Toplam 60 adet ürün
 
30% Özcan Tatar, Mirat-ı Adalet Yahud Tarihçe-i Adliyye-i Devlet-i Aliyye

Mirat-ı 'Adalet Yahud Tarihçe-i 'Adliyye-i Devlet-i 'Aliyye  

Özcan Tatar  
Gece Akademi  

Dünyanın en köklü ve en asil geçmişine sahip bir millet olan Türk Milletindeki, adalet anlayışı ve geçmişi de bir o kadar köklü ve asildir. Türklerdeki Adalet ...

30.00 21.00 TL  
30% Girayalp Karakuş, Planlı Devletçilikten Neo-Liberalizme Geçiş: Türk Siyasal Tarihi 1950-1993

Planlı Devletçilikten Neo-Liberalizme Geçiş: Türk Siyasal Tarihi 1950-1993  

Girayalp Karakuş  
Gece Akademi  

Bu kitabın konusu 1950?den sonra bir kuşak geçse bile geleceği belirsiz olan çok partili siyaset ve parlamenter yönetim deneyinin geçirdiği evrelerdir. 1960?lı ...

32.00 22.40 TL  
30% Mahmut Gürsoy, Göç ve Kentleşme Bağlamında Suç

Göç ve Kentleşme Bağlamında Suç  

Mahmut Gürsoy  
Gece Akademi  

Toplumsal yapıdaki değişmelerin çağımızdaki en belirgin göstergelerinden biri göç ve kentleşmedir. Toplumsal, ekonomik ve kültürel alanda bir dizi çarpıcı ...

40.00 28.00 TL  
30% Selçuk Aydın, Türk Düşüncesinde 1908-1938 Yılları Arasında Sosyolojik Bağlamda Halkçılık Hareketi

Türk Düşüncesinde 1908-1938 Yılları Arasında Sosyolojik Bağlamda Halkçılık Hareketi  

Selçuk Aydın  
Gece Akademi  

Bu çalışmanın konusunu, 1908?1938 dönemi Türk düşüncesindeki halk ve halkçılık algısının sosyolojik bağlamdaki yansımaları oluşturmaktadır. Çok yönlü bir ...

62.00 43.40 TL  
30% Fatih Öztürk, Şemi Tezkiretül Hulefa

Şem'i Tezkiretü'l Hulefa  

Fatih Öztürk  
Gece Akademi  

Edebiyatımızda şairlerin hayatlarından ve şiirlerinden bahseden tezkireler sayıca çok olsa da sadece Allah dostlarını, din büyüklerini veya tanınmış kimi ...

60.00 42.00 TL  
30% Attila Kadri Şendil, Zamanın Ruhu: Aksak Zamanı-Müzik Yayınları Serisi 1

Zamanın Ruhu: Aksak Zamanı-Müzik Yayınları Serisi 1  

Attila Kadri Şendil  
Gece Akademi  

Satılık, yapımı planlanmış fakat belli başlı sebepler dolayısıyla çekilememiş bir filmin siparişi olarak ortaya çıkmış naif ve romantik bir film müziği.   ...

26.00 18.20 TL  
30% , Ziraat Orman ve Su Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar 2018

Ziraat Orman ve Su Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar 2018  

   
Gece Akademi  

Türkiye?deki çeşitli üniversitelerde çalışan yaklaşık  5 akademisyeni bir araya getiren bu kitap, birbirinden bağımsız 2 bölümden oluşmaktadır. İlahiyat ...

28.00 19.60 TL  
30% , Innovative Approaches in Educational Sciences 2018

Innovative Approaches in Educational Sciences 2018  

   
Gece Akademi  

Türkiye?deki çeşitli üniversitelerde çalışan yaklaşık 6 akademisyeni bir araya getiren bu kitap, birbirinden bağımsız 6 bölümden oluşmaktadır. Mühendislik ...

18.90 13.23 TL  
30% , Eğitim Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar 2018

Eğitim Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar 2018  

   
Gece Akademi  

Türkiye?deki çeşitli üniversitelerde çalışan yaklaşık 22  akademisyeni bir araya getiren bu kitap, birbirinden bağımsız 22 bölümden oluşmaktadır. Eğitim ...

56.00 39.20 TL  
30% Sultan Pekşen, Anne Sütü ve Emzirme

Anne Sütü ve Emzirme  

Sultan Pekşen  
Gece Akademi  

Anne Sütü ve Emzirme ...                                                                                                                                                                                                                                                                         

21.00 14.70 TL  
30% Osman Bayraktutan, Kıraatlerde Ahad Kavramı

Kıraatlerde Ahad Kavramı  

Osman Bayraktutan  
Gece Akademi  

Sonuç olarak âhâd kavramının ister sayısal azınlıktan, ister az takip edilmekten, ister tek kalmadan, ister tercih edilmemeden ve ister mütevâtir olmamadan ...

40.00 28.00 TL  
30% Faruk Akçınar, Dutluk Güreşleri

Dutluk Güreşleri  

Faruk Akçınar  
Gece Akademi  

Bu çalışmamızda Malatya ilinde sınırlı Köy ve beldelerinde 1800?lü yıllarının çok öncesine dayanan ve hiçbir görsel, yazılı yayında yer almayan ama en önemli ...

23.00 16.10 TL  
30% Charlotte Bronte, Jane Eyre

Jane Eyre  

Charlotte Bronte  
Gece Akademi  

Charlotte Bronte, İngiliz edebiyatında Bronte kardeşler olarak anılan, İngiliz Edebiyatında önemli yerleri olan, eserleri İngiliz ve Dünya klasiklikleri ...

28.00 19.60 TL  
30% Reşat Sadık, Sporda İnsan Hakları

Sporda İnsan Hakları  

Reşat Sadık  
Gece Akademi  

Günümüzde üzerinde sıklıkla durulan konulardan biri de insan haklarıdır. İnsan haklarına, insan hakları eğitimine, demokrasi ve demokratik değerlere, evrensel ...

25.00 17.50 TL  
30% Serap Toprak, 19.Yüzyılda Balkanlarda Ulusçuluk Hareketleri ve Avrupalı Devletlerin Balkanlar Politikası

19.Yüzyılda Balkanlarda Ulusçuluk Hareketleri ve Avrupalı Devletlerin Balkanlar Politikası  

Serap Toprak  
Gece Akademi  

Akdeniz?de stratejik bir konuma sahip olan Balkanlarda Türkler, 6. yüzyıldan itibaren önemli roller üstlenmiştir. Osmanlı Devleti ise, 14. yüzyıldan itibaren ...

56.00 39.20 TL  
30% Ayşe Simin Kara, Branded Entertainment: A Strategic Approach Towards Integrating Product Placement Practices in Turke

Branded Entertainment: A Strategic Approach Towards Integrating Product Placement Practices in Turke  

Ayşe Simin Kara  
Gece Akademi  

This book serves not only to explore the motivational, theoretical and practical overtones of pı:oduct placement practices on a cultural level but also ...       

50.00 35.00 TL  
30% Mehmet Şener, 5N1J-1 Jeoloji

5N1J-1 Jeoloji  

Mehmet Şener  
Gece Akademi  

Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1 sınıf 1.yarıyıl dersi olan Jeoloji Mühendisliğine Giriş dersine, her yıl jeoloji nedir? Sorusu ...

28.00 19.60 TL  
30% Mustafa Baldan, Ses Dizgesi Sorunu

Ses Dizgesi Sorunu  

Mustafa Baldan  
Gece Akademi  

?Türk müziği ses dizgesi?ni, kaynağından başlamak üzere, günümüzdeki yapısına doğru ele alan bu çalışma, daha da ötesine geçerek, tartışmalı sorunlarına ...

30.00 21.00 TL  
30% Ülkan Sevim, Örgütlerde Mobbing-Bir Vaka Çalışması

Örgütlerde Mobbing-Bir Vaka Çalışması  

Ülkan Sevim  
Gece Akademi  

Küresel rekabetin artan baskısı ile birlikte ortaya çıkan uzun çalışma saatleri ve kadın iş gücünün çalışma hayatında yer alması ile birlikte başta iş ve aile ...

21.00 14.70 TL  
30% Gülsüm Hekimoğlu, Televizyondaki Agora: Bir Kamusal Alan İmkanı Olarak Televizyon

Televizyondaki Agora: Bir Kamusal Alan İmkanı Olarak Televizyon  

Gülsüm Hekimoğlu  
Gece Akademi  

Farklı toplumsal tecrübeler ile şekillenebilen alternatif kamusal alanların olup olmadığı bu çalışmaya öncülük eden fikrin motivasyonudur. Türkiye'de bir ...

43.00 30.10 TL