Toplam 30 adet ürün
 
Lev Troçki, Yahudi ve Siyah Sorunu

Yahudi ve Siyah Sorunu
Lev Troçki
Yazın Yayınları

Özel ulusal durumlardaki iki azınlığa yönelik zulüm biçimleri ile ortaya konulan sorunların birçok ortak noktası var: pogromlar/linçler, Yahudi Bund ...

30 TL

Moche Lewin, Leninin Son Kavgası

Lenin'in Son Kavgası
Moche Lewin
Yazın Yayınları

Lenin?in Son Kavgası, Lenin?in hayatının son iki yılındaki son yazılar ve son mektuplarından ve sekreterlerindin günlüklerinden hareketle Stalinci karşı ...

30 TL

Bülent Tanatar, Victor Serge, Bir Devrimcinin Hatıraları 1905-1945

Bir Devrimcinin Hatıraları 1905-1945
Bülent Tanatar, Victor Serge
Yazın Yayınları

Belçika?da göçmen bir Rus ailesinde doğan Victor Serge genç yaşta yazın hayatına ve bir anarşist devrimci olarak siyasete atılmıştır. 1909?da Paris?e yerleşen ...

65 TL

Uraz Aydın, Daniel Bensaid, Köstebek ve Lokomotif

Köstebek ve Lokomotif
Uraz Aydın, Daniel Bensaid
Yazın Yayınları

Postyapısalcı modanın hüküm sürdüğü doksanlı yıllarda Fransız düşünce dünyasihdan yükselen radikal bir ses olarak Daniel Bensa'id'in militan felsefesi ...

25 TL

Lev Troçki, Rus Devriminin Tarihi

Rus Devriminin Tarihi
Lev Troçki
Yazın Yayınları

Rus Devriminin Tarihi dünya edebiyatında bir ihtilalin önderlerinden biri tarafından yazılan tek eserdir. Bugüne kadar bu alandaki temel kitaplar arasında yer ...

80 TL

Lev Troçki, Leninin Gençliği

Lenin'in Gençliği
Lev Troçki
Yazın Yayınları

Sovyet rejiminin ilk yıllarında Bolşevik Partisi herkes için ?Lenin ve Troçki?nin partisiydi. İlkine ikincisi tarafından hasredilen bu kitap, rus devrimci ...

25 TL

Lev Troçki, Fransa Nereye Gidiyor?

Fransa Nereye Gidiyor?
Lev Troçki
Yazın Yayınları

Fransa Nereye Gidiyor? Troçki?nin çok iyi tanıdığı ve bir kaç yıl da olsa bulunduğu Fransa?da 1934?te başlayan ve 1936?de Halk Cephesi?nin oluşumuyla ...

25 TL

Michel Husson, Marksist İktisat Teorisi

Marksist İktisat Teorisi
Michel Husson
Yazın Yayınları

"Güncel krizin temel meselelerinden biri, modern bir antikapitalizmin gerek kuramsal, gerek siyasi açıdan yeniden inşasıdır. Bu krizin kapitalizmin bizatini ...

25 TL

Lev Troçki, Onların Ahlakı ve Bizim Ahlakımız

Onların Ahlakı ve Bizim Ahlakımız
Lev Troçki
Yazın Yayınları

Troçki'nin elinizdeki çalışması, sırasıyla Nisan 1938 ve Haziran 1939'da yazılmış olan iki metinden meydana geliyor. Birincisi ilkin New York'da, Sosyalist ...

8 TL

Ernest Mandel, Rus Devriminin Meşruiyeti

Rus Devriminin Meşruiyeti
Ernest Mandel
Yazın Yayınları

Başvuruda bulunulması moda olmamakla birlikte, rus devrimi, sosyalist mücadelenin gerekleri konusunda aydınlanmak isteyenler, çağdaş dünyayı anlamak isteyenler ...

14 TL

Lev Troçki, İhanete Uğrayan Devrim

İhanete Uğrayan Devrim
Lev Troçki
Yazın Yayınları

1917 Ekim Devrimi gerek yapılışı gerek ortaya çıkarmış olduğu düzenin yıkılışıyla XX. yüzyılın en önemli olayıdır. Elinizdeki kitabın yazarı Lev Davidoviç ...

17 TL

Lev Troçki, İspanyol Devrimi (1931-1939)

İspanyol Devrimi (1931-1939)
Lev Troçki
Yazın Yayınları

1930'lu yıllarda, henüz XIX yüzyılın dünyasının pek dışına çıkamamış olan İspanya'da monarşiden cumhuriyette, cumhuriyetten iç savaşa yaşanan olaylar; aslında ...

30 TL

Kolektif, Yirmibirinci Yüzyılın Eşiğinde Ya Sosyalizm Ya Barbarlık

Yirmibirinci Yüzyılın Eşiğinde Ya Sosyalizm Ya Barbarlık
Kolektif
Yazın Yayınları

Tüm sosyalistlerin gündelik çalışma pratiğinin, her zaman ve her yerde, Marx'ın kategorik bir zorunluluk olarak adlandırdığı şeye, yani insanoğlunu ...

8 TL

Ernest Mandel, Marxın İktisadi Düşüncesinin Oluşumu

Marx'ın İktisadi Düşüncesinin Oluşumu
Ernest Mandel
Yazın Yayınları

... Marx'daki sosyoloğu devrimciden, tarihçiyi iktisatçıdan ayrıştırmak olanaksızdır. Ama Marx'ın etkin şekilde yani bilimsel olarak bir sosyolog, bir tarihçi ...

16 TL

Lev Troçki, Rus Devriminin Tarihi Cilt 3 - Ekim Devrimi Sovyetlerin Zaferi

Rus Devriminin Tarihi Cilt 3 - Ekim Devrimi Sovyetlerin Zaferi
Lev Troçki
Yazın Yayınları

Troçki'nin sürgündeki ilk büyük ürünü -onun çapında bir Marksist teorisiyenden beklenmeyecek bir şey- somut bir tarih eseriydi. Rus Devriminin Tarihi (1930) ...

21 TL

Lev Troçki, Çarpıtılan Devrim

Çarpıtılan Devrim
Lev Troçki
Yazın Yayınları

Bu kitabın birinci bölümü, Ekim devriminin X. yıldönümü sırasında Parti ve Devrim Tarihi Enstitüsü'ne yazdığım bir mektuptur. Kitabın ikinci bölümü, 1927 ...

14 TL

Kolektif, Sosyalist Demokrasi ve Proleterya Diktatörlüğü

Sosyalist Demokrasi ve Proleterya Diktatörlüğü
Kolektif
Yazın Yayınları

Farklı sosyalist demokrasi ve proletarya diktatörlüğü yaklaşımları üzerine uluslararası işçi hareketinde tartışma, Ekim 1917 Rus Devrimini takip eden yıllardan ...

8 TL

Lev Troçki, Faşizme Karşı Mücadele

Faşizme Karşı Mücadele
Lev Troçki
Yazın Yayınları

Troçki Türkiye'deki bir adada yalnız yaşarken, uzaktan uzağa, Almanya'da Nazizmin doğuşu üzerine bir dizi yazı yazdı. Politik bir konjoktür üzerinde yapılan ...

35 TL

Ernest Mandel, Dünya Sosyalist Devriminin Bugünü Sektarizme Karşı Devrimci Marksizm

Dünya Sosyalist Devriminin Bugünü Sektarizme Karşı Devrimci Marksizm
Ernest Mandel
Yazın Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

12 TL

Janette Habel, Kübada Kırılmalar: Kastrizm Krizde

Küba'da Kırılmalar: Kastrizm Krizde
Janette Habel
Yazın Yayınları

Hikaye, Küba'nın ikinci bağımsızlık savaşının başlangıcını vurgulayan bir kaç gün sonra, 1895 yılının 5 Mayıs gecesinde, ayaklananların üç şefi, Maximo Gomez, ...

17 TL