Toplam 5 adet ürün
 
Vedat Kader, Mehmet Feyzi Efendi Hazretlerinden Bilgiler ve Belgeler

Mehmet Feyzi Efendi Hazretleri'nden Bilgiler ve Belgeler
Vedat Kader
Vefa Yayınları

Rabbimize na mütenahi hamd-ü senalar olsun ki, Mehmet Feyzi Efendi gibi ilimde zirve, velayeti kâmile sahibi bir zat ile tanışmayı ve ondan istifade etmeyi ...

24 TL

İsa Çelik, Abidin Paşanın Mesnevi Şerhi

Abidin Paşa'nın Mesnevi Şerhi
İsa Çelik
Vefa Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

15 TL

Mehmet Demirci, Tarihten Günümüze Tasavvuf Kültürü

Tarihten Günümüze Tasavvuf Kültürü
Mehmet Demirci
Vefa Yayınları

Türkiyede tasavvuf tarihi ve düşüncesi üzerinde yapılan akademik çalışma ve araştırmaların aşağı yukarı yarım asırlık bir geçmişi vardır. Elinizdeki kitapta bu ...

32 TL

İsmail Rusuhi Ankaravi, Osmanlı - Tasavvuf Düşüncesi

Osmanlı - Tasavvuf Düşüncesi
İsmail Rusuhi Ankaravi
Vefa Yayınları

Miladi 13. yüzyılın başlarından kalma olan İbnü?l-Fârız?ın Kasîde-i Tâiyyesi çeşitli çevrelerin ilgisini çekmiş ve etkisi büyük olmuştur. İlahî aşk ve tasavvuf ...

24 TL

Ramazan Altıntaş, Mevlanada Gönül Kelamı

Mevlana'da Gönül Kelamı
Ramazan Altıntaş
Vefa Yayınları

Tarihte milletler yetiştirdikleri büyük şahsiyetlerle anılır. Çünkü bunlar, tarih yapan değerlerdir. Bu açıdan onların eser ve düşünceleri yeni nesillere ...

10 TL