Toplam 12 adet ürün
 
İsmail Lütfi Çakan, Ümmet Risalesi

Ümmet Risalesi  

İsmail Lütfi Çakan  
İfav  

Ümmet Risalesi'nin hazırlanma sürecinde en çok dikkat çeken olumsuzlukların başında, Ümmet-i Muhammed'i oluşturan Sünnet-i Muhammed ve onun bilgi ve belgeleri ...

16.00 16.00 TL  
İsmail L. Çakan, Olay ve Ölçü Olarak Hicret

Olay ve Ölçü Olarak Hicret  

İsmail L. Çakan  
İfav  

Hicretin İslâm Tarihi'nde müstesnâ bir mânâ ve mevkii vardır. Hicret kültürü ve tefekkürünün teşekkülü toplumda bu mânânın yakalanmasının temel şartıdır. Bu ...

13.00 13.00 TL  
Ali Bulut, Çeviri Teknikleri ve Başlıca Arapça Kalıplar

Çeviri Teknikleri ve Başlıca Arapça Kalıplar  

Ali Bulut  
İfav  

Elinizdeki bu eserin başlıca özellikleri şöyledir: -Arapçanın temel konuları içerisinde, çeviride en çok ihtiyaç duyulanlar ele alınmıştır. -Her ünite, genel ...

45 45.00 TL  
Ferhat Koca, İslam İbadet Esasları

İslam İbadet Esasları  

Ferhat Koca  
İfav  

Kendisini sınırlı ve eksik bir varlık olarak hisseden insanoğlu, devamlı bir şekilde tamamlanma, yetkinleşme ve daha güçlü bir varlıkla bütünleşme arzu ve ...

40.00 40.00 TL  
Ahmet Yücel, Oryantalist Hadis Literatürü

Oryantalist Hadis Literatürü  

Ahmet Yücel  
İfav  

XV. yüzyılda İspanyol Kardinal Segovia'lı John (ö. 1458) gibi bazı din adamlarının Müslüman dünyanın askerî ve siyasî manevralarla alt edilemeyeceğini ...

29 29.00 TL  
Yonis İnanç, Teşekkül Sürecinde Nahiv-Kıraat İlişkisi

Teşekkül Sürecinde Nahiv-Kıraat İlişkisi  

Yonis İnanç  
İfav  

Nahiv ve Kıraat ilimleri birbirinden bağımsız olarak çokça çalışılan konulardan olmuştur. Ancak bu iki ilim arasındaki etkileşim ülkemizde başlı başına bir ...

24.07 24.07 TL  
Mehmet Akif Alpaydın, Osmanlılarda Türkçe Tefsir Geleneği

Osmanlılarda Türkçe Tefsir Geleneği  

Mehmet Akif Alpaydın  
İfav  

İslam'la tanışmadan önce de güçlü devletler kuran Türkler, İslâm'la birlikte daha üst bir noktaya evrilmişler, büyük medeniyetler tesis etmişler, Kur'ân'dan ...

25 25.00 TL  
Muhammet Abay, Osmanlı Döneminde Mushaf İmlası Tartışmaları

Osmanlı Döneminde Mushaf İmlası Tartışmaları  

Muhammet Abay  
İfav  

Nazil olduğu andan itibaren müslümanlar Kur'an'ı korumaya ehemmiyet vermiş, hiçbir değişikliğe uğramadan sonraki nesillere intikalini sağlamışlardır. Bu ...

16.67 16.67 TL  
Mehmet Özşenel, Muhammed Taki Osmani, Sünnetin Değeri ve Bağlayıcılığı

Sünnetin Değeri ve Bağlayıcılığı  

Mehmet Özşenel, Muhammed Taki Osmani  
İfav  

İslâm'ın Kur'an'dan sonraki ikinci temel kaynağının sünnet olduğu konusunda şüphe yoktur. Ancak geçmişten günümüze sünnetin dindeki yeri konusunda çeşitli ...

14.81 14.81 TL  
Mehmet Maksudoğlu, 6dan 66ya Herkes İçin Arapça 4

6'dan 66'ya Herkes İçin Arapça 4  

Mehmet Maksudoğlu  
İfav  

Müslümanın anadilinden sonra ilk öğrenmesi gereken dil olan Arapçanın KOLAYCA öğrenilmesini sağlamak için 40 küsûr yıldan beri sarfedilen çabanın son ürünü ...

37 37.00 TL  
Hasan Elik, Muhammed Coşkun, Kuran Tefsiri - Tevhid Mesajı

Kur'an Tefsiri - Tevhid Mesajı  

Hasan Elik, Muhammed Coşkun  
İfav  

Bu "tefsir"in temel mantığı, Kur'an-ı Kerim'in nüzûl ortamında ifade ettiği anlamı, klasik tefsirlerden de istifade ederek okuyucuya özlü bir şekilde ...

130 130.00 TL  
Mehmet Bulğen, Tarihten Günümüze Tartışmalı İnanç Meseleleri

Tarihten Günümüze Tartışmalı İnanç Meseleleri  

Mehmet Bulğen  
İfav  

"Tarihten Günümüze Tartışmalı İnanç Meseleleri isimli çalışma 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı ...

29 29.00 TL