Toplam 90 adet ürün
 
37% Ernest Mandel, Kapitalist Gelişmenin Uzun Dalgaları

Kapitalist Gelişmenin Uzun Dalgaları  

Ernest Mandel  
Yazın Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

22.00 13.86 TL  
37% Miguel Romero, Bask Ülkesi ve Katalonyada İspanya İç Savaşı

Bask Ülkesi ve Katalonya'da İspanya İç Savaşı  

Miguel Romero  
Yazın Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

9.26 5.83 TL  
37% Lev Troçki, Yahudi ve Siyah Sorunu

Yahudi ve Siyah Sorunu  

Lev Troçki  
Yazın Yayıncılık  

Özel ulusal durumlardaki iki azınlığa yönelik zulüm biçimleri ile ortaya konulan sorunların birçok ortak noktası var: pogromlar/linçler, Yahudi Bund ...

30.00 18.90 TL  
37% Moche Lewin, Leninin Son Kavgası

Lenin'in Son Kavgası  

Moche Lewin  
Yazın Yayıncılık  

Lenin?in Son Kavgası, Lenin?in hayatının son iki yılındaki son yazılar ve son mektuplarından ve sekreterlerindin günlüklerinden hareketle Stalinci karşı ...

30.00 18.90 TL  
37% Bülent Tanatar, Victor Serge, Bir Devrimcinin Hatıraları 1905-1945

Bir Devrimcinin Hatıraları 1905-1945  

Bülent Tanatar, Victor Serge  
Yazın Yayıncılık  

Belçika?da göçmen bir Rus ailesinde doğan Victor Serge genç yaşta yazın hayatına ve bir anarşist devrimci olarak siyasete atılmıştır. 1909?da Paris?e yerleşen ...

65.00 40.95 TL  
37% Uraz Aydın, Daniel Bensaid, Köstebek ve Lokomotif

Köstebek ve Lokomotif  

Uraz Aydın, Daniel Bensaid  
Yazın Yayıncılık  

Postyapısalcı modanın hüküm sürdüğü doksanlı yıllarda Fransız düşünce dünyasihdan yükselen radikal bir ses olarak Daniel Bensa'id'in militan felsefesi ...

25.00 15.75 TL  
37% Lev Troçki, Rus Devriminin Tarihi

Rus Devriminin Tarihi  

Lev Troçki  
Yazın Yayıncılık  

Rus Devriminin Tarihi dünya edebiyatında bir ihtilalin önderlerinden biri tarafından yazılan tek eserdir. Bugüne kadar bu alandaki temel kitaplar arasında yer ...

100.00 63.00 TL  
37% Lev Troçki, Leninin Gençliği

Lenin'in Gençliği  

Lev Troçki  
Yazın Yayıncılık  

Sovyet rejiminin ilk yıllarında Bolşevik Partisi herkes için ?Lenin ve Troçki?nin partisiydi. İlkine ikincisi tarafından hasredilen bu kitap, rus devrimci ...

30.00 18.90 TL  
37% Lev Troçki, Fransa Nereye Gidiyor?

Fransa Nereye Gidiyor?  

Lev Troçki  
Yazın Yayıncılık  

Fransa Nereye Gidiyor? Troçki?nin çok iyi tanıdığı ve bir kaç yıl da olsa bulunduğu Fransa?da 1934?te başlayan ve 1936?de Halk Cephesi?nin oluşumuyla ...

30.00 18.90 TL  
37% Michel Husson, Marksist İktisat Teorisi

Marksist İktisat Teorisi  

Michel Husson  
Yazın Yayıncılık  

"Güncel krizin temel meselelerinden biri, modern bir antikapitalizmin gerek kuramsal, gerek siyasi açıdan yeniden inşasıdır. Bu krizin kapitalizmin bizatini ...

35.00 22.05 TL  
37% Lev Troçki, Onların Ahlakı ve Bizim Ahlakımız

Onların Ahlakı ve Bizim Ahlakımız  

Lev Troçki  
Yazın Yayıncılık  

Troçki'nin elinizdeki çalışması, sırasıyla Nisan 1938 ve Haziran 1939'da yazılmış olan iki metinden meydana geliyor. Birincisi ilkin New York'da, Sosyalist ...

10.00 6.30 TL  
37% Ernest Mandel, Rus Devriminin Meşruiyeti

Rus Devriminin Meşruiyeti  

Ernest Mandel  
Yazın Yayıncılık  

Başvuruda bulunulması moda olmamakla birlikte, rus devrimi, sosyalist mücadelenin gerekleri konusunda aydınlanmak isteyenler, çağdaş dünyayı anlamak isteyenler ...

20.00 12.60 TL  
37% Lev Troçki, İhanete Uğrayan Devrim

İhanete Uğrayan Devrim  

Lev Troçki  
Yazın Yayıncılık  

1917 Ekim Devrimi gerek yapılışı gerek ortaya çıkarmış olduğu düzenin yıkılışıyla XX. yüzyılın en önemli olayıdır. Elinizdeki kitabın yazarı Lev Davidoviç ...

20.00 12.60 TL  
37% Lev Troçki, İspanyol Devrimi (1931-1939)

İspanyol Devrimi (1931-1939)  

Lev Troçki  
Yazın Yayıncılık  

1930'lu yıllarda, henüz XIX yüzyılın dünyasının pek dışına çıkamamış olan İspanya'da monarşiden cumhuriyette, cumhuriyetten iç savaşa yaşanan olaylar; aslında ...

37.04 23.34 TL  
37% Kolektif, Yirmibirinci Yüzyılın Eşiğinde Ya Sosyalizm Ya Barbarlık

Yirmibirinci Yüzyılın Eşiğinde Ya Sosyalizm Ya Barbarlık  

Kolektif  
Yazın Yayıncılık  

Tüm sosyalistlerin gündelik çalışma pratiğinin, her zaman ve her yerde, Marx'ın kategorik bir zorunluluk olarak adlandırdığı şeye, yani insanoğlunu ...

10.00 6.30 TL  
37% Ernest Mandel, Marxın İktisadi Düşüncesinin Oluşumu

Marx'ın İktisadi Düşüncesinin Oluşumu  

Ernest Mandel  
Yazın Yayıncılık  

... Marx'daki sosyoloğu devrimciden, tarihçiyi iktisatçıdan ayrıştırmak olanaksızdır. Ama Marx'ın etkin şekilde yani bilimsel olarak bir sosyolog, bir tarihçi ...

20.00 12.60 TL  
37% Lev Troçki, Rus Devriminin Tarihi Cilt 3 - Ekim Devrimi Sovyetlerin Zaferi

Rus Devriminin Tarihi Cilt 3 - Ekim Devrimi Sovyetlerin Zaferi  

Lev Troçki  
Yazın Yayıncılık  

Troçki'nin sürgündeki ilk büyük ürünü -onun çapında bir Marksist teorisiyenden beklenmeyecek bir şey- somut bir tarih eseriydi. Rus Devriminin Tarihi (1930) ...

25.00 15.75 TL  
37% Lev Troçki, Çarpıtılan Devrim

Çarpıtılan Devrim  

Lev Troçki  
Yazın Yayıncılık  

Bu kitabın birinci bölümü, Ekim devriminin X. yıldönümü sırasında Parti ve Devrim Tarihi Enstitüsü'ne yazdığım bir mektuptur. Kitabın ikinci bölümü, 1927 ...

20.00 12.60 TL  
37% Kolektif, Sosyalist Demokrasi ve Proleterya Diktatörlüğü

Sosyalist Demokrasi ve Proleterya Diktatörlüğü  

Kolektif  
Yazın Yayıncılık  

Farklı sosyalist demokrasi ve proletarya diktatörlüğü yaklaşımları üzerine uluslararası işçi hareketinde tartışma, Ekim 1917 Rus Devrimini takip eden yıllardan ...

10.00 6.30 TL  
37% Lev Troçki, Faşizme Karşı Mücadele

Faşizme Karşı Mücadele  

Lev Troçki  
Yazın Yayıncılık  

Troçki Türkiye'deki bir adada yalnız yaşarken, uzaktan uzağa, Almanya'da Nazizmin doğuşu üzerine bir dizi yazı yazdı. Politik bir konjoktür üzerinde yapılan ...

50.00 31.50 TL