Toplam 1119 adet ürün
 
Necdet Ekici, Arzu ile Kamber

Arzu ile Kamber
Necdet Ekici
Akçağ Yayınları

Arzu, iri siyah gözlerini bozkırın sonsuzluğundan alıp ayakuçlarına düşürdüğünde yanaklarının alev alev yandığını hissetti. Sultani söğütlere baktı, bir hüznü ...

7 TL 10,00 TL -30%

, Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar

Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar

Akçağ Yayınları

Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar kitabımızda hem genel okuyucu kitlesine hem de üniversite öğrencilerine yönelik küresel siyasetteki temel ve güncel ...

31.5 TL 45,00 TL -30%

, Anton Çehov-Hikayeler-100 Temel Eser

Anton Çehov-Hikayeler-100 Temel Eser

Akçağ Yayınları

Anton Çehov-Hikayeler-100 Temel ...                                                                                                                                                                                                                                                       

7 TL 10,00 TL -30%

Yusuf Ekinci, Hoca Ahmed Yesevi

Hoca Ahmed Yesevi
Yusuf Ekinci
Akçağ Yayınları

Yahya Kemal?in ?Bizim milliyetimizi asil ondanbulacaksınız? dediği ulu kişi Hoca AhmedYesevi?dir.Ahmed Hamdi Tanpınar?ın ?Mazisiz bir hal olabilir;fakat ...

12.6 TL 18,00 TL -30%

Macit Balık, Latife Tekinin Romancılığı

Latife Tekin'in Romancılığı
Macit Balık
Akçağ Yayınları

Romanları İngilizceden Farsçaya kadar birçok dileçevrilen Latife Tekin, yakın dönem Türk romanının dilleilişkisi ve özgün anlatım teknikleriyle öne çıkan ...

24.5 TL 35,00 TL -30%

Nurullah Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi

Roman Çözümleme Yöntemi
Nurullah Çetin
Akçağ Yayınları

Hayat yaşanıp gidiyor. Her gün insanlar arasında önemli önemsiz küçük büyük trajik komik sayısız olaylar cereyan ediyor ve sayısız insan hayat tasarımlarını ...

21 TL 30,00 TL -30%

Muammer Yılmaz, Sultan Genç Osmanın Gözyaşları

Sultan Genç Osman'ın Gözyaşları
Muammer Yılmaz
Akçağ Yayınları

Sultan Genç Osman'ın ...                                                                                                                                                                                                                                                                           

7 TL 10,00 TL -30%

Naci Şahin, Tanzimattan Cumhuriyete Osmanlıda Köy Hayatı

Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Osmanlı'da Köy Hayatı
Naci Şahin
Akçağ Yayınları

Elinizdeki kitap, Tanzimat sonrası bir Osmanlı köyündeki hayatı anlatmakta ve geçmişle günümüz arasında bağlantı kurmaktadır. Hayatımızın önemli bir parçası ...

28 TL 40,00 TL -30%

Giyasettin Aytaş, Türk Tiyatro Eserleri 5-Tanzimat Dönemi

Türk Tiyatro Eserleri 5-Tanzimat Dönemi
Giyasettin Aytaş
Akçağ Yayınları

Türk Tiyatro Eserleri 5-Tanzimat ...                                                                                                                                                                                                                                                     

8.4 TL 12,00 TL -30%

Giyasettin Aytaş, Türk Tiyatro Eserleri 1-Tanzimat Dönemi

Türk Tiyatro Eserleri 1-Tanzimat Dönemi
Giyasettin Aytaş
Akçağ Yayınları

Türk Tiyatro Eserleri 1-Tanzimat ...                                                                                                                                                                                                                                                     

16.8 TL 24,00 TL -30%

Sabahattin Ali, Sırça Köşk

Sırça Köşk
Sabahattin Ali
Akçağ Yayınları

Osman bir el işaretiyle sözümü kesti. Kimsenin duymasını istemiyormuş gibi ağzını yüzüme yanaştırarak: ?Bırak boş konuşmaları, ağabey!? dedi. ?Bu kadar sene ...

3.5 TL 5,00 TL -30%

Hülya Uzuntaş, Uygur Harfleriyle Yazılmış Çağatayca Seyfü’l-Müluk Hikayesi’nin Transkripsiyonu, Çevirisi ve Sözlüğü

Uygur Harfleriyle Yazılmış Çağatayca Seyfü’l-Müluk Hikayesi’nin Transkripsiyonu, Çevirisi ve Sözlüğü
Hülya Uzuntaş
Akçağ Yayınları

Doğu edebiyatında Binbir Gece Masalları ile Binbir Gündüz Masalları ve el-Ferec ba'de'ş-Şidde (Güçlükten Kolaylığa, Kederden Sevince) gibi halk hikâyeleri ve ...

28 TL 40,00 TL -30%

Sabahattin Ali, Kürk Mantolu Madonna

Kürk Mantolu Madonna
Sabahattin Ali
Akçağ Yayınları

Kürk Mantolu ...                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.5 TL 5,00 TL -30%

, Türk Dilinin Uzak Lehçeleri

Türk Dilinin Uzak Lehçeleri

Akçağ Yayınları

Türk dilinin lehçeleri, yakın ve uzak lehçeler şeklinde iki ana gruba ayrılır. Yakın lehçelerin kendi aralarındaki anlaşılabilirlik oranları daha yüksek,  uzak ...

19.6 TL 28,00 TL -30%

Gıyasettin Aytaş, Yeni Milli Edebiyat Şiiri

Yeni Milli Edebiyat Şiiri
Gıyasettin Aytaş
Akçağ Yayınları

Türk edebiyatı, Fuat Köprülü?nün yaptığı tasnife göre ele alınmış ve genellikle bu tasnif ele alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Kimsenin tartışmaya ...

17.5 TL 25,00 TL -30%

Halil Öztürk, Bilge Hikayeler

Bilge Hikayeler
Halil Öztürk
Akçağ Yayınları

Bilge Hikayeler ...                                                                                                                                                                                                                                                                                       

21 TL 30,00 TL -30%

Hayrani Altıntaş, İslam, Demokrasi ve İnsan Hakları

İslam, Demokrasi ve İnsan Hakları
Hayrani Altıntaş
Akçağ Yayınları

İslâm düşüncesi, Allah merkezli bir düşünce düzenidir. Bu düzende, her türlü tefekkür, tasavvur ve fikrin merkezini Allah düşüncesi teşkil eder. Bütün ...

14 TL 20,00 TL -30%

Hayrani Altıntaş, Psikoloji Sözlüğü

Psikoloji Sözlüğü
Hayrani Altıntaş
Akçağ Yayınları

Psikoloji, insanın zihin faaliyetlerinin kuruluşunu, işlemesini ve buna iştirak eden kişinin, hislenmelerini ve bunlara bağlı olarak hafıza, akıl yürütme, ...

14 TL 20,00 TL -30%

Günay Karaağaç, Türkçe Üzerine Çeviriler

Türkçe Üzerine Çeviriler
Günay Karaağaç
Akçağ Yayınları

Çeviri yazılar, Türklük Bilgisinin yabancı araştırmacıları tarafından İngilizce veya Macarca yazılmış yazılardan oluşmaktadır. Türkler ve Türkçe üzerine ...

21 TL 30,00 TL -30%

Zennube Şahin Yılmaz, Thomas Bernhardın Der Kulterer Adlı Yapıtında Heterotopya

Thomas Bernhard'ın "Der Kulterer" Adlı Yapıtında Heterotopya
Zennube Şahin Yılmaz
Akçağ Yayınları

Çocukluğundan ilk gençlik yıllarının başlarına kadar uzanan kısacık bir zaman diliminde bile ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgiyi hep hissederekyaşayan, ...

13.3 TL 19,00 TL -30%