Toplam 1095 adet ürün
 
Mehmet Kaan Çalen, II. Meşrutiyet Döneminde Türk Tarih Düşüncesi

II. Meşrutiyet Döneminde Türk Tarih Düşüncesi
Mehmet Kaan Çalen
Ötüken Neşriyat

Bir dönemin tarih düşüncesini bilmek, o dönemi anlayabilmek adına çok önemlidir. "II. Meşrutiyet Döneminde Türk Tarih Düşüncesi" ismini taşıyan bu kitap, tarih ...

21 TL 30,00 TL -30%

Nevzat Kösoğlu, Hukuka Bağlılık Açısından Eski Türklerde-İslamda ve Osmanlıda Devlet

Hukuka Bağlılık Açısından Eski Türkler'de-İslam'da ve Osmanlı'da Devlet
Nevzat Kösoğlu
Ötüken Neşriyat

İnsanoğlunun en büyük çaplı teşkilatlanması olan devlet, farklı kültürlerde farklı biçimlerde algılanmıştır. Aynı kültürün farklı tarih dönemlerinde de, doğal ...

25.9 TL 37,00 TL -30%

Dr. Yılmaz Öztuna, Zafer Yılmaz, Bir Darbenin Anatomisi

Bir Darbenin Anatomisi
Dr. Yılmaz Öztuna, Zafer Yılmaz
Ötüken Neşriyat

Türk tarihçiliğinin en verimli kalemlerinden Yılmaz Öztuna, artık bir klasik sayılan Bir Darbenin Anatomisi kitabında Sultan Abdülaziz Hân?ın devletin önde ...

14.7 TL 21,36 TL -30%

Hatice Bilen Buğra, Elde Kalan

Elde Kalan
Hatice Bilen Buğra
Ötüken Neşriyat

"Babamın servetini satın alacak durumdayım bugün, çok şükür, ama beni beş dakika boş otururken, şöyle bir keyif çatarken gördün mü hiç? Herkes açgözlülüğümden ...

10.5 TL 15,00 TL -30%

Peter B. Golden, Osman Karatay, Türk Halkları Tarihine Giriş

Türk Halkları Tarihine Giriş
Peter B. Golden, Osman Karatay
Ötüken Neşriyat

Peter B. Golden yaşayan en büyük Genel Türk tarihçisidir. 1970 yılından emekli olduğu 2012 yılına kadar Rutgers Üniversitesi'nde çalışmıştır. Çeşitli Türk ve ...

43.4 TL 62,00 TL -30%

Peyami Safa, Cumbadan Rumbaya

Cumba'dan Rumba'ya
Peyami Safa
Ötüken Neşriyat

Peyami Safa'nın insanları içinde en sıra dışı karakterlerin yer aldığı Cumbadan Rumbaya romanı; tek düşüncesi, yaşadığı köhne evden ve semtten kurtularak ...

14 TL 20,76 TL -30%

Belma Aksun, Yaşamayı Bilme Sanatı-Görgü

Yaşamayı Bilme Sanatı-Görgü
Belma Aksun
Ötüken Neşriyat

" Ada vapuruna binmiş, inanılmaz bir karmaşa, itiş kakışla güverteye çıkıyorduk. Arkamdaki delikanlıların neredeyse sırtımdan atlayıp öne geçme telaşında olduk ...

24.5 TL 35,00 TL -30%

Ziya Nur Aksun, İslam Tarihi

İslam Tarihi
Ziya Nur Aksun
Ötüken Neşriyat

İlk baskısı 1974'de, ikinci baskısı ise 1982'de tek cilt olarak yapılan eseri yayınevimiz yeniden ele alarak üc cilt halinde yayınlamıştır. Elinizdeki ...

63 TL 90,00 TL -30%

Bahtiyar Aslan, Kar ve Düğüm

Kar ve Düğüm
Bahtiyar Aslan
Ötüken Neşriyat

"Gelip kördüğüm olduğumuz yer işte; bir bebeğin varlığını öperek vedalaşacağız tekilliğimizle. Başka yolu yok. Bu puslu ve soğuk geceyi seçişimizin - yıllar ...

9.1 TL 13,00 TL -30%

Sinan Ateş, Türkiyede Din Politikaları ve Din-Siyaset İlişkisi

Türkiye'de Din Politikaları ve Din-Siyaset İlişkisi
Sinan Ateş
Ötüken Neşriyat

Elinizdeki bu çalışma Osmanlı klasik dönemi din uygulamalarından Tanzimat dönemine, oradan da Cumhuriyet döneminde din - siyaset münasebetlerine bir göz atarak ...

17.5 TL 25,00 TL -30%

Yusuf Akçura, Osmanlı Devletinin Dağılma Devri

Osmanlı Devleti'nin Dağılma Devri
Yusuf Akçura
Ötüken Neşriyat

İlk baskısı 1940 yılında yapılan Osmanlı Devleti?nin Dağılma Devri, Türk Tarihinin Anahatları serisi içinde kuruluş, imparatorluk, inhitat ve inkıraz ...

14.7 TL 21,00 TL -30%

Hüseyin Nihal Atsız, Tevarih-i Cedid-i Mirat-ı Cihan

Tevarih-i Cedid-i Mir'at-ı Cihan
Hüseyin Nihal Atsız
Ötüken Neşriyat

Bursalı Mehmed Tahir?in, Osmanlı Müellifleri adlı eserinde ?1020 (1611-1612) tarihi ricâlinden olduğu müstebân? dediği ve herhangi bir kaynak göstermeden ...

21 TL 30,00 TL -30%

Ziya Gökalp, Küçük Mecmua Yazıları

Küçük Mecmua Yazıları
Ziya Gökalp
Ötüken Neşriyat

Küçük Mecmua, Ziya Gökalp tarafından 5 Haziran 1922 tarihinde, Ziya Gökalp?ın iki yıllık Malta sürgünü dönüşünde İstanbul ve Ankara'dan sonra gittiği memleketi ...

28 TL 40,00 TL -30%

Carlo Collodi, Pinokyo

Pinokyo
Carlo Collodi
Ötüken Neşriyat

On dokuzuncu yüzyılın sonunda, peri masalları çeviren bir İtalyan gazetecinin hayalhânesinden çıkan; her şeyi merak eden, okula gitmek yerine gezip tozmak ve ...

13.3 TL 19,00 TL -30%

Joseph Conrad, Karanlığın Yüreği

Karanlığın Yüreği
Joseph Conrad
Ötüken Neşriyat

Tıpkı romanlarında anlattığı karakterler gibi, Joseph Conrad?ın da denizle arasında sıra dışı bir bağ vardı. Bu duyguyla ilk gençlik yıllarını Fransız ticaret ...

13.3 TL 19,00 TL -30%

Ali Koyuncu, Gök Orda

Gök Orda
Ali Koyuncu
Ötüken Neşriyat

Hun Şanyüsü Kutluğ M.Ö. 96 yılında arkasında birisi veliaht, iki oğul bırakarak hayata veda eder. Kırk beş yıldır Çin tahtında oturan İmparator Vudi, bunu ...

24.5 TL 35,00 TL -30%

Selçuk Karakılıç, Sürgün İntihal ve İntihar

Sürgün İntihal ve İntihar
Selçuk Karakılıç
Ötüken Neşriyat

Mehmet Âkif, Necip Fâzıl, Fuat Köprülü, Peyami Safa, Halit Ziya Uşaklıgil, Yusuf Ziya Ortaç, Namık Kemal, Faruk Nafiz Çamlıbel hemen hepsi ömürlerinin bir ...

17.5 TL 25,00 TL -30%

Nadim Macit, Türk Milliyetçiliği Kültürel Akıl, İçtihat ve Siyaset

Türk Milliyetçiliği Kültürel Akıl, İçtihat ve Siyaset
Nadim Macit
Ötüken Neşriyat

Türk Milliyetçiliği- Kültürel Akıl, Siyaset ve İçtihat adlı bu kitap, Türk milliyetçiliğinin nasıl doğup geliştiğini dil, kültür ve siyaset unsurlarıyla ...

28 TL 40,00 TL -30%

Fuzuli Bayat, Türk Kültüründe Deli ve Delilik

Türk Kültüründe Deli ve Delilik
Fuzuli Bayat
Ötüken Neşriyat

Delilik özgürlüktür; dünyanın mantığa, kurallara sığmayan düzenine karşı marjinal bir itirazdır, akla isyan eden sorumsuz bir akıl denemesidir. Bu kitapta çok ...

16.1 TL 23,00 TL -30%

Habibe Temizsu, Cengiz Han Yasası ve Moğol Devletleri Tarihinde Yaşadığı Yasak

Cengiz Han Yasası ve Moğol Devletleri Tarihinde Yaşadığı Yasak
Habibe Temizsu
Ötüken Neşriyat

Elinizdeki çalışmada, 13 ve 14. yüzyıllarda Orta ve Ön Asya?nın, hatta Batı dünyasının siyasî gelişmelerine yön veren Moğolların idarî yapısını etkileyen ...

14 TL 20,00 TL -30%