Toplam 9 adet ürün
 
Kollektif, Siyasi Sürgünler

Siyasi Sürgünler  

Kollektif  
Tez Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
, Güney Afrikada Osmanlılar

Güney Afrikada Osmanlılar  

   
Tez Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Remzi Kılıç, Osmanlı İran Siyasi Antlaşmaları

Osmanlı İran Siyasi Antlaşmaları  

Remzi Kılıç  
Tez Yayınları  

XVI. ve XVII. yüzyıllar, Osmanlı Devletinin Dünya siyasetinde etkin olduğu bir dönemdir. XVI. yüzyılın başında Yavuz Sultan Se limin başarılı fetihleri, ...

 
Tamer Çerçi, Avrupa Yalanı

Avrupa Yalanı  

Tamer Çerçi  
Tez Yayınları  

Biz, toplumumuza nasıl bir gelecek istediğini ve Avrupada kendisine bir yer görüp görmediğini hiç sormadık. 0 nedenle ben kitabımın çıkış noktasını ...

 
Ahmet Uçar, Güney Afrikada Osmanlılar 140 Yıllık Miras

Güney Afrika'da Osmanlılar 140 Yıllık Miras  

Ahmet Uçar  
Tez Yayınları  

Osmanlı Devletinin kuruluşunun 700. Yıldönümünün de tesiri ile, günümüzde Osmanlı ile, günümüzde Osmanlı ile ilgili çalışmaların sayısının ve kalitesinin bir ...

 
Remzi Kılıç, XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı - İran Siyasi Antlaşmaları

XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı - İran Siyasi Antlaşmaları  

Remzi Kılıç  
Tez Yayınları  

Savaş ve barış; devletler arası siyasetin iki önemli unsuru. Osmanlı Devletinden günümüze uzun bir geçmişe sahip olan Türk-İran ilişkilerinin, 1514 Çaldıran ...

 
Marry Milles Patrick, Bir Boğaziçi Macerası İstanbul Kız Koleji 1871-1924

Bir Boğaziçi Macerası İstanbul Kız Koleji 1871-1924  

Marry Milles Patrick  
Tez Yayınları  

Kadın Tahsilinin Bir Büyük Bayraktarı Bu kadın, İstanbulda Kız Kolejini tesis eden Dr. Patricktir. Dr. Patrick, kadına mahsus hususiyetlerini kaybetmeden, ...

 
Ahmet Uçar, Siyasi Sürgünler Milli Mücadeleden 12 Marta Konyada

Siyasi Sürgünler Milli Mücadele'den 12 Mart'a Konya'da  

Ahmet Uçar  
Tez Yayınları  

Sürgünlüğün tarihi, insanlığın tarihi kadar eskidir. Devlet otoritesinin tesisi için sürgünlük, tarihin her döneminde başvurulan bir yöntem olmuştur. Osmanlı ...

 
Ayfer Özçelik, Sahibini Arayan Meşrutiyet Meclis-i Mebusanın Açılışı 31 Mart ve 1909 Adana Olayları

Sahibini Arayan Meşrutiyet Meclis-i Mebusan'ın Açılışı 31 Mart ve 1909 Adana Olayları  

Ayfer Özçelik  
Tez Yayınları  

Hakimiyet-i milliye denilen şey buraya gelen erkan-ı hükümeti veya diğer zevatı alkışlamak değildir, tenkid ve muhakemedir. (İstanbul Mebusu Zöhrap Efendi) ...