Toplam 4 adet ürün
 
27% Mustafa Altun, Hab-Name-i Veysi

Hab-Name-i Veysi  

Mustafa Altun  
MVT Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

21.60 15.77 TL  
27% Mustafa Eravcı, Mustafa Alis Nusret-name and Ottoman - Safavi Conflict

Mustafa Ali's Nusret-name and Ottoman - Safavi Conflict  

Mustafa Eravcı  
MVT Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

20.00 14.60 TL  
27% Seçil Toprak, Selim İleride Sinema ve Edebiyat

Selim İleri'de Sinema ve Edebiyat  

Seçil Toprak  
MVT Yayınları  

Yedinci Sanat olarak adlandırılan sinema için 'tüm sanatların bileşkesi' denir. Ancak sinemanın kendini göstermeye başladığı 19. yüzyıldan itibaren en büyük ve ...

16.20 11.83 TL  
27% Mehmet Serhan Tayşi, Varidat-i Bedreddin - Şeyh Bedrettin

Varidat-i Bedreddin - Şeyh Bedrettin  

Mehmet Serhan Tayşi  
MVT Yayınları  

Şeyh Bedreddin bir takım kaynaklara göre Edirne civarında eski bir kaza merkezi olan Simevna'da dünyaya gelmiştir. Babası Selçuklu Sultanı III. Alaaddin ...

13.89 10.14 TL