Toplam 73 adet ürün
 
32% Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendi, Evrad ı Kadiriyye Tercüme Şerh

Evrad ı Kadiriyye Tercüme Şerh  

Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendi  
Buhara Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

12.50 8.50 TL  
32% Kolektif, Kerbela Mersiyyeleri Mersiyye i Cenab ı Şehidüş Şüheda Osman Şems Efendi

Kerbela Mersiyyeleri Mersiyye i Cenab ı Şehidü'ş Şüheda Osman Şems Efendi  

Kolektif  
Buhara Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

12.50 8.50 TL  
32% Ebul Hüda Muhammed Es Sayyadi Er Rifai, Dair Reşad Li Sebilil İttihad Vel İnkıyad Birlik ve İtaat Yoluna Davet

Da'i'r Reşad Li Sebili'l İttihad Ve'l İnkıyad Birlik ve İtaat Yoluna Davet  

Ebu'l Hüda Muhammed Es Sayyadi Er Rifai  
Buhara Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

15.00 10.20 TL  
32% Ebül Hüda Muhammed Es Sayyadi Er Rifai, Tarikus Savab Selavat ı Şerifler

Tariku's Savab Selavat ı Şerifler  

Ebü'l Hüda Muhammed Es Sayyadi Er Rifai  
Buhara Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

10.00 6.80 TL  
32% Pelin Ortataş, Meleğin Kalemi

Meleğin Kalemi  

Pelin Ortataş  
Buhara Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

7.50 5.10 TL  
32% Gülser Keçeci, Cevşen i Kebir Allah Celle Celalühü ın Bin İsmiyle Bilinen

Cevşen i Kebir Allah Celle Celalühü 'ın Bin İsmiyle Bilinen  

Gülser Keçeci  
Buhara Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

20.00 13.60 TL  
32% Şeyh Seyyid Nuri Er Rifai El Üsküdari, Salat ı Kemaliyye Şerhi

Salat ı Kemaliyye Şerhi  

Şeyh Seyyid Nuri Er Rifai El Üsküdari  
Buhara Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

12.50 8.50 TL  
32% Kolektif, Evrad ı Bayramiyye Hacı Bayram ı Veli Hazretlerinin Evradı

Evrad ı Bayramiyye Hacı Bayram ı Veli Hazretlerinin Evradı  

Kolektif  
Buhara Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

12.50 8.50 TL  
32% Selami Şimşek, Mehmed Akif ve Tasavvuf

Mehmed Akif ve Tasavvuf  

Selami Şimşek  
Buhara Yayınları  

Üniversite yıllarında hayal edilen ancak bir türlü yazmaya fırsat bulunamayan, on yıla yakın bir zamandır ise hazırlanan bu çalışma, Mesnevihan Es?ad Dede?den ...

27.78 18.89 TL  
32% Selami Şimşek, Kaside-i Bürde

Kaside-i Bürde  

Selami Şimşek  
Buhara Yayınları  

Hazreti Peygamber sallallâhü aleyhi ve sellem?i medhetmek için yazılmış önemli nutuklardan birisi de ?İmâm-ı Bûsîrî? diye meşhur Muhammed b. Said Bûsîrî ...

20 13.60 TL  
32% Ali Toker, Esrar-ı Aşk

Esrar-ı Aşk  

Ali Toker  
Buhara Yayınları  

Artık adımı sorma her an değişiyor Peşimden gelme ben de kayboldum Esrâr-ı Aşk kitabı yaşadığımız evrende her an varoluşun merkezi olan kalbe din, dil, ırk iç ...

20.00 13.60 TL  
32% , Evrâd-ı Şâzeliyye

Evrâd-ı Şâzeliyye  

   
Buhara Yayınları  

Kendisine, "Niçin ilâhî sırlara ve diğer ilimlere dair kitap yazmadınız?" diye soru soranlara, "Benim kitabım, dostlarım ve müritlerimdir" diye cevap veren ...

12.50 8.50 TL  
32% , Salat-ı Bedeviyye

Salat-ı Bedeviyye  

   
Buhara Yayınları  

"Üç gün boyunca sabah namazından önce, hiç kimse ile konuşmadan, bu duâyı yüz defa okuyan kimse keder ve zarardan kurtulur, ihtiyaçları giderilir. Hazret-i ...

12.50 8.50 TL  
32% Şeyh Şuayb Şerefeddin-i Gülşeni, Dede Ömer Ruşeni, Asar-ı Aşk

Asar-ı Aşk  

Şeyh Şuayb Şerefeddin-i Gülşeni, Dede Ömer Ruşeni  
Buhara Yayınları  

Kültür dünyamızda numûne-i imtisâl hayatları ve nadîde eserleriyle iz bırakanların başında sûfilerin geldiğini söylesek abartmış olmayız. Bu sebeple kimi ...

15.00 10.20 TL  
32% , Tam ve Mükemmel Soru - Cevaplı Karabaş Tecvidi

Tam ve Mükemmel Soru - Cevaplı Karabaş Tecvidi  

   
Buhara Yayınları  

Kur'an hocaları da Kur'an-ı Kerim'i güzel bir şekilde herkesin öğrenmesini sağlayacak hizmet yapmışlar bu hizmetlerden biri olarak da Tecvid denen Kur'an-ı ...

6.00 4.08 TL  
32% Ramazan Ekinci, Adem Ceyhan, Hafız Hüseyin Ayvansarayı, Vefeyat-ı Ayvansarayı

Vefeyat-ı Ayvansarayı  

Ramazan Ekinci, Adem Ceyhan, Hafız Hüseyin Ayvansarayı  
Buhara Yayınları  

Ardında İstanbul'daki camilerin hazîrelerinde medfûn âlim, şeyh ve önemli kişiler hakkında değerli bir kaynak; Osmanlı devlet adamları, şâirler ve ...

25.00 17.00 TL  
32% Kolektif, Delailül Hayrat-Salavat-ı Şerifeler (Aslı-Okunuşu-Anlamı)

Delailü'l Hayrat-Salavat-ı Şerifeler (Aslı-Okunuşu-Anlamı)  

Kolektif  
Buhara Yayınları  

Delâilü?l-Hayrât, Şeyh Muhammed Cezûlî Hazretleri?nin, İslâm dünyâsının hemen her tarafında çok yaygın olarak okunan ve Anadolu?da Kara Dâvûd şerhi ile meşhur ...

32.40 22.03 TL  
32% Kolektif, Sevgi Tohumu-Habbetül-Mahabbe

Sevgi Tohumu-Habbetü'l-Mahabbe  

Kolektif  
Buhara Yayınları  

Gerek Kur?ân-ı Kerîm ve gerekse hadîs-i şerîflerde ?hubb?, ?muhabbet? ve ?meveddet? ile bunlardan türetilen kelimelerle epeyce yerde geçen sevgi kavramı, ...

20 13.60 TL  
32% Kolektif, Evrad-ı Celvetiyye

Evrad-ı Celvetiyye  

Kolektif  
Buhara Yayınları  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Âyet, hadîs, salavât, tesbih ve zikirlere bizzat tarîkat müessesi pîrler tarafından tertip edilen duâ ve tesbihle ...

12.50 8.50 TL  
32% Halil Vırıt, Sufilerin Gözünde Ashab-ı Kehf

Sufilerin Gözünde Ashab-ı Kehf  

Halil Vırıt  
Buhara Yayınları  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Aşk, mâşuk uğrunda gerekirse benlikten vazgeçmek ve onda fâni olmaktır. Ashâb-ı Kehf?in giriştiği imân ve tevhid ...

15.00 10.20 TL