Toplam 77 adet ürün
 
23% Sercan Öncen, Farklı Çevresel Koşullarda Egzersiz Fizyolojisi

Farklı Çevresel Koşullarda Egzersiz Fizyolojisi  

Sercan Öncen  
Nobel Bilimsel Eserler  

İnsan bedeninin sahip olduğu fiziksel ve kimyasal sistem bütünlüğü bulunduğu çevre ile etkileşim hâlindedir. Bu etkileşime, insanın yaşadığı çevrede meydana ...

20.00 15.40 TL  
23% Ali Gök, Hibrit Savaşlar-Rusya ve İsrail Örnekleriyle

Hibrit Savaşlar-Rusya ve İsrail Örnekleriyle  

Ali Gök  
Nobel Bilimsel Eserler  

Bu kitap; ?hibrit savaş? kavramı üzerinden savaşın doğasındaki ve karakterindeki değişim tartışmalarını, geleneksel ve yeni nesil savaş yaklaşımları açısından ...

40.00 30.80 TL  
23% Ahmet Hikmet Zabun, Seçim Kampanyaları: Nasıl Kaybedilir? Nasıl Kazanılır?

Seçim Kampanyaları: Nasıl Kaybedilir? Nasıl Kazanılır?  

Ahmet Hikmet Zabun  
Nobel Bilimsel Eserler  

Siyasi partiler rolleri gereği demokrasinin, demokratik siyasal hayatın olmazsa olmaz unsurlarındandır. Temsil ettikleri toplumsal kesimlerin çıkarlarını ...

28.00 21.56 TL  
23% Kolektif, Küreselleşme Çerçevesinde Yeni Ekonomi ve Bileşenleri

Küreselleşme Çerçevesinde Yeni Ekonomi ve Bileşenleri  

Kolektif  
Nobel Bilimsel Eserler  

?Yeni ekonomi? kavramı dördüncü sanayi devrimi ile birlikte sıklıkla kullanılmaya başlanan bir terimi ifade etmektedir. Dünyanın hâlihazırda geçirdiği ...

40.00 30.80 TL  
23% Mustafa Toprak, Serbest Bölgeler ve Dış Ticarete Etkileri

Serbest Bölgeler ve Dış Ticarete Etkileri  

Mustafa Toprak  
Nobel Bilimsel Eserler  

Küreselleşme ile birlikte gelişmiş ülkelerdeki sermaye birikimi daha fazla getiri ve rekabet avantajı sağlayacak ülke dışı yatırım alanları aramaya yönelirken ...

28.00 21.56 TL  
23% Kolektif, Dijital Dönüşüm ve Finansal Teknolojilere Yansımaları

Dijital Dönüşüm ve Finansal Teknolojilere Yansımaları  

Kolektif  
Nobel Bilimsel Eserler  

Bilgisayar çağının sihirli kelimesi olan dijitalleşme, ticaretin ve piyasaların kapsam ve içeriğinde büyük değişimler meydana getirmektedir. Hız ve zamanın ...

35.00 26.95 TL  
23% Vesile Şemşek, Yerel Kaynaklar Işığında Orta Çağ Azerbaycan Tarihi 1-Araplar Dönemi

Yerel Kaynaklar Işığında Orta Çağ Azerbaycan Tarihi 1-Araplar Dönemi  

Vesile Şemşek  
Nobel Bilimsel Eserler  

Azerbaycan coğrafyası, tarih boyunca çok sayıda farklı devletlere ev sahipliği yapmıştır. Eski çağların çeşitli dönemlerinden itibaren, Azerbaycan'da kurulan ...

22.00 16.94 TL  
23% Hasan Emir Aktaş, İran-Sosyal Yapı ve Siyasi Sistem

İran-Sosyal Yapı ve Siyasi Sistem  

Hasan Emir Aktaş  
Nobel Bilimsel Eserler  

İran, bilhassa Orta Doğu'da üstlendiği iddialı rol ile ve Şii dünyasında yürüttüğü müdahaleci misyonla dikkat çekmekte ve dünya gündeminde geniş bir yer ...

22.00 16.94 TL  
23% Kadriye Gül Yücel, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Asgari Ücret ve Adalet

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Asgari Ücret ve Adalet  

Kadriye Gül Yücel  
Nobel Bilimsel Eserler  

Çalışma hayatının en tartışmalı konularından biri olan asgari ücret, özünde ekonomik bir kavram olmakla birlikte, her ulusun politik, hukuki ve felsefi ...

36.00 27.72 TL  
23% Onur Sönmez, Ulusal Güvenlikte Yapay Zeka Kullanımı: ABD ve Çin Örnekleri

Ulusal Güvenlikte Yapay Zeka Kullanımı: ABD ve Çin Örnekleri  

Onur Sönmez  
Nobel Bilimsel Eserler  

Yaratıcılık, insan zekâsının temel bir özelliği ve yapay zekâ için ise kaçınılmaz bir mücadeledir. Yapay zekâ, bilinen kurguyu kendi sistematiğine göre ...

15.00 11.55 TL  
23% Kolektif, Tekstil İmalatında Yalın Üretim

Tekstil İmalatında Yalın Üretim  

Kolektif  
Nobel Bilimsel Eserler  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

15.00 11.55 TL  
23% Kolektif, Muş Yöresine Ait Geleneksel Oyunlar

Muş Yöresine Ait Geleneksel Oyunlar  

Kolektif  
Nobel Bilimsel Eserler  

Teknoloji, yaşam ve çalışma kos?ullarını olduğu kadar çocukların oyun s?ekillerini de deg?is?tirmis?tir. Eskiden sokaklarda kos?up zıplayan c?ocukların yerine ...

20.00 15.40 TL  
23% Onur Önel, Birisi Patrona Gerçeği Söylesin

Birisi Patrona Gerçeği Söylesin  

Onur Önel  
Nobel Bilimsel Eserler  

Bir sabah işe mutsuz giderken kaleme alınmaya başlanan bu kitap, o mutsuzluğun sebeplerinin gerçekçi bir yaklaşım ile incelenmesi neticesinde ortaya ...

32.00 24.64 TL  
23% Ahmet Arslan, Yerel Yönetimlerde İyi Yönetişim Aracı Olarak Katılımcı Bütçeleme-Belediyeler için Bir Model

Yerel Yönetimlerde İyi Yönetişim Aracı Olarak Katılımcı Bütçeleme-Belediyeler için Bir Model  

Ahmet Arslan  
Nobel Bilimsel Eserler  

Küreselleşme ile birlikte, tek merkezli yönetim anlayışları yerine çok taraflı ve istişareye dayalı yönetim sistemine doğru bir kayma söz konusudur. ...

25.00 19.25 TL  
23% Tarık Demir, Anklav/Eksklav Ülke Toprakları Güvenlik İlişkisi

Anklav/Eksklav Ülke Toprakları Güvenlik İlişkisi  

Tarık Demir  
Nobel Bilimsel Eserler  

Uluslararası ilişkiler literatüründe ?çevreleyen ülkenin etine batmış kıymık? ya da ?ayakkabıdaki taş? şeklinde tanımlanan anklav ve eksklavlar dünya siyasi ...

28.00 21.56 TL  
23% Çalık Veli Koçak, Voleybol Antrenörlerinin Mesleki Yeterlikleri

Voleybol Antrenörlerinin Mesleki Yeterlikleri  

Çalık Veli Koçak  
Nobel Bilimsel Eserler  

Bireylerin mesleklerine yönelik yeterlik inançları o meslekle ilgili davranış sonuçlarını ve başarılarını olumlu ya da olumsuz biçimde etkileyebilir. Aynı ...

14.00 10.78 TL  
23% Murat Aygün, Buz Hokeyi Sporcularında Duygusl Zeka ve Liderlik

Buz Hokeyi Sporcularında Duygusl Zeka ve Liderlik  

Murat Aygün  
Nobel Bilimsel Eserler  

19. yüzyılın ortalarında dünyada, son yıllarda Türkiye'de tanınırlığı artan buz hokeyi sporu; kuvvet, dayanıklılık, çeviklik, hız, refleks ve denge kontrolünü ...

20.00 15.40 TL  
23% Nazan Yalçın Erik, Şeyl Gazi

Şeyl Gazi  

Nazan Yalçın Erik  
Nobel Bilimsel Eserler  

Enerji, ülkeler açısından ekonomik, endüstriyel ve siyasi boyutlarıyla yüzlerce yıldır hayati önem taşıyan bir konudur. Küresel ısınmayla mücadele ve ...

50.00 38.50 TL  
23% Arkın Sezgin, E-İhalede Format ve Rekabet Bilgisi Seçiminin Tasarruf Oranı Üzerindeki Rolü

E-İhalede Format ve Rekabet Bilgisi Seçiminin Tasarruf Oranı Üzerindeki Rolü  

Arkın Sezgin  
Nobel Bilimsel Eserler  

?Oysaki başarılı pazarlamanın temeli düşük maliyet ve yüksek kaliteli satın alma sürecinden geçmektedir.? -Arkın Sezgin Teknolojinin gelişmesi ile beraber ...

10.00 7.70 TL  
23% Mustafa Yılmaz, Latince Dil Bilgisi ve Antik Terimler Sözlüğü

Latince Dil Bilgisi ve Antik Terimler Sözlüğü  

Mustafa Yılmaz  
Nobel Bilimsel Eserler  

Latince Dil Bilgisi ve Antik Terimler Sözlüğü ...                                                                                                                                                                                                                   

15.00 11.55 TL