Toplam 446 adet ürün
 
27% Fatih Mehmet Çuhadar, Akademik Örgütlerde Çalışan Personelin Çatışma Nedenleri ve Sonuçları: Süleyman Demirel Üniversitesi

Akademik Örgütlerde Çalışan Personelin Çatışma Nedenleri ve Sonuçları: Süleyman Demirel Üniversitesi  

Fatih Mehmet Çuhadar  
Hiperlink Yayınları  

Bir teşekkür; Çalışmanın basından sonuna kadar bana destek olan, yönlendiren ve inanan Sayın Prof. Dr. Ramazan ERDEM hocama beni her zaman dinlediği, yol ...

28.00 20.44 TL  
27% Sevgi Atila Cünüş, Yazma ve Eski Harfli Basma Eserlerde Bibliyografik Tanımlama

Yazma ve Eski Harfli Basma Eserlerde Bibliyografik Tanımlama  

Sevgi Atila Cünüş  
Hiperlink Yayınları  

Bu kitap RDA: Resource Description and Access / Kaynak Tanımlama ve Erişim standardının yazma ve eski harfli basma nadir eserlerin bibliyografik ...             

60.00 43.80 TL  
27% Kolektif, Edebiyat - Kültür ve Tarih Araştırmaları

Edebiyat - Kültür ve Tarih Araştırmaları  

Kolektif  
Hiperlink Yayınları  

Edebiyat - Kültür Ve Tarih Araştırmaları Adlı Bu Eser; Üniversitelerin Edebiyat, Eğitim Ve İslami İlimler Fakültelerinde Okuyan Öğrencilerin Ve Söz Konusu Bu ...

55.00 40.15 TL  
27% Dinçer Öztürk, Mukaddimeler Zaviyesinden Tanzimat Dönemi Gazeteleri

Mukaddimeler Zaviyesinden Tanzimat Dönemi Gazeteleri  

Dinçer Öztürk  
Hiperlink Yayınları  

Osmanlı Devleti'nin Batı medeniyetine açılısını temsil eden Tanzimat Dönemi'nde yayımlanan gazeteler, sayfalarında yeniliklere ve değişimlere yer vererek ...

28.00 20.44 TL  
27% Gökhan Gültekin, Suç Estetiği

Suç Estetiği  

Gökhan Gültekin  
Hiperlink Yayınları  

Suç Estetiği, Hollywood suç filmlerinin hangi sosyo-ekonomik, kültürel, siyasi ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak dönüşüm geçirdiğini ve bunun seyirciyi ...

28.00 20.44 TL  
27% Betül Akalın, Sağlık Hizmetleri ve Yönetiminde Yapay Zeka

Sağlık Hizmetleri ve Yönetiminde Yapay Zeka  

Betül Akalın  
Hiperlink Yayınları  

Dünyanın var oluşundan bu yana yaklaşık 4,54 milyar yıldır insanlarda çeşitli sağlık sorunları meydana gelmektedir. Geçmişten günümüze kadar sağlık hizmetleri ...

35.00 25.55 TL  
27% Sedat Yıldırım, Hicri 5. - 7. Yüzyılda Hadis Çalışmaları ve Ahvazlı Hadisçiler

Hicri 5. - 7. Yüzyıl'da Hadis Çalışmaları ve Ahvazlı Hadisçiler  

Sedat Yıldırım  
Hiperlink Yayınları  

Hz. Muhammed?in (s.a.s) ölçü alınma ve şârî olma özelliği o kadar zihinlere kazınmış ki, ona ait sözlerin kaybolup tarihe karışmaması için mütekaddim ulema, ...

30.00 21.90 TL  
27% Sedat Cereci, Globale Veranderung Und Neues Medienleben

Globale Veranderung Und Neues Medienleben  

Sedat Cereci  
Hiperlink Yayınları  

Die Welt hat seit ihrer Gründung jeden Tag gelebt und sich verändert. Die menschliche Existenz hat radikale Veränderungen in der Welt verursacht. Die Menschen ...

25.00 18.25 TL  
27% Kolektif, Dil ve Edebiyat Yazıları - Prof. Dr. Ali Gültekin’e Armağan

Dil ve Edebiyat Yazıları - Prof. Dr. Ali Gültekin’e Armağan  

Kolektif  
Hiperlink Yayınları  

Öğr. Gör. Dr. İnci Aras ve Öğr. Gör. Dr. Zeynep Kösteloğlu editörlüğünde hazırlanan ?Dil ve Edebiyat Yazıları: Prof. Dr. Ali Gültekin?e Armağan?, Türkiye?nin ...

75.00 54.75 TL  
27% Orhan Hanbay, Bilgi Toplumu Sürecinde 0-3 Yaş Çocuklara Akademik Dil Eğitimi

Bilgi Toplumu Sürecinde 0-3 Yaş Çocuklara Akademik Dil Eğitimi  

Orhan Hanbay  
Hiperlink Yayınları  

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde eğitim de bu dönüşümden payını almaktadır. Bu kitapta, PISA araştırmalarına bakılarak Türkiye?nin değişim ...

20.00 14.60 TL  
27% Kolektif, Bilgi Merkezleri: Sağlık ve Afet Bilgi Yönetimi - Information Centers: Health and Disaster Informati

Bilgi Merkezleri: Sağlık ve Afet Bilgi Yönetimi - Information Centers: Health and Disaster Informati  

Kolektif  
Hiperlink Yayınları  

Salgın hastalıkların afete dönüştüğü pandemi vakaları COVID-19 sürecinde de görüldüğü gibi global olarak tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Kentsel yaşam ...

55.00 40.15 TL  
27% Mustafa Harun Kıylık, İslam Borçlar Hukukunda Doğal Afetlerin Akitlere Etkisi

İslam Borçlar Hukukunda Doğal Afetlerin Akitlere Etkisi  

Mustafa Harun Kıylık  
Hiperlink Yayınları  

Toplum halinde yaşama zorunluluğu, insanların ihtiyaç duydukları hususlarda birbirlerinden yardım almak suretiyle hayatlarını idâme ettirmelerini ... 

35.00 25.55 TL  
27% Kolektif, Yeni Medya ve Alternatif Gazetecilik-Yeni Olanaklar Sorunlar ve Tartışmalar

Yeni Medya ve Alternatif Gazetecilik-Yeni Olanaklar Sorunlar ve Tartışmalar  

Kolektif  
Hiperlink Yayınları  

Yeni medya teknolojilerinin yaygınlaşması alternatif gazetecilik olanaklarını bir hayli genişletmiştir. Bu teknolojiler sabit herhangi bir noktadan ... 

42.00 30.66 TL  
27% Kolektif, Şihabüddin El-Mercaninin Usul-i Fıkıh Anlayışı

Şihabüddin El-Mercaninin Usul-i Fıkıh Anlayışı  

Kolektif  
Hiperlink Yayınları  

Elinizdeki çalışmada Tatar âlimi Şihâbüddîn Mercânî?nin hayatı ve (Hizâmetu?l-Havâşi li-İzâhati?l-Ğavâşi adlı eseri bağlamında) usûl-i fıkıh görüşleri yer ...

30.00 21.90 TL  
27% Kolektif, Salim Efendi Beşir-Name: Manzume-i Beşir ü Şeh Şadan

Salim Efendi Beşir-Name: Manzume-i Beşir ü Şeh Şadan  

Kolektif  
Hiperlink Yayınları  

Hikâye-i Beşîr ü Sâdân, İmâm Gazzâlî (ö. 1111)?ye nispet edilen Yevâkîtü?l-?Ulûm ve Derârîü?n-Nücûm adlı ilmî eserin sonuna yerleştirilmiş bir hikâye olarak ...

60.00 43.80 TL  
27% Kolektif, Bulmacalı Doğu-Batı Edebiyatı

Bulmacalı Doğu-Batı Edebiyatı  

Kolektif  
Hiperlink Yayınları  

Shakespeare?e göre tümel insan hakikatinin evrensel dili olan edebiyat, Hugo?ya göre insanın acılarının sessiz sırdaşı, Dante?ye göre insanın spiritüel ...

25.00 18.25 TL  
27% Ahmet Oğuz Demir, Ali Altuğ Biçer, Türkiyede Kayıtdışı İstihdamın Engellenmesi ve İyi Uygulama Örnekleri

Türkiye'de Kayıtdışı İstihdamın Engellenmesi ve İyi Uygulama Örnekleri  

Ahmet Oğuz Demir, Ali Altuğ Biçer  
Hiperlink Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

18.00 13.14 TL  
27% Ercan Çelebi, Türkistan Milli Mücadelesi

Türkistan Milli Mücadelesi  

Ercan Çelebi  
Hiperlink Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

32.00 23.36 TL  
27% R. Rand Allingham, Shields Texbook of Glaucoma

Shields Texbook of Glaucoma  

R. Rand Allingham  
Hiperlink Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

450.00 328.50 TL  
27% Altan Kabakçı, Necati Ocak, Yazılım Sistemleri İçerisinde Depo Yönetimi

Yazılım Sistemleri İçerisinde Depo Yönetimi  

Altan Kabakçı, Necati Ocak  
Hiperlink Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

18.00 13.14 TL