Toplam 215 adet ürün
 
Ludwig Von Mises, Ekonomik Politika

Ekonomik Politika
Ludwig Von Mises
Liberte Yayınları

Ludwig von Mises, Avusturya İktisat Okulu?nun en önemli temsilcilerinden biridir. Mises ekonomik eylemlerin, serbest piyasanın ve politik ekonominin felsefi ...

16 TL

Robert P. Murphy, Yanlış Bilinen Kapitalizm

Yanlış Bilinen Kapitalizm
Robert P. Murphy
Liberte Yayınları

Ekonomik faaliyetlere katılmak günlük hayatın bir parçası; ancak iktisadî açıdan neyin doğru olduğuna dair yaygın kanaatlerin çoğu yanlış. Keynesyen ...

28 TL

, Hür Fikirler Dergisi

Hür Fikirler Dergisi

Liberte Yayınları

Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti Beyannamesi, 1947 Bekçi, gecenin neresindeyiz ? Hürriyetsizlik içinde adalet aramak adaletsizlik içinde saadet ummaktır. ...

80 TL

Salih Zeki Haklı, Ali Fuad Başgil-Bir Düşünürün Fikri Haritası

Ali Fuad Başgil-Bir Düşünürün Fikri Haritası
Salih Zeki Haklı
Liberte Yayınları

Bu çalışma Ali Fuad Başgil?in 1932 ilâ 1967 yılları arasını kapsayan otuz beş senelik ilmî hayatındaki siyaset, hukuk, din ve toplumla ilgili görüşlerini, ...

28 TL

Bengül Güngörmez, Modernite ve Kıyamet

Modernite ve Kıyamet
Bengül Güngörmez
Liberte Yayınları

Batı düşüncesinde Nietzsche'nin ünlü "Tanrı öldü, onu biz öldürdük" deyişiyle Tanrı'nın ölüm ilanının verilmesinin ertesi "insanın Tanrı tarafından değil de ...

22 TL

Mihriban Şenses, Edmund Burke-Yüce Etik ve Devrim

Edmund Burke-Yüce Etik ve Devrim
Mihriban Şenses
Liberte Yayınları

?Bizler, Rousseau?nun [mühtedileri] değiliz; Voltaire?in havarileri değiliz;  Helvetius bizde pek ilerleme kaydedememiştir. Ateistler, bizim vaizlerimiz ...

24 TL

Hakan Şahin, Eamonn Butler, Kısaltılmış Milletlerin Zenginliği

Kısaltılmış Milletlerin Zenginliği
Hakan Şahin, Eamonn Butler
Liberte Yayınları

Adam Smith?in Milletlerin Zenginliği adlı eseri, yazılmış en önemli  kitaplardan biridir. Smith bu eserde iktisadî uzmanlaşma ve  işbirliğinin hayat ...

16 TL

Atilla Yayla, July 15: The Glorious Resistance of Turkish Democracy

July 15: The Glorious Resistance of Turkish Democracy
Atilla Yayla
Liberte Yayınları

As an academic and intellectual entrepreneur Atilla Yayla preferred the bureaucratically unpriviledged path to support the political legitimacy; to continue to ...

14 TL

M. Zeki Duman, Türkiye’de Liberal-Muhafazakar Siyaset ve Turgut Özal

Türkiye’de Liberal-Muhafazakar Siyaset ve Turgut Özal
M. Zeki Duman
Liberte Yayınları

(Tanıtım Bülteninden) Başkanlık Müsteşarı olduğu dönemde alınan ve hazırlanmasın- da büyük pay sahibi olduğu 24 Ocak (1980) kararlarıyla başlayan ve başta ...

34 TL

Bekir Berat Özipek, Muhafazakarlık

Muhafazakarlık
Bekir Berat Özipek
Liberte Yayınları

Muhafazakârlık, kendisinden sıkça söz edilen, övülen veya yerilen ama yeterince tanınmayan bir düşünce geleneği ve bir siyasi ideoloji. Kavrama ilişkin bu ...

30 TL

Hüsamettin Aydın, İnsan ve...

İnsan ve...
Hüsamettin Aydın
Liberte Yayınları

Birey, sahip olduğu özgürlük temelinde bireyselliğini kazanma yolunda hayatı sorgulamalıdır. İşte bu eserinde Aydın, merkeze insanı ve onun özgürlüğü- nü ...

12 TL

Norman Barry, Yusuf Şahin, Mustafa Erdoğan, Modern Siyaset Teorisi

Modern Siyaset Teorisi
Norman Barry, Yusuf Şahin, Mustafa Erdoğan
Liberte Yayınları

Norman Barry?nin (1944-2008) gözden geçirip dördüncü edis- yonunu hazırladığı bu kitap çağdaş siyaset teorisine kapsamlı bir giriş niteliğindedir. Yazar bu ...

30 TL

Eemonn Butler, Klasik Liberalizm Bir El Kitabı

Klasik Liberalizm Bir El Kitabı
Eemonn Butler
Liberte Yayınları

Klasik liberalizm, siyasal ve sosyal felsefenin en önemli akımlarından biridir.  ?Batılı bir ideoloji? olarak görülmek yerine, yönelim bakımından evrensel ve ...

18 TL

Cabir Aliyev, Çevrimiçi İfade Özgürlüğü Teorisi ve Hukuku

Çevrimiçi İfade Özgürlüğü Teorisi ve Hukuku
Cabir Aliyev
Liberte Yayınları

Bu çalışma, İnternet?te ifade özgürlüğü ile klasik ifade özgürlüğü arasında bir ayrımın yapılması gerektiği iddiasına dayanmaktadır. Buradan hareketle, ...

27 TL

Kurt Samuelsson, Din ve İktisadi Faaliyet

Din ve İktisadi Faaliyet
Kurt Samuelsson
Liberte Yayınları

Kapitalizmin Püriten Protestan ahlâk değerleri ile geliştiği düşüncesi, iktisat tarihçileri arasında ilgi uyandırdı. İlk kez Max Weber tarafından dile ...

24 TL

Haluk Alkan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi

Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Haluk Alkan
Liberte Yayınları

Kurumsal değişim ve yeni kurallar siyasî hayatın şekillenmesinde dönüştürücü etkilere sahiptir. 2017 Anayasa değişiklikleri yalnızca kurumsal bir değişim ...

20 TL

Bekir Berat Özipek, Muhafazakarlık Nedir?

Muhafazakarlık Nedir?
Bekir Berat Özipek
Liberte Yayınları

En ciddi fikirlerin bile basit bir dille anlatılması mümkün müdür? Kesinlikle evet? Muhafazakârlık Nedir? tam da bunu yapmayı amaçlıyor. Bir ?düşünce geleneği? ...

14 TL

Dwight R. Lee, Temel Ekonomi

Temel Ekonomi
Dwight R. Lee
Liberte Yayınları

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     James Gwartney, Richard L. Stroup, Dwight R. Lee ve Tawni H. Ferrarini hayatta olan dört önemli ekonomisttir. Bu ...

18 TL

Salih Zeki Haklı, Özgür Toplumda Birey ve Cemaat

Özgür Toplumda Birey ve Cemaat
Salih Zeki Haklı
Liberte Yayınları

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     İnsan kendi aklı ve tercihleri doğrultusunda mı yoksa mensubu olduğu cemaatlerin ilke ve değerlerine müracaat ede ...

24 TL

Marc Swanepoel, Ji Hejariye Berev Dewlemendiye

Ji Hejariye Berev Dewlemendiye
Marc Swanepoel
Liberte Yayınları

Hîmên afirandina dewlemendiyê ji bo hemû civakan li ser rê- gezên gelekî girîng ên giştî yên derbasdar in. Ev rêgez bêyî ku mirov wan bi awayekî armanckirî û ...

12 TL