Toplam 190 adet ürün
 
Kazım Karabekir, Ankarada Savaş Rüzgarları II. Dünya Savaşı CHP Grup Tartışmaları

Ankara'da Savaş Rüzgarları II. Dünya Savaşı CHP Grup Tartışmaları  

Kazım Karabekir  
Emre Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Ahmet Kekeç, Yurtta Sus Cihanda Sus

Yurtta Sus Cihanda Sus  

Ahmet Kekeç  
Emre Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
İsmet Bozdağ, Toprakta Bile Bitmeyen Kavga Atatürk - İnönü, İnönü - Bayar

Toprakta Bile Bitmeyen Kavga Atatürk - İnönü, İnönü - Bayar  

İsmet Bozdağ  
Emre Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Kazım Karabekir, Sanayi Projeleri -Ülkümüz Kuvvetli Bir Türkiyedir-

Sanayi Projeleri -Ülkümüz Kuvvetli Bir Türkiye'dir-  

Kazım Karabekir  
Emre Yayınları  

Birikimli ve çok yönlü bir insan olan Kazım Karabekir Paşa, mesleğiyle ilgili konuların dışında talim-terbiye, iktisat gibi değişik bazı mavzularla da ...

 
Recep Çelik, Milli Mücadelede Din Adamları 2 Cilt Takım

Milli Mücadelede Din Adamları 2 Cilt Takım  

Recep Çelik  
Emre Yayınları  

İşgal güçleri halkın manevi değerlerine saldırması sonucu ateşlenen Milli Mücadele kıvılcımına fedakarane gayret ve hizmetleriyle destek veren din adamları, ...

 
A. Gordon Brodt, Etkili Yöneticiliğin Sırları (İnsanlardan İstenen Sonuçları Alma Yolları)

Etkili Yöneticiliğin Sırları (İnsanlardan İstenen Sonuçları Alma Yolları)  

A. Gordon Brodt  
Emre Yayınları  

Bu kitabın pratikteki en değerli yanı: Çalışanlarındaki geniş, üretken ama kullanılmamış kapasiteyi gören idarecilere, bu kapasiteleri en ince ayrıntısına ...

 
Manavoğlu Nevres Bey, Merkad-i Osmanda Yunan Süngüsü

Merkad-i Osman'da Yunan Süngüsü  

Manavoğlu Nevres Bey  
Emre Yayınları  

Harbiyeyi birincilikle bitiren Bursalı Manavoğlu Nevres Bey, siyasi cereyanlara kapılarak ordu saflarında kendisini bekleyen parlak istikbali kaybetmiş bir ...

 
Kazım Karabekir, İzmir Suikastı İstiklal Mahkemeleri Adil miydi? İddianame ve Kazım Karabekirin Savunması

İzmir Suikastı İstiklal Mahkemeleri Adil miydi? İddianame ve Kazım Karabekir'in Savunması  

Kazım Karabekir  
Emre Yayınları  

İzmir Suikastı teşebbüsü davasını ele alan İstiklâl Mahkemesinin kararlarından göze çarpacak derecede isabetsizlikler olduğu, daha ilk günlerde çeşitli ...

 
Vahid Çabuk, Osmanlı Teşkilat ve Siyaset Kültürü

Osmanlı Teşkilat ve Siyaset Kültürü  

Vahid Çabuk  
Emre Yayınları  

Büyük dağın dumanı çok olur misali, dünyanın en büyük devletlerinden biri olarak tarihte yerini almış olan Osmanlı DevletiÂnin de tarihi, siyaseti, içtima ve ...

 
Kazım Karabekir, Kürt Meselesi

Kürt Meselesi  

Kazım Karabekir  
Emre Yayınları  

Kazım Karabekir Paşa, Kürt Meselesi için şöyle diyor; Bizi parçalayarak yutmak isteyen harici kuvvetler, Kürtlük ceryanını da öteden beri yayıyorlardı. ...

 
Davut Dursun, Yol Ayrımındaki Türkiye

Yol Ayrımındaki Türkiye  

Davut Dursun  
Emre Yayınları  

İçinde yaşadığımız asrın ilk çeyreği biterken Türkiye ciddi bir yol ayrımında idi ve burada son derece önemli tercihini yaptı; cumhuriyet ilan edilerek ...

 
İsmet Bozdağ, Divan Edebiyatında Aşk ve Çapkınlık Şiirleri

Divan Edebiyatında Aşk ve Çapkınlık Şiirleri  

İsmet Bozdağ  
Emre Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Kazım Karabekir, Tarihte Almanlar ve Alman Ordusu

Tarihte Almanlar ve Alman Ordusu  

Kazım Karabekir  
Emre Yayınları  

Bir toplumun yirmi-otuz yıl gibi çok kısa bir süre içinde nasıl millet bilincini kazanıp, askeri ve ekonomik açıdan dünyada sayılı devletler arasına girdiğini ...

 
Orhan Hülagü, Milli Mücadelede Bursa

Milli Mücadelede Bursa  

Orhan Hülagü  
Emre Yayınları  

Büyük ve yıkıcı etkileri olan savaşlardan sonra, hiçbir devletin ayakta kalması mümkün değildir. Sultan 2. Abdülhamidin tahttan indirilmesinden sonra, kurulan ...

 
James K. van Fleet, Kazanmanın Anahtarları (Dinamik Motivasyon)

Kazanmanın Anahtarları (Dinamik Motivasyon)  

James K. van Fleet  
Emre Yayınları  

Önceden beri yüz kişiden yalnızca beşinin bir mali başarı seviyesine ulaşmasında sadece iki sebep gösterilir: Birincisi sıkı çalışmak diğeri ise bilgi. Bu ...

 
Kazım Karabekir, Paşaların Kavgası İnkılap Hareketlerimiz

Paşaların Kavgası İnkılap Hareketlerimiz  

Kazım Karabekir  
Emre Yayınları  

Elinizdeki bu kitapta Türk yakın tarihinin en çapraşık dönemi Karabekir Paşanın kalemiyle ele alınıyor. Resmi tarihe yer yer ters düşen bu hatıralar yakın ...

 
Ahmet Kekeç, CIA ve 12 Eylül Bir İhtilalin Romanı

CIA ve 12 Eylül Bir İhtilalin Romanı  

Ahmet Kekeç  
Emre Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Kazım Karabekir, Paşaların Hesaplaşması İstiklal Harbine Neden Girdik, Nasıl Girdik, Nasıl İdare Ettik

Paşaların Hesaplaşması İstiklal Harbine Neden Girdik, Nasıl Girdik, Nasıl İdare Ettik  

Kazım Karabekir  
Emre Yayınları  

Kazım Karabekir Paşa diyor ki; İstiklal Savaşını yapmak fikrini ilk önce ortaya koyan bendim. Bunun siyasi ve askeri planlarını yapan da bendim. İlk önce, ...

 
Kazım Karabekir, Ermeni Mezalimi 1917-20 Arasında Erzincandan Erivana

Ermeni Mezalimi 1917-20 Arasında Erzincan'dan Erivan'a  

Kazım Karabekir  
Emre Yayınları  

Osmanlı imparatorluğunda defalarca nâzırlık yapmış olan Ermeni Hallacyanın, Bir Türk, evinden uzunca zaman ayrılırken -mesela hacca giderken- anahtarını ...

 
Hubert Bonner, İnsan Düşüncesini Anlama Yolları (İnsan Psikolojisi ve Davranış Bilinci)

İnsan Düşüncesi'ni Anlama Yolları (İnsan Psikolojisi ve Davranış Bilinci)  

Hubert Bonner  
Emre Yayınları  

Psikoloji diğer bilim arasında temsil edilse de, hayale dayalı bakış açısıyla yaklaşılmayıp gerçek anlamda kavranabilirse, yaşamsal insan kültürü yaratılışına ...