Toplam 20 adet ürün
 
Kolektif, Filistin Meselesi

Filistin Meselesi
Kolektif
Tezkire Yayınları

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)   Türkiye?deki siyasi oluşumların Filistin meselesine ve Filistin?deki çeşitli unsurlara yönelik tutumlarını ele alan ...

25 TL

Fahri Yetim, Osmanlıdan Cumhuriyete Türk Düşüncesinde Arayışlar

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk Düşüncesinde Arayışlar
Fahri Yetim
Tezkire Yayınları

Okumakta olduğunuz kitabın başlığı ?Türk Düşüncesinde Arayışlar.?  Bizatihi metnin bütünü bir arayış sürecinde olunduğunu ifade ediyor. Tabii bunu yazarın ...

18 TL

Kudret Bülbül, Cumhurbaşkanlığı Sistemi Nedenler Tepkiler Beklentiler

Cumhurbaşkanlığı Sistemi Nedenler Tepkiler Beklentiler
Kudret Bülbül
Tezkire Yayınları

Sahip olduğu onca birikim potansiyel ve güce rağmen, bir ülkenin siyasal sistemi sebebiyle, nasıl yürüyemez hale getirilebileceğinin en somut örneklerinden ...

8 TL

Necdet Subaşı, Ara Dönem Din Politikası

Ara Dönem Din Politikası
Necdet Subaşı
Tezkire Yayınları

Modern Cumhuriyet?in seksenini aşmış ve devirmiş olgun döneminde bile, halk katında gelişen dinsellikle seçkinler arasında rağbet bulan dinselliğin, zaman ...

20 TL

Yasin Aktay, İslam ve Sekülerleşmenin Kaynakları

İslam ve Sekülerleşmenin Kaynakları
Yasin Aktay
Tezkire Yayınları

Sekülerleşme, Türkiye?de düşüncenin ve siyasetin tartışma konularından birisi olageldi. Bu kadar çok tartışılmasının en temel sebebi kavramın bir belirsizlik ...

28 TL

Celal Yeşilçayır, Ebedi Barış

Ebedi Barış
Celal Yeşilçayır
Tezkire Yayınları

Elinizdeki çalışma, Kant?ın ebedi barış anlayışını onun diğer eserlerini göz önünde bulundurarak analiz etmektedir. Bu bağlamda temel amaçlardan ilki onun ...

22 TL

Yılmaz Yıldırım, Osmanlı Modernleşmesi ve Sivil Toplum

Osmanlı Modernleşmesi ve Sivil Toplum
Yılmaz Yıldırım
Tezkire Yayınları

Türkiye'de toplumsal değişmeyi konu alan akademik tartışmalarda sivil toplum her zaman merkezi önemini ?önemli oluşunu belirleyen nedenler dönemsel olarak ...

25 TL

Yasin Aktay, İslam ve Solun Soykütüğü

İslam ve Solun Soykütüğü
Yasin Aktay
Tezkire Yayınları

Türkiye'de oldukça hareketli siyasal gündemin altında daha az hareketli gibi gözüken, temel tartışma konuları belirgin biçimde süreklilik arz eden bir ...

25 TL

Atıl Cem Çiçek, Türk Siyasal Yaşamında Yön Dergisi - Milliyetçilik Bayrağını Sosyalistler Taşır!

Türk Siyasal Yaşamında Yön Dergisi - Milliyetçilik Bayrağını Sosyalistler Taşır!
Atıl Cem Çiçek
Tezkire Yayınları

Türkiye'de düşünce hayatında derin izler bırakan dergilerden birisi de Yön'dür. Doğan Avcıoğlu, İlhan Selçuk, Mümtaz Soysal öncülüğünde çıkarılmaya başlanan ...

27 TL

Hamit Emrah Beriş, Siyasetin Yüzleri

Siyasetin Yüzleri
Hamit Emrah Beriş
Tezkire Yayınları

Siyaset, Arapça'da "emir, terbiye, yasaklamak" anlamlarına gelen "sâse" kökünden türetilmiş bir kelime. At bakıcısı anlamına gelen "seyis" de aynı kökten ...

25 TL

Kurtuluş Kayalı, Sinema Bir Kültürdür

Sinema Bir Kültürdür
Kurtuluş Kayalı
Tezkire Yayınları

Türkiye'de sinema yazınının popülerleşmesi kabaca 1990'lı yılların ikinci yarısına rastlamaktadır. Onun öncesinde Türk sineması üzerine yazma etkinliği elbette ...

15 TL

Abdülaziz Kıranşal, İslami Solun Müfessiri

İslami Solun Müfessiri
Abdülaziz Kıranşal
Tezkire Yayınları

Gezi Parkı Olayları esnasında Anti-kapitalist Müslümanların da orada olması, Cuma namazı kılınması esnasında "inanmayanlar" ya da "o şekilde inanmayanlar" ...

16 TL

Kenan Çağan, Münevverden Entelektüele

Münevverden Entelektüele
Kenan Çağan
Tezkire Yayınları

Türkiye'de düşünce tarihi çalışmaları oldukça sınırlıdır. Bu sınırlı oluşun temel sebeplerinden birisi Türkiye'de entelektüelin geçmişle problemli bir ilişki ...

25 TL

Yasin Aktay, Küreselleşme Çokkültürlülük Sahicilik

Küreselleşme Çokkültürlülük Sahicilik
Yasin Aktay
Tezkire Yayınları

Sahicilik iddiasının belki de en büyük çıkmazı, kendi jargonuna bağımlı olacak kadar sahicilikten uzak olmasıdır. Küreselleşmenin veya herhangi bir toplumsal ...

25 TL

Hamit Emrah Beriş, Tek Parti Döneminde Devletçilik

Tek Parti Döneminde Devletçilik
Hamit Emrah Beriş
Tezkire Yayınları

Cumhuriyet tarihi boyunca devletçilik genellikle ekonomik yönüyle ele alındı; bu nedenle, devletçi politikaların siyasal ve toplumsal hayata yansıyan yüzleri ...

20 TL

Yasin Aktay, Neye Himmet Neye Hizmet

Neye Himmet Neye Hizmet
Yasin Aktay
Tezkire Yayınları

Hizmet, hareketin mensupları için belli ki bir değer olmaktan çıkmış, bir camianın, bir örgütün kod adına indirgenmiştir artık. Hizmet edilecek herhangi bir ...

27 TL

Necdet Subaşı, Dini Sosyaliteler

Dini Sosyaliteler
Necdet Subaşı
Tezkire Yayınları

Dinİ sosyalite" kavramı, dinin sosyal gerçeklik dünyasındaki çeşitlenmiş göstergeleri etrafında bireyden başlayarak toplum ve cemaat yapılarına kadar varan ...

25 TL

Yasin Aktay, Hepimiz Ötekiyiz!

Hepimiz Ötekiyiz!
Yasin Aktay
Tezkire Yayınları

İçinde çok çeşitli etnik, kültürel, dini ve mezhepsel grubun bulunmasından ötürü bir "kültürel mozaik" olarak tanımlanan Türkiye, bu çok kültürlü yapısından ...

27 TL

Öner Buçukçu, 1908-1913 Osmanlı Dış Politikası

1908-1913 Osmanlı Dış Politikası
Öner Buçukçu
Tezkire Yayınları

Osmanlı devrimi devletlerarası ilişkilerin krize girdiği, Carr'ın "Yirmi Yıl Krizi" diye adlandırdığı dönemde gerçekleşmiş olsaydı belki farklı bir gelişim ...

25 TL

Hamit Emrah Beriş, Egemenlik

Egemenlik
Hamit Emrah Beriş
Tezkire Yayınları

Tarihsel bir uğrak olan ulus-devletin sonunun geldiğini söylemek, üstelik gerçekçi bir alternatif model önermeksizin bir erime ya da çözülmeden bahsetmek, ...

25 TL