Toplam 2 adet ürün
 
15% , 2019 Beyanname Düzenleme Kılavuzu-4 Kitap Takım

2019 Beyanname Düzenleme Kılavuzu-4 Kitap Takım  

   
HUD Maliye Hesap Uzmanları Derneği  

2019 Beyanname Düzenleme Kılavuzu ...                                                                                                                                                                                                                                               

250.00 212.50 TL  
15% Akın Akbulut, Finansal Tabloların Bağımsız Denetime Hazırlama Kılavuzu

Finansal Tabloların Bağımsız Denetime Hazırlama Kılavuzu  

Akın Akbulut  
HUD Maliye Hesap Uzmanları Derneği  

TFRS ve Vergi Uygulamalarında Bilanço ve Kar Zarar Tablosu Kalemlerinin Karşılaştırmalı İzahı TFRS'ye İlk Geçiş Uygulaması: TDHP'ye Göre Hazırlanmış 2011 ...

45.00 38.25 TL