Toplam 199 adet ürün
 
21% Ayhan Erbay, Adli Raporlama

Adli Raporlama  

Ayhan Erbay  
Kriter Yayınları  

Bireyler ceza mahkemelerinde bir suçun mağduru veya tanığı olma ya da suç işleme/suça sürüklenme; hukuk mahkemelerinde velayet, vesayet, şahsi ilişki veya ...

35.00 27.65 TL  
21% Ayhan Erbay, Adli Görüşme: Amaç Yöntem ve Teknikler

Adli Görüşme: Amaç Yöntem ve Teknikler  

Ayhan Erbay  
Kriter Yayınları  

Bireyler ceza mahkemelerinde bir suçun mağduru veya tanığı olma ya da suç işleme/suça sürüklenme; hukuk mahkemelerinde velayet, vesayet, şahsi ilişki veya ...

35.00 27.65 TL  
21% M. Kirami Ölgen, Doğukan Doğu Yavaşlı, Spatial Clustering of Notifiable Communicable Diseases in Turkey

Spatial Clustering of Notifiable Communicable Diseases in Turkey  

M. Kirami Ölgen, Doğukan Doğu Yavaşlı  
Kriter Yayınları  

When looking at the distribution of infectious diseases in the world in general, it is seen that there is a distinct difference between developed and ...           

25.00 19.75 TL  
21% Doğukan Doğu Yavaşlı, Düzlerçamı Kızılçam Ormanında Uzaktan Algılama ile Toprak Üstü Orman Biyokütlesinin Belirlenmesi

Düzlerçamı Kızılçam Ormanında Uzaktan Algılama ile Toprak Üstü Orman Biyokütlesinin Belirlenmesi  

Doğukan Doğu Yavaşlı  
Kriter Yayınları  

Bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yolu ile kimyasal enerjiye dönüştürerek depolaması sonucu oluşan biyokütle aynı zamanda birim alandaki fotosentez ...

25.00 19.75 TL  
21% Hakan Özcan, Sigorta Sahtecilik ve Suistimalleri Üzerine Bir Araştırma

Sigorta Sahtecilik ve Suistimalleri Üzerine Bir Araştırma  

Hakan Özcan  
Kriter Yayınları  

?Bu araştırmada; toplumun sigorta sahtecilik ve suistimallerine bakışı, suç çeşitleri ve hukuki durumu, Avrupa ülkelerindeki mücadele yöntemleri, sektörde ve ...

25.00 19.75 TL  
21% Eren Alkan, Amerikan Tarihinde Savaş Politikalarının Ekolojik Yansımaları

Amerikan Tarihinde Savaş Politikalarının Ekolojik Yansımaları  

Eren Alkan  
Kriter Yayınları  

?Ana akım tarih kitaplarında ülke siyasetine yön veren isimlerin ve bu isimlerin icraatlarının genellikle kahramanlaştırılarak anlatılmasına şahit oluruz. ...

28.00 22.12 TL  
21% Kolektif, Tercüme-i Tevrit: Tekvinin İlk Dört Bölümü-Giriş-İnceleme-Metin-Dizin

Tercüme-i Tevrit: Tekvinin İlk Dört Bölümü-Giriş-İnceleme-Metin-Dizin  

Kolektif  
Kriter Yayınları  

Dünyanın en eski ve en köklü milletlerinden olan Türkler, çok zengin ve renkli bir tarih ve kültür mirasına sahiplerdir. Bunda; örf ve âdetleri, yaşadıkları ...

30.00 23.70 TL  
21% Ferda Nakıpoğlu Özsoy, Sanayileşme Olgusunun Kirlilik Sığınağı Hipotezi ve Çevresel Vergiler Açısından Yeniden Değerlendiri

Sanayileşme Olgusunun Kirlilik Sığınağı Hipotezi ve Çevresel Vergiler Açısından Yeniden Değerlendiri  

Ferda Nakıpoğlu Özsoy  
Kriter Yayınları  

Küreselleşme ve sanayileşme olgusu ile artan iktisadi faaliyetlerin olumlu etkilerinin yanı sıra ortaya koymuş olduğu negatif dışsallıklar dikkatleri insan ve ...

30.00 23.70 TL  
21% Kolektif, Postmodernizmin İz Düşümleri

Postmodernizmin İz Düşümleri  

Kolektif  
Kriter Yayınları  

Postmodern dönemle birlikte, tüketici için üretmek, tasarruf etmek ve sermaye biriktirmek temel amaç olmaktan çıkmıştır. Modernizm döneminde, üretim odaklı ...

55.00 43.45 TL  
21% Ekrem Bektaş, Urfalı Divan Şairleri

Urfalı Divan Şairleri  

Ekrem Bektaş  
Kriter Yayınları  

Şehir monografilerinin önemi her geçen gün biraz daha artmaktadır. Çünkü şehir monografileriyle bir şehrin anatomisini öğrenme imkânına kavuşuruz. İnsanların ...

45.00 35.55 TL  
21% İhsan Ömer Atagenç, Kemalizmin Soğuk Savaş Tecrübesi-Sağ Kemalizm Üzerinde Bir Deneme

Kemalizmin Soğuk Savaş Tecrübesi-Sağ Kemalizm Üzerinde Bir Deneme  

İhsan Ömer Atagenç  
Kriter Yayınları  

Bu çalışma Kemalizmin farklı yorumlarının farklı tarihsel süreçlerde nasıl ortaya çıktığını ve Kemalizm adına üretilen her şeyin yeniden bir sorgulamaya tabi ...

30.00 23.70 TL  
21% Selim Somuncu, Sesini Arayan Şair Faruk Nafiz Çamlıbel Hayatı-Sanatı-Şiirinin Kaynakları

Sesini Arayan Şair Faruk Nafiz Çamlıbel Hayatı-Sanatı-Şiirinin Kaynakları  

Selim Somuncu  
Kriter Yayınları  

Faruk Nafiz?i besleyen farklı kaynaklar ve bu kaynakların etkilerini derinden hissediş Faruk Nafiz?in farklı şekillerde anılmasını beraberinde getirir. Faruk ...

55.00 43.45 TL  
21% , Yönetim Biliminde Etkin ve Güncel Konular

Yönetim Biliminde Etkin ve Güncel Konular  

   
Kriter Yayınları  

Rekabetin, yeniliklerin, değişimin ve hatta dönüşümle birlikte gelen gelişimin, ileri düzeyde algılandığı günümüzde, yönetim bilimlerine ilgi giderek artmakta ...

40.00 31.60 TL  
21% Füsun Özerdem, Çatışma ve Barış Üzerine Temel Kavramlar

Çatışma ve Barış Üzerine Temel Kavramlar  

Füsun Özerdem  
Kriter Yayınları  

?Soğuk Savaşın sona ermesi ile bir dönem kapanırken şimdi çatışmaların başka bir şekilde gerçekleştiğine tanık olduğumuz, ancak henüz isimlendirilmemiş yeni ...

30.00 23.70 TL  
21% Aristoteles, Poetics

Poetics  

Aristoteles  
Kriter Yayınları  

Poetics ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

20.00 15.80 TL  
21% Alexander Aaronsohn, With The Turks In Palestine

With The Turks In Palestine  

Alexander Aaronsohn  
Kriter Yayınları  

With The Turks in Palestine ...                                                                                                                                                                                                                                                               

20.00 15.80 TL  
21% James Surtees Phillpotts, The Causes Of The Successes Of The Ottoman Turks

The Causes Of The Successes Of The Ottoman Turks  

James Surtees Phillpotts  
Kriter Yayınları  

?The use of the Ottoman system for the supply of soldiers in time of war may be estimated from the fact, that an armed horseman was required for every fief of ...

15.00 11.85 TL  
21% Pınar Özgökbel Bilis, Alman Sinemasında Türk Temsilleri

Alman Sinemasında Türk Temsilleri  

Pınar Özgökbel Bilis  
Kriter Yayınları  

1960 yılında başlayan Almanya?ya Türk işçi göçü, beklenilmeyen toplumsal sonuçları da beraberinde getirmiştir; Bu ülkede yaşama imkânı verilen Türklerin ...

27.50 21.73 TL  
21% Fesun Koşmak, Ütopya Dünyası-Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Ütopya Dünyası-Karşılaştırmalı Bir İnceleme  

Fesun Koşmak  
Kriter Yayınları  

Ütopya, istenen ve arzu edilen bir toplumun rüyasıdır. Ütopyalar var olmayan ülkenin, kentin, toplumun, adanın, düzenin arayışı olarak edebiyatın içerisinde ...

27.50 21.73 TL  
21% Eylem Dereli Saltık, Halit Ziya Uşaklıgilin Hikayelerinde Kadın Figürler

Halit Ziya Uşaklıgil'in Hikayelerinde Kadın Figürler  

Eylem Dereli Saltık  
Kriter Yayınları  

Halit Ziya Uşaklıgil Türk edebiyatının gelişimine romanlarının yanı sıra hikâyeleri ile de yön vermiş önemli bir isimdir. Hikâyeler konu çeşitliliği, kişi ...

27.50 21.73 TL