Toplam 8 adet ürün
 
Aydın Bolat, Uyanış

Uyanış  

Aydın Bolat  
Stratejik Düşünce Ens. Yay.  

Yeni Dünya Düzeni: Uyanış kitabı; 2011-2016 yıllarında 1. ve 2. dünya savaşlarıyla oluşan dünya düzeni, küresel statüko, uluslararası sistem yani eski dünya ...

18.52 18.52 TL  
Aydın Bolat, Diriliş

Diriliş  

Aydın Bolat  
Stratejik Düşünce Ens. Yay.  

Türkiye'nin Değişimi: Diriliş kitabı; 2011-2016 yıllarında sorgulanan "Eski Türkiye" ile inşası önerilen, planları tasarlanan "Yeni Türkiye"nin diriliş ...

18.52 18.52 TL  
Haluk Alkan, Latin Amerika Siyaseti Geçiş Sürecinde Başkanlık Sistemleri

Latin Amerika Siyaseti Geçiş Sürecinde Başkanlık Sistemleri  

Haluk Alkan  
Stratejik Düşünce Ens. Yay.  

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) olarak 2010 yılından bu güne farklı konulardaki çalışmalarla Yeni Anayasa arayışlarına katkı sağlamaya çaba harcıyoruz. Yeni ...

13.89 13.89 TL  
Aydın Bolat, Medeniyet Coğrafyamız

Medeniyet Coğrafyamız  

Aydın Bolat  
Stratejik Düşünce Ens. Yay.  

İslam Dünyası halkları artık sadece işbirlikçi Diktatörlerine değil onların arkasında duran, yıllardır özgürlüklerini, onurlarını, hayat haklarını çalan ...

18.52 18.52 TL  
Aydın Bolat, Yeni Türkiye

Yeni Türkiye  

Aydın Bolat  
Stratejik Düşünce Ens. Yay.  

Millet 2006 yılında, 15 Mayıs'ta vesayetin derin kalbine bağımsızlık, egemenlik ve temel hak ve hürriyetler adına en öldürücü darbeyi vurmuştur. Bu, tarihin ...

18.52 18.52 TL  
Ahmet Uysal, Hasan Gökmeşe, Mehmed Cahid Karakaya, Devrim Öncesi ve Sonrasında Mısırda Türkiye İmajı

Devrim Öncesi ve Sonrasında Mısır'da Türkiye İmajı  

Ahmet Uysal, Hasan Gökmeşe, Mehmed Cahid Karakaya  
Stratejik Düşünce Ens. Yay.  

Mısır'da Türk varlığı bin yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Abbasiler döneminden başlayarak Akşitler, Memluklular ve daha sonra Osmanlılar döneminde gelişen ...

18.52 18.52 TL  
B. Senem Çevik, Kamu Diplomasisi Boyutu

Kamu Diplomasisi Boyutu  

B. Senem Çevik  
Stratejik Düşünce Ens. Yay.  

Bu kitapta kamu diplomasisini sadece teorik olarak ele almakla kalmıyor. Yeni kamu diplomasisi olarak adlandırılan çoklu yöntem ve araçların kullanıldığı ...

9.26 9.26 TL  
Orhan Miroğlu, Orta Doğuda Geleceğin İnşasında Kürtler

Orta Doğu'da Geleceğin İnşasında Kürtler  

Orhan Miroğlu  
Stratejik Düşünce Ens. Yay.  

Türkiye, içinde bulunduğumuz tarihi süreç içinde yeni bir kürt politikası oluşturuyor. Zaten Türkiyenin kürt meselesinde stratejik tercihi en azından körfez ...

13.89 13.89 TL