Toplam 41 adet ürün
 
, Cumhuriyet Döneminde Siyasi Düşünce

Cumhuriyet Döneminde Siyasi Düşünce

A Kitap

Ülkemizde siyaset bilimi, Türk siyasal hayatı ya da çağdaş siyasal akımlar alanında birçok eser verilmesine karşın düşünce tarihçiliği anlamında köşe taşları ...

40 TL

Hatice Altunok, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları-Kamu Politikasının Yeni Aktör ve Süreçleri

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları-Kamu Politikasının Yeni Aktör ve Süreçleri
Hatice Altunok
A Kitap

Kamu politikalarını belirleyen siyasi organlar, hükümet sistemlerine göre farklılık gösterir. Parlamenter sistemde, politikayı belirleyen organlar parlamento ...

15 TL

Hakan Bayri, Baskıcı İktidar Yıkıcı Muhalefet

Baskıcı İktidar Yıkıcı Muhalefet
Hakan Bayri
A Kitap

Elinizdeki çalışmanın sayfaları arasında gezinirken, çok partili demokrasinin başlangıç yıllarında, iktidar ile muhalefet arasında yaşanan sert tartışmalara ...

13 TL

Erdinç Yazıcı, Vedat Bilgin, Hüzeyfe Arslan, Sosyoloji İnsan ve Toplum

Sosyoloji İnsan ve Toplum
Erdinç Yazıcı, Vedat Bilgin, Hüzeyfe Arslan
A Kitap

Elinizdeki bu derleme kitap, sadece sosyoloji eğitimi için değil temel sosyal bilimler alanında mutlaka öğrenilmesi gereken belli konuları, ders kitabı ...

32 TL

Vedat Bilgin, Üniversite Bilim ve Türkiye

Üniversite Bilim ve Türkiye
Vedat Bilgin
A Kitap

Türkiye, küresel sürecin meydan okumalarına cevap veren ve bununla birlikte  yükselen bir eğilime sahiptir. Türkiye'nin bu değişimini, belli başlı makro ...

20 TL

Kadir Cangızbay, Makaleler-Anarşizm Sosyalizm Bilim ve Türkiye

Makaleler-Anarşizm Sosyalizm Bilim ve Türkiye
Kadir Cangızbay
A Kitap

?Ulus-devletin, kendi ?vatandaş?ını belirli bir kimlik temelinde tanımlama sapkınlığını bertaraf etmek üzere, farklı bir biçimde tanımlanmış bir kimliği ...

20 TL

Kolektif, Turanlılar ve Pan-turanizmin El Kitabı

Turanlılar ve Pan-turanizmin El Kitabı
Kolektif
A Kitap

İngiliz Kraliyet Donanması İstihbârât Servisi?nin araştırmasına dayanan bu kitap, Turanlı halklarını inceleme konusu yapsa da, esâs ilgisini Osmanlı-Türk ...

20 TL

Yahya Düzenli, Üstadın Rüyası-Doğsun Büyük Doğu

Üstad'ın Rüyası-Doğsun Büyük Doğu
Yahya Düzenli
A Kitap

Bu kitap; ?Allah Resûl aşkıyla yandım, bittim, kül oldum? diyerek ?hakk-el yakîn? idrakiyle bir ömür Allah ve Resulü?nün davasında ifna olmuş bir ?remz ...

20 TL

Gün Taş, İranın Ulusal Bütünlüğü ve Güney Azerbaycan Sorunu

İran'ın Ulusal Bütünlüğü ve Güney Azerbaycan Sorunu
Gün Taş
A Kitap

Bu çalışmada, İran?ın ulusal bütünlüğünü ve sosyo-kültürel, siyasi uyumunun oluşumunda ve temelinde yer alan argümanlar, uluslaşma aşamalarında (süreçlerinde) ...

20 TL

Şenol Durgun, Cumhuriyetçi Siyasetin Dönüşümü

Cumhuriyetçi Siyasetin Dönüşümü
Şenol Durgun
A Kitap

Cumhuriyet rejiminin Türkiye devleti ile özdeşleşmesi ile Cumhuriyetin kuruluş dönemindeki yapılanmaların, düzenlemelerin ?cumhuriyetin kazanımları? adı ...

15 TL

Nebi Mehdiyev, Sekülerleşme ve Din

Sekülerleşme ve Din
Nebi Mehdiyev
A Kitap

Elinizdeki kitap, Trakya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü ile Din Felsefesi Derneği?nin birlikte düzenlediği ve çeşitli üniversitelerden çok ...

18 TL

Şükrü Karatepe, Ara Rejimin Adaleti

Ara Rejimin Adaleti
Şükrü Karatepe
A Kitap

28 Şubat süreci, askerlerin yönetime doğrudan el koymadan, basın, büyük sermaye, sivil toplum, siyaset ve yargı ile tam bir işbirliği ve inanılmaz düzeyde ...

20 TL

Şükrü Karatepe, Darbeler ve Anayasalar

Darbeler ve Anayasalar
Şükrü Karatepe
A Kitap

1876?da Abdülaziz?i askeri darbeyle tahttan indirenler, ilk yazılı anayasanın yürürlüğe girmesini sağladılar. Sonraki Anayasalar da askeri darbe yönetimleri ...

30 TL

Şükrü Karatepe, Sistem Söyleşileri

Sistem Söyleşileri
Şükrü Karatepe
A Kitap

Anayasayı siyasi iktidarın talimatıyla hukukçular hazırlar. Asıl olan metni hazırlayan hukukçulara gerekli destek ve talimatı veren kurucu iradenin gücü ve ...

10 TL

Yahya Düzenli, 1. Mecliste Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey

1. Mecliste Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey
Yahya Düzenli
A Kitap

?Ne kadar yaşadığı?yla değil ?nasıl yaşadığıyla? mânâ kazanan insan ömrü Ali Şükrü Bey için 39 yıl gibi kısa bir zaman dilimiydi. Ancak, ?yaşanmaya değer? ...

12 TL

Tuğrul Korkmaz, Tipolojik ve Kuramsal Bağlamda Milliyetçilik ve Anadoluculuk

Tipolojik ve Kuramsal Bağlamda Milliyetçilik ve Anadoluculuk
Tuğrul Korkmaz
A Kitap

Milliyetçilik sosyal bilimlerdeki birçok kavram gibi üzerinde mutabakat sağlanamamış, kimine göre yıkıcı ve bölücü kimine göre ise ilerlemeci ve ...

20 TL

Selahaddin Halilov, Medeniyet ve Kültür

Medeniyet ve Kültür
Selahaddin Halilov
A Kitap

Toynbee ve Huntington, hatta Spengler'den de önce, 1885 yılında Türkçülük mefkuresinin önemli isimlerinden İsmail Gaspıralı, şöyle diyordu: "Avrupa medeniyeti ...

15 TL

Selahaddin Halilov, Felsefe Optiğinden Aşkın Renkleri

Felsefe Optiğinden Aşkın Renkleri
Selahaddin Halilov
A Kitap

Aşk konusu yüzyıllarca düşünen ve seven insanların temel konusu olmuştur. Tabii ki, bu konuda hiç düşünmeden sevenler de, çok düşünüp fakat bütün yaşamı ...

15 TL

Muhittin Bilge, Dini, Tarihi, İdeolojik Boyutlarıyla İslamcılık

Dini, Tarihi, İdeolojik Boyutlarıyla İslamcılık
Muhittin Bilge
A Kitap

İslamcılık, dünden bugüne, beşeri bilimlerin merkezinde yer alan en tartışmalı konulardan biri olmuştur. Ancak, konuya ilişkin çalışmaların neredeyse ...

15 TL

Varis Abdurrahman Çakan, Orta Asya Türk Tarihine Giriş Cilt 1

Orta Asya Türk Tarihine Giriş Cilt 1
Varis Abdurrahman Çakan
A Kitap

Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan her canlının bir tarihi olduğu gibi her insan topluluğunun da yaşam mücadelelerinden oluşan bir tarihinin olması muhakkaktır. ...

35 TL