Toplam 28 adet ürün
 
40% Galip Çağ, Izdırabın Dili-Nurettin Topçuyu Anlamak

Izdırabın Dili-Nurettin Topçu'yu Anlamak  

Galip Çağ  
Otorite Yayınları  

Eğer ben var olmak istediğim değilsem, istediğim, sözde değil, arzu ve tasavvurlarla da değil, fakat bütün kalbimle, bütün kuvvetlerimle, hareketlerimle ...

20.00 12.00 TL  
40% Seçil Sökmen, Lets Talk About Employer Branding

Let's Talk About Employer Branding  

Seçil Sökmen  
Otorite Yayınları  

Organizations recognized worldwide as great employers do not come to this situation by chance. The growth of the company is the result of a realistic and ...   

34.00 20.40 TL  
40% Nail Öztaş, Örgüt

Örgüt  

Nail Öztaş  
Otorite Yayınları  

Bu kitap, iki ciltlik bir çalışmanın ikinci cildi olarak tasarlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, birincinin amacıyla aynıdır: Örgüt ve Yönetim dünyasında ...

15.00 9.00 TL  
40% Çıblak Coşkun, Alevi Cemlerinde Nefesler

Alevi Cemlerinde Nefesler  

Çıblak Coşkun  
Otorite Yayınları  

Nefesler, Alevi-Bektaşi edebiyatı içerisinde en yaygın ve tanınmış şiir türlerinden birisidir. Edebi bir terim olarak nefes, Alevi-Bektaşi şairleri tarafından ...

14.00 8.40 TL  
40% Mehmet Demirtaş, Tanrı-Alem İlişkisi

Tanrı-Alem İlişkisi  

Mehmet Demirtaş  
Otorite Yayınları  

İnsanoğlu hiçbir şeyi anlamsız ve yorumsuz bırakmaz. Anlamsız ve izahsız kalan şeyler onu amansız bir şekilde tedirgin eder ve kaygılandırır. Çünkü insan, ...

20.00 12.00 TL  
40% Ercan Salgar, Rudolf Carnap

Rudolf Carnap  

Ercan Salgar  
Otorite Yayınları  

"Felsefe, konusu dünya değil, dil olan bir etkinliktir. Filozoflar, bu ayrımı net bir şekilde ortaya koyamadıkları için geleneksel felsefenin birçok sorunu ...

18.00 10.80 TL  
40% Mustafa Eren, John Hickte Dini Çoğulculuk

John Hick'te Dini Çoğulculuk  

Mustafa Eren  
Otorite Yayınları  

Dini pluralizm problemi, son yıllarda üzerinde pek çok tartışmanın yapıldığı ve güncelliğini sürekli koruyan önemli konulardan biri olarak görülmektedir. Dünya ...

12.00 7.20 TL  
40% Mehmet Demirtaş, Josiah Royceun Din Felsefesi

Josiah Royce'un Din Felsefesi  

Mehmet Demirtaş  
Otorite Yayınları  

Amerikan idealist felsefe geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olan Josiah Royce, özellikle yaşadığı dönem itibariyle bireycilik, özgürlük, kötülük ve ...

28.00 16.80 TL  
40% Tevfik Erdem, Sosyoloji Notları

Sosyoloji Notları  

Tevfik Erdem  
Otorite Yayınları  

Gün geçmiyor ki herhangi bir toplumsal problem hakkında görüşlerine başvurmak ve konu hakkında "bilimsel" bir bakış açısı ortaya koymak üzere bir sosyolog ya ...

16.00 9.60 TL  
40% Ünver Güney, Kutsallık ve Ziyaret Fenomeni

Kutsallık ve Ziyaret Fenomeni  

Ünver Güney  
Otorite Yayınları  

Din ve toplum arasındaki ilişki karşılıklı etkileşim sürecinde ortaya çıkar ve devamlılık gösterir. Bununla birlikte, din özü itibariyle kutsalın tecrübesi ve ...

20.00 12.00 TL  
40% Orhan Canbolat, 1 Hakkında

1 Hakkında  

Orhan Canbolat  
Otorite Yayınları  

Psikoloji alanında, test maksadıyla kullanılan çok miktarda resim, görüntü veya şekil vardır. Bu resimlerden bir tanesine baktığınızda, kişiler iki farklı şey ...

15.00 9.00 TL  
40% Murat Yaman, Türkiyede Kentsel Dönüş(Tür)Me Uygulamaları

Türkiye'de Kentsel Dönüş(Tür)Me Uygulamaları  

Murat Yaman  
Otorite Yayınları  

Günümüzde kentsel dönüşüm faaliyetlerinin en önemli ayağını özellikle gecekondu alanlarının dönüştürülmesi oluşturmuştur. Kentsel dönüşüm uygulamaları kent ...

20.00 12.00 TL  
40% Seçil Sökmen, Yönetim Katı

Yönetim Katı  

Seçil Sökmen  
Otorite Yayınları  

Başarı Deyince...1. İngilizce2. Türkçe: Başarı3. Rusça4. İbranice5. Fransızca 6. Vietnamca7. Yunanca8. Kazakça9. Çince10. Almanca11. İzlandaca12. Japonca13. ...

90.00 54.00 TL  
40% Mevlüt Uyanık, İslam Siyaset Felsefesinde Sivil İtaatsizlik

İslam Siyaset Felsefesinde Sivil İtaatsizlik  

Mevlüt Uyanık  
Otorite Yayınları  

1500 yıllık İslam geleneğini, sürekli oluşan bir fenomen olarak görmemiz, tarihsel sürecin her aşamasını değerli kılmaktadır. Sürekliliğimizi koruyabilmemiz ...

12.00 7.20 TL  
40% Nursel Tüccar, Doğal Yasa Geleneği ve John Finnis

Doğal Yasa Geleneği ve John Finnis  

Nursel Tüccar  
Otorite Yayınları  

Doğal yasa anlayışı, Antik Yunan'dan günümüze, etik nihilizme, etik sübjektivizme ve etik rölativizme karşı ortaya çıkmış, evrensel adalet arayışından doğan ...

8.00 4.80 TL  
40% Orhan Canbolat, Işığa Işık Tutmak

Işığa Işık Tutmak  

Orhan Canbolat  
Otorite Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

10.00 6.00 TL  
40% Ekrem Özdemir, Fena - Mevlanada Özgürlük

Fena - Mevlana'da Özgürlük  

Ekrem Özdemir  
Otorite Yayınları  

Mevlâna, bizi bir yere davet eder; "FENA" bir yerdir burası. Burası, kullukla asla değişilmeyecek hürriyet yurdudur. Burası, insanın sevgilisiyle bir bütün ...

12.00 7.20 TL  
40% Serkan Yorgancılar, Cumhuriyet İslamcılığının Seyri

Cumhuriyet İslamcılığının Seyri  

Serkan Yorgancılar  
Otorite Yayınları  

"İslamcılık ve İslamcılar üzerine yapılan tartışmalar bitmek bilmiyor. Hem dünya ölçeğinde hem de Türkiye ölçeğinde İslamcılık üzerine tartışmalar ve kafa ...

10.00 6.00 TL  
40% Osman Şimşek, Yeni Türkiyenin Yeni Gerçekleri

Yeni Türkiye'nin Yeni Gerçekleri  

Osman Şimşek  
Otorite Yayınları  

"21. yüzyılın kültürel çağ olması özelliğine bağlı olarak artık pozitivizm-liberalizm-kapitalizm etkileşimli tek tipleştirici sosyal düşünce anlayışı yerine ...

13.00 7.80 TL  
40% Roida Rzayeva Oktay, Rus ve Azerbaycan Kaynaklarında Türk Modernleşmesi

Rus ve Azerbaycan Kaynaklarında Türk Modernleşmesi  

Roida Rzayeva Oktay  
Otorite Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

12 7.20 TL