Toplam 325 adet ürün
 
Ahmed Cevdet Paşa, 19. Yüzyılda Osmanlı Devlet Yönetimi

19. Yüzyılda Osmanlı Devlet Yönetimi
Ahmed Cevdet Paşa
Yeditepe Yayınevi

Ahmed Cevdet Paşa, Tanzimat?tan sonraki hemen hemen bütün olayların içinde bulunan, kendisine her konuda başvurulan bir devlet adamıdır. Aynı zamanda geniş ...

75 TL 100,00 TL -25%

Selahattin Özkan, Viking Kitapları Seti-3 Kitap Takım

Viking Kitapları Seti-3 Kitap Takım
Selahattin Özkan
Yeditepe Yayınevi

VİKİNG MİTOLOJİSİ Tarihten edebiyata birçok alanda, Ortaçağ?dan günümüze kadar etkisi devam eden Nesir Edda Viking mitolojisinin temellerini atmıştır. Nesir ...

60.75 TL 81,00 TL -25%

Aydın Usta, Selçuklu Sultanları

Selçuklu Sultanları
Aydın Usta
Yeditepe Yayınevi

Selçuklular tarihimizin Orta Asya?dan Anadolu?ya kadar uzanan serüvenindeki en önemli mesafe taşlarından biridir. Türk İslam Sentezi?nin tam manasıyla oluşumu ...

24 TL 32,00 TL -25%

Ufuk Tufan, Boğaç Han

Boğaç Han
Ufuk Tufan
Yeditepe Yayınevi

Boğaç Han, Oğuz Türkleri?nin en güçlü yiğitlerinden birisi olan Boğaç Han?ın aşağılanma, küçümsenme ve dışlanma ile geçirdiği ıstırap dolu yıllarının ardından ...

17.25 TL 23,00 TL -25%

Johannes Leunclavius, Türk Milletinin Tarihi Seti-2 Kitap Takım Kutulu

Türk Milletinin Tarihi Seti-2 Kitap Takım Kutulu
Johannes Leunclavius
Yeditepe Yayınevi

Rus Türkolog ve Şarkiyatçısı Barthold, Johannes Leunclavius?u ?Türkiye üzerine çalışan en ünlü araştırmacılardan? birisi olarak tanıtır. 16. asrın sonlarında ...

75 TL 100,00 TL -25%

Chris Wickham, Ortaçağda Avrupa

Ortaçağ'da Avrupa
Chris Wickham
Yeditepe Yayınevi

Kavimler Göçü?nün neticesinde Batı Roma İmparatorluğu?nun yıkılmasıyla başlayan Ortaçağ, Avrupa için beraberinde yeni bir etnik, dini ve siyasi yapılanmayı da ...

40.5 TL 54,00 TL -25%

Selahattin Özkan, Kuzeyin Kuzgunları Vikingler

Kuzeyin Kuzgunları Vikingler
Selahattin Özkan
Yeditepe Yayınevi

Geçmiş yüzyıllardan kalan Kuzgunları düşünen sadece Edgar Allan Poe değildir. Kadim bilgelikleriyle Vikingler, inançlarının odağında bulunan bu karanlık ...

19.5 TL 26,00 TL -25%

Hurşid Paşa, 31 Mart İhtilalinin Tarihçesi

31 Mart İhtilali'nin Tarihçesi
Hurşid Paşa
Yeditepe Yayınevi

Hurşid Paşa, Sultan 2. Abdülhamid döneminin önde gelen üst düzey askeri erkanından olup, 31 Mart İsyanı'nı bastırmak için gelen Hareket Ordusu?na, hükûmet ...

16.5 TL 22,00 TL -25%

, Current Issues In International Relations 1

Current Issues In International Relations 1

Yeditepe Yayınevi

Current Issues In Internatıonal Relattıons I ...                                                                                                                                                                                                                         

26.25 TL 35,00 TL -25%

Seyit Ali Kahraman, Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler

Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nden Seçmeler
Seyit Ali Kahraman
Yeditepe Yayınevi

17. yüzyılda yaşamış büyük seyyah Evliya Çelebi, Seyahatnâmesi?nde, Türk ve Dünya tarihine ışık tutan bir eser meydana getirmiştir.  Bu büyük eserinde kendi ...

15 TL 20,00 TL -25%

Ufuk Tufan, Kuruluş Osman

Kuruluş Osman
Ufuk Tufan
Yeditepe Yayınevi

Devletini Adalet ve Oğuz Töresi Üzerine Kuran  Osman Gazi?nin Romanı? *** 1281 yılının Eylül ayıdır. Kayı Aşireti?nin reisi Ertuğrul Gazi 93 yaşında iken ...

18.75 TL 25,00 TL -25%

Orhan Şaik Gökyay, Bu Vatan Kimin?

Bu Vatan Kimin?
Orhan Şaik Gökyay
Yeditepe Yayınevi

Orhan Şaik Gökyay, şiirlerinde en çok vatan, tabiat, kahramanlık, yalnızlık konularını ele almıştır. Fakat onu meşhur eden şiiri ise şüphesiz dillere pelesenk ...

10.5 TL 14,00 TL -25%

Orhan Şaik Gökyay, Dede Korkut Hikayeleri-100 Temel Eser

Dede Korkut Hikayeleri-100 Temel Eser
Orhan Şaik Gökyay
Yeditepe Yayınevi

Dede Korkut Kitabı Türk dilinin bir şaheseri olarak Türk töresi etrafında bir insanı millî ve manevî değerlerle donatmaya kâfidir. Bu esere adını vermiş olan ...

15 TL 20,00 TL -25%

Selçuk Mülayim, Sanat Tarihine Giriş

Sanat Tarihine Giriş
Selçuk Mülayim
Yeditepe Yayınevi

Çevremizi bezeyen şekillerin mantıklı, inandırıcı açıklaması olmalı. Bunu bize verecek olan şey ?anlam boyutu?dur.   (Tanıtım Bülteninden)   ...

25.5 TL 34,00 TL -25%

Cüneyt Kanat, Mustafa Alican, Timur-Yıldızların Tahtına Hükmeden Son Cihangir

Timur-Yıldızların Tahtına Hükmeden Son Cihangir
Cüneyt Kanat, Mustafa Alican
Yeditepe Yayınevi

Emir Timur... Sahipkıran... Yıldızlar onun bahtına güldü, o yıldızların da efendisi oldu.  Siyaset ve askerlik zordu o doğduğunda. Adalet ve zulüm ikiz ...

18.75 TL 25,00 TL -25%

Nuriye Garipağaoğlu, Bölge planlama Ve Türkiye’de Mekansal Planlama Yaklaşımları

Bölge planlama Ve Türkiye’de Mekansal Planlama Yaklaşımları
Nuriye Garipağaoğlu
Yeditepe Yayınevi

Bölge planlama Ve Türkiye?de Mekansal Planlama Yaklaşımları   ...                                                                                                                                                                             

37.5 TL 50,00 TL -25%

Özgür Yıldız, Ana Hatlarıyla Yakınçağ Tarihi

Ana Hatlarıyla Yakınçağ Tarihi
Özgür Yıldız
Yeditepe Yayınevi

1789-1918 arası dönemin incelendiği eserde Şark Meselesi kavramından yola çıkılarak Avrupa ve Osmanlı Siyasi tarihi konularına değinilmiştir. Düvel-i ...

22.5 TL 30,00 TL -25%

Ali Bademci, Suriye Sendromu

Suriye Sendromu
Ali Bademci
Yeditepe Yayınevi

Ölü doğan Büyük Ortadoğu Projesi?nden sonra Suriye olaylarının da bu noktaya geleceği çok öngörülmüyordu. O sebeple proje, ?İlerleme için Ortaklık ve Geniş ...

22.5 TL 30,00 TL -25%

Vahdettin Engin, Muzaffer Albayrak, Kutulamare Zaferi

Kutulamare Zaferi
Vahdettin Engin, Muzaffer Albayrak
Yeditepe Yayınevi

1916 yılında Irak cephesinde kazanılan Kûtulamâre Zaferi, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda Türk tarihinin en şanlı sayfalarının yazıldığı Çanakkale ...

18.75 TL 25,93 TL -25%

Pal Fodor, Özgür Kolçak, Sercan Arslan, Erhan Afyoncu, İmparatorluk Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı

İmparatorluk Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı
Pal Fodor, Özgür Kolçak, Sercan Arslan, Erhan Afyoncu
Yeditepe Yayınevi

Bu kitap, Osmanlı İmparatorluğu?nun neden sürekli bir savaş halinde yaşadığı, Macaristan?a bir asrı aşkın bir süre hangi saiklerle ordu üzerine ordu yolladığı ...

16.5 TL 22,00 TL -25%