Toplam 223 adet ürün
 
18% Kolektif, Jinekolojide Temel Prensipler

Jinekolojide Temel Prensipler  

Kolektif  
Akademisyen Kitabevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

175.00 143.50 TL  
18% Fatih Kırkbir, Spor Yapan Öğrencilerin Saldırganlık Eğilimleri

Spor Yapan Öğrencilerin Saldırganlık Eğilimleri  

Fatih Kırkbir  
Akademisyen Kitabevi  

Bölüm 1 Giriş 1.1. Araştırmanın Amacı 1.2. Araştırmanın Önemi 1.3. Problem Cümlesi 1.3.1. Alt Problemler 1.4. Hipotezler 1.5. Araştırmanın Varsayımları 1.6. ...

22.00 18.04 TL  
18% Cihan Kılıç, Kadıasker Damadzade Mustafa Rasih Efendi Ruznamçesi

Kadıasker Damadzade Mustafa Rasih Efendi Ruznamçesi  

Cihan Kılıç  
Akademisyen Kitabevi  

Kısaltmalar Giriş 1.1. Kadıaskerlik 1.2. Kadıasker Rûznâmçeleri 1.3. Kadıasker Damadzâde Mustafa Rasih Efendi 1.4. Kadıasker Damadzâde Mustafa Rasih Efendi ...

50.00 41.00 TL  
18% Ayşe Topal, Alptekin Ulutaş, Bütünleştirilmiş Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Üretim Sektörü Uygulamaları

Bütünleştirilmiş Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Üretim Sektörü Uygulamaları  

Ayşe Topal, Alptekin Ulutaş  
Akademisyen Kitabevi  

Birinci Bölüm Kriter Ağırlıklandırmada Kullanılan Yöntemler 1.1. Crıtıc Yöntemi (Criteria Importance Through Intercriteria Correlation, Crıtıc) 1.1.1. Crıtıc ...

20.00 16.40 TL  
18% Kolektif, Klinik Bilimlerde Deney Hayvanı Modelleri

Klinik Bilimlerde Deney Hayvanı Modelleri  

Kolektif  
Akademisyen Kitabevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

250.00 205.00 TL  
18% Serpil Kır Elitaş, Duyusal Teknolojiler ve Online Alışveriş

Duyusal Teknolojiler ve Online Alışveriş  

Serpil Kır Elitaş  
Akademisyen Kitabevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

30.00 24.60 TL  
18% M. Enver Pervendi, Bir Küçük Hikaye Günah-ı Masm Üzerine Söz Varlığı Çalışması

Bir Küçük Hikaye Günah-ı Masm Üzerine Söz Varlığı Çalışması  

M. Enver Pervendi  
Akademisyen Kitabevi  

Enver Pervendî'ye Ait "Küçük Hikâye: Günâh-I Masûm" Üzerine Bir Söz Varlığı Çalışması Giriş Sınırlılıklar Yöntem Evren ve Örneklem Evren - Küçük Hikâye ...

17.50 14.35 TL  
18% Alparslan Ünveren, Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Kurkumin Takviyesi: Antioksidan Parametreler ve Laktat Düzeyle

Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Kurkumin Takviyesi: Antioksidan Parametreler ve Laktat Düzeyle  

Alparslan Ünveren  
Akademisyen Kitabevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

20.00 16.40 TL  
18% Kolektif, Spor Bilimlerinde Yeni Fikirler - 2

Spor Bilimlerinde Yeni Fikirler - 2  

Kolektif  
Akademisyen Kitabevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

35.00 28.70 TL  
18% Kolektif, Spor Bilimlerinde Yeni Fikirler - 1

Spor Bilimlerinde Yeni Fikirler - 1  

Kolektif  
Akademisyen Kitabevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

30.00 24.60 TL  
18% Fatma Özdemir, İslam Kültüründe Mihrab Kitabeleri

İslam Kültüründe Mihrab Kitabeleri  

Fatma Özdemir  
Akademisyen Kitabevi  

1. Bölüm Mihrab Ve Mihrab Mimarisi A-Mihrabın Tanımı B-Kuran-I Kerim'de Mihrab C-Mihrabın Tarihçesi Ve Mimarisi 2. Bölüm Mihrablarda Kullanılan Yazılar ...

22.50 18.45 TL  
18% Kolektif, Different Approaches to Sport Science

Different Approaches to Sport Science  

Kolektif  
Akademisyen Kitabevi  

1. Chapter Faktors That Affect The Sports Career 2. Chapter Cas (Court Of Arbıtratıon For Sport) 3. Chapter Effect Of Innovatıon In Sports 4. Chapter Coach ...

30.00 24.60 TL  
18% Kürşat Karacabey, Akademisyenlere Yönelik Mobbing Davranışları İle İş Yaşam Kalitesi İlişkisinin İncelenmesi

Akademisyenlere Yönelik Mobbing Davranışları İle İş Yaşam Kalitesi İlişkisinin İncelenmesi  

Kürşat Karacabey  
Akademisyen Kitabevi  

1. Giriş ve Amaç 2. Genel Bilgiler 2.1. Beden Eğitimi ve Spor Genel Bakış 2.2. Akademisyen Kavramı 2.3. İş Yaşamı Kavramı 2.3.1. İş Yaşam Kalitesi Programı ...

20.00 16.40 TL  
18% Ömer Karatay, Kulbe-i Ahzan

Kulbe-i Ahzan  

Ömer Karatay  
Akademisyen Kitabevi  

Kulbe-i Ahzan ...                                                                                                                                                                                                                                                                                           

25.00 20.50 TL  
18% Halil Taşkın, Vücut Kompozisyonu ile Çeviklik Arasındaki İlişki

Vücut Kompozisyonu ile Çeviklik Arasındaki İlişki  

Halil Taşkın  
Akademisyen Kitabevi  

Giriş Vücut Kompozisyonu Vücut Kompozisyonu ve Sportif Performans Çeviklik Çevikliği Etkileyen Faktörler Çeviklik Çalışmalarında Dikkat Edilecek Noktalar ...

15.00 12.30 TL  
18% Kolektif, Hilafetname-i Osmani ve İttihatname-i İslami

Hilafetname-i Osmani ve İttihatname-i İslami  

Kolektif  
Akademisyen Kitabevi  

Birinci Bölüm Ahmet Mecbûr Efendi'nin Hayatı ve "Hilâfetnâme-i Osmânî ve İttihatnâme-i İslâmî" Adlı Eseri İkinci Bölüm "Hilâfetnâme-i Osmânî ve İttihatnâme-i ...

35.00 28.70 TL  
18% Kolektif, Güncel Genel Cerrahi Çalışmaları

Güncel Genel Cerrahi Çalışmaları  

Kolektif  
Akademisyen Kitabevi  

Bölüm 1 Gastrointestinal Stromal Tümörler Bölüm 2 Üst Gastrointestinal Kanserlerde Sentinel Lenf Nodu Haritalaması Bölüm 3 Perioperatif Genel Cerrahi Enfek ...

50.00 41.00 TL  
18% Ozaj Suliman, Tulu‘i’nin Paşa - Name’s

Tulu‘i’nin Paşa - Name’s  

Ozaj Suliman  
Akademisyen Kitabevi  

Önsöz Kısaltmalar Çeviriyazı / Transkripsiyon Alfabesi Giriş A. XVII. Yüzyılın Siyasî ve Kültürel Tarihine Genel Bir Bakış B. Mesnevî Hakkında Genel Bir ...

40.00 32.80 TL  
18% C. Alper Kemaloğlu, Derinin Melanom Dışı Benign ve Malign Tümörleri

Derinin Melanom Dışı Benign ve Malign Tümörleri  

C. Alper Kemaloğlu  
Akademisyen Kitabevi  

Derının Anatomısı Ve Fızyolojık Özellıklerı Epidermis Dermis Derinin Kanlanması Kıl folikülü Glandüler yapılar Derı Tümörlerının Tanısı Dermoskopi Ultrasaund ...

200.00 164.00 TL  
18% Yahya Taşkaya, Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı - 1

Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı - 1  

Yahya Taşkaya  
Akademisyen Kitabevi  

Ön Söz Kitaba Hazırlık 1. Konu / Merhaba-Tanışma Seslerin sınıflandırılması Şahıs zamirleri İyelik ekleri Büyük ünlü ses uyumu Ünsüz (ses) yumuşaması "de" ...

75.00 61.50 TL