Toplam 233 adet ürün
 
35% Abraham Marcus, Modernliğin Eşiğinde Bir Osmanlı Şehri: Halep

Modernliğin Eşiğinde Bir Osmanlı Şehri: Halep  

Abraham Marcus  
Küre Yayınları  

Modern öncesi Ortadoğu toplumunun portresini sunan bu çalışma Halep'in bölgede modernleşmenin başlangıcından önceki hayati yüzyılına ışık tutuyor. Toplumsal ...

44.00 28.60 TL  
35% Celil Civan, Hayal Perdesi Sinema Dergisi 2012 Yıllığı

Hayal Perdesi Sinema Dergisi 2012 Yıllığı  

Celil Civan  
Küre Yayınları  

Ocak-Şubat 2010 tarihli 14. sayısından itibaren elektronik dergi olarak yayın hayatına devam eden Hayal Perdesi, başta doksanların sonundan itibaren hız ...

23.00 14.95 TL  
35% Ted Benton, Sosyolojinin Felsefi Kökenleri

Sosyolojinin Felsefi Kökenleri  

Ted Benton  
Küre Yayınları  

Felsefe nedir? Felsefe ve sosyal bilimler arasında nasıl bir ilişki vardır? Sosyologların niçin felsefe öğrenmeleri gerekir? Araştırmacıların büyük ölçüde ...

34.00 22.10 TL  
35% İbrahim Kalın, Akıl ve Erdem

Akıl ve Erdem  

İbrahim Kalın  
Küre Yayınları  

Bir tarafta sağlam ve derin kökleri olan ve böylece dünyada bir var-olma noktası (?merkezi?) bulunan, diğer tarafta açık ufuk perspektifiyle dünyaya bakan ve ...

39.00 25.35 TL  
35% , İktisat, Tarih ve Toplum

İktisat, Tarih ve Toplum  

   
Küre Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

35.00 22.75 TL  
35% David Basinger, Din Felsefesi: Seçme Metinler

Din Felsefesi: Seçme Metinler  

David Basinger  
Küre Yayınları  

Dinî inançlarla ilgili yaklaşık bir düzine temel soru etrafında örülmüş olan Din Felsefesi: Seçme Metinler; hem -dinî tecrübe, teist argümanlar, kötülük ...

88.00 57.20 TL  
35% İhsan Durdu, Balkan Tarihi 1: 18. ve 19. Yüzyıllar

Balkan Tarihi 1: 18. ve 19. Yüzyıllar  

İhsan Durdu  
Küre Yayınları  

Balkan Tarihi bir çok etnik ve dini unsurun çatışmaları ile şekillenmiştir. Balkanlar'da en uzun barış ve düzenin tesis edilmesi Osmanlı Devleti'nin egemenliği ...

44.00 28.60 TL  
35% Fatma Sel Turhan Turhan, Eski Düzen Adına

Eski Düzen Adına  

Fatma Sel Turhan Turhan  
Küre Yayınları  

Osmanlı Devleti'nin merkezileşme çabaları ve takip ettiği reform politikaları geniş Osmanlı coğrafyasında farklı tepkilere neden olmuştur. Yeniçeriliğin ...

34.00 22.10 TL  
35% Sadık Ünay, Kalkınmacı Modernlik

Kalkınmacı Modernlik  

Sadık Ünay  
Küre Yayınları  

Kapitalist modeller, sosyo-ekonomik kalkınma sorunsalı ve devlet-ekonomi ilişkileri bağlamında dünyada geliştirilen başlıca teorik yaklaşımlar nelerdir? Bu ...

38.00 24.70 TL  
35% Kolektif, Uluslararası İlişkiler Teorileri

Uluslararası İlişkiler Teorileri  

Kolektif  
Küre Yayınları  

Bu başarılı ve popüler ders kitabı, uluslararası ilişkiler çalışma alanındaki belli başlı teorik yaklaşımlara sistematik ve kapsamlı bir giriş niteliğindedir. ...

52.00 33.80 TL  
35% , Giovanni Scognamillonun Gözüyle Yeşilçam

Giovanni Scognamillo'nun Gözüyle Yeşilçam  

   
Küre Yayınları  

Nijat Özön'ün sınıflandırmasıyla "sinemacılar dönemi"nde yazmaya başlayan Scognamillo, yazılarıyla sinemamızın değişim ve dönüşüm sürecini ortaya koyarken; öte ...

50.00 32.50 TL  
35% İdris Bostan, Osmanlılar ve Deniz

Osmanlılar ve Deniz  

İdris Bostan  
Küre Yayınları  

'Kendilerini 'sultan-ı berr u bahr' olarak tanımlayan Osmanlı padişahlarının, bu tanımlamanın bir gereği olarak XVI. yüzyılda denizlere yönelik politikalar ...

44.00 28.60 TL  
35% Şakir Kocabaş, İfadelerin Gramatik Ayırımı

İfadelerin Gramatik Ayırımı  

Şakir Kocabaş  
Küre Yayınları  

Kur?an?la gerçeklik arasında iç içe ve ayrılmaz bir bağımlılık olması gerektiği göz önüne alındığında, onunla gerçeklik arasında fizikten kozmolojiye kadar ...

20.00 13.00 TL  
Ahmet Davutoğlu, Teoriden Pratiğe Türk Dış Politikası Üzerine Konuşmalar

Teoriden Pratiğe Türk Dış Politikası Üzerine Konuşmalar  

Ahmet Davutoğlu  
Küre Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik (Türkiyenin Uluslararası Konumu (Ciltli))

Stratejik Derinlik (Türkiyenin Uluslararası Konumu (Ciltli))  

Ahmet Davutoğlu  
Küre Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Robert Bresson, Sinematograf Üzerine Notlar

Sinematograf Üzerine Notlar  

Robert Bresson  
Küre Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Sevinç Alkan Özcan, Küyerel Dönüşümler (Küreselleşme, Zihniyet, Siyaset)

Küyerel Dönüşümler (Küreselleşme, Zihniyet, Siyaset)  

Sevinç Alkan Özcan  
Küre Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Sadık Ünay, Kalkınmacı Modernlik (Küresel Ekonomi Politik ve Türkiye)

Kalkınmacı Modernlik (Küresel Ekonomi Politik ve Türkiye)  

Sadık Ünay  
Küre Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
35% Clifford Geertz, İki Kültürde İslam (Fas ve Endonesyada Dini Değişim)

İki Kültürde İslam (Fas ve Endonesyada Dini Değişim)  

Clifford Geertz  
Küre Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

18 11.70 TL  
35% Ekrem Demirli, Gazzali Konuşmaları

Gazzali Konuşmaları  

Ekrem Demirli  
Küre Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

27.00 17.55 TL