık ...

22 TL

Leon J. Kamin, Richard C. Lewontin, Steven Rose, Genlerimizden İbaret Değiliz

Genlerimizden İbaret Değiliz
Leon J. Kamin, Richard C. Lewontin, Steven Rose
Yordam Kitap

Biyoloji, psikoloji ve toplum bilimlerinin kesişim noktasında çığır açan bir yapıt. İlk baskısını 1984 yılında yapan ve büyük tartışmalar yaratarak alanında ...

30 TL

Onur Karahanoğulları, Marksizm ve Hukuk-Diyalektik Hukuk Bilimi

Marksizm ve Hukuk-Diyalektik Hukuk Bilimi
Onur Karahanoğulları
Yordam Kitap

Marksist hukuk teorisi var mıdır ya da Marksizmin hukuka bakışı nasıldır? Onur Karahanoğulları, Marksizm ve Hukuk kitabında bu temel soruyu tartışıyor. Bir ...

26 TL

Neil Faulkner, Tuncel Öncel, Halkların Rus Devrimi Tarihi

Halkların Rus Devrimi Tarihi
Neil Faulkner, Tuncel Öncel
Yordam Kitap

Günümüzün önde gelen Marksist tarihçileri arasında yer alan Neil Faulkner, 1917 Büyük Ekim Devrimi?nin 100. yılında, devrime farklı bir bakış açısıyla ...

22 TL

Erkin Özalp, Karl Marx, Fransada Sınıf Mücadeleleri 1848-1850

Fransa'da Sınıf Mücadeleleri 1848-1850
Erkin Özalp, Karl Marx
Yordam Kitap

"Devrimci ilerleme, kendi yolunu, dolaysız trajikomik başarılarıyla değil, tam tersine birleşik, güçlü bir karşı-devrim yaratarak, bir düşman yaratarak açtı; ...

18 TL

Neil Faulkner, Tuncel Öncel, Marksist Dünya Tarihi

Marksist Dünya Tarihi
Neil Faulkner, Tuncel Öncel
Yordam Kitap

İnsangillerin bilinen ilk üyesi ?Lucy?den günümüzün Büyük Resesyon?una kadar insanlık tarihinin analiz edildiği bu yetkin eserde, geçmiş Marksist tarihçi ...

50 TL

I. Suslakov, Serkan Mutlu, A. Yakovleva, Felsefe El Kitabı

Felsefe El Kitabı
I. Suslakov, Serkan Mutlu, A. Yakovleva
Yordam Kitap

Diyalektik ve tarihsel materyalizm, bilimsel sosyalizmin temel bileşenlerinden biridir ve Marksizmin genel teorik ve yöntembilimsel temelini oluşturur. ...   

7 TL

Vladimir İlyiç Lenin, Mazlum Beyhan, Karl Marx ve Marksizm Üzerine

Karl Marx ve Marksizm Üzerine
Vladimir İlyiç Lenin, Mazlum Beyhan
Yordam Kitap

Lenin'in Marx'ı ve Marksizmi tanıtmak üzere 1914 yılında popüler bir ansiklopedi için kaleme aldığı bu metin, Karl Marx'ın kısa yaşamöyküsünü ve Marksizmin ...

5 TL

Yakup Şahan, Aleksandr Şeptulin, Diyalektiğin Kategorileri ve Yasaları

Diyalektiğin Kategorileri ve Yasaları
Yakup Şahan, Aleksandr Şeptulin
Yordam Kitap

Bu kitap, maddeci diyalektiğin başlıca kategorilerini ve yasalarını ele alıyor. Diyalektiğin kategorilerinin ve yasalarının içeriğini ortaya koyarak, özgül ...

13 TL