Toplam 234 adet ürün
 
Ted Benton, Sosyolojinin Felsefi Kökenleri

Sosyolojinin Felsefi Kökenleri
Ted Benton
Küre Yayınları

Felsefe nedir? Felsefe ve sosyal bilimler arasında nasıl bir ilişki vardır? Sosyologların niçin felsefe öğrenmeleri gerekir? Araştırmacıların büyük ölçüde ...

19.6 TL 28,50 TL -30%

İbrahim Kalın, Akıl ve Erdem

Akıl ve Erdem
İbrahim Kalın
Küre Yayınları

Bir tarafta sağlam ve derin kökleri olan ve böylece dünyada bir var-olma noktası (?merkezi?) bulunan, diğer tarafta açık ufuk perspektifiyle dünyaya bakan ve ...

23.1 TL 33,00 TL -30%

, İktisat, Tarih ve Toplum

İktisat, Tarih ve Toplum

Küre Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

21 TL 30,00 TL -30%

David Basinger, Din Felsefesi: Seçme Metinler

Din Felsefesi: Seçme Metinler
David Basinger
Küre Yayınları

Dinî inançlarla ilgili yaklaşık bir düzine temel soru etrafında örülmüş olan Din Felsefesi: Seçme Metinler; hem -dinî tecrübe, teist argümanlar, kötülük ...

55.3 TL 79,50 TL -30%

İhsan Durdu, Balkan Tarihi 1: 18. ve 19. Yüzyıllar

Balkan Tarihi 1: 18. ve 19. Yüzyıllar
İhsan Durdu
Küre Yayınları

Balkan Tarihi bir çok etnik ve dini unsurun çatışmaları ile şekillenmiştir. Balkanlar'da en uzun barış ve düzenin tesis edilmesi Osmanlı Devleti'nin egemenliği ...

26.6 TL 38,00 TL -30%

Fatma Sel Turhan Turhan, Eski Düzen Adına

Eski Düzen Adına
Fatma Sel Turhan Turhan
Küre Yayınları

Osmanlı Devleti'nin merkezileşme çabaları ve takip ettiği reform politikaları geniş Osmanlı coğrafyasında farklı tepkilere neden olmuştur. Yeniçeriliğin ...

19.6 TL 28,50 TL -30%

Sadık Ünay, Kalkınmacı Modernlik

Kalkınmacı Modernlik
Sadık Ünay
Küre Yayınları

Kapitalist modeller, sosyo-ekonomik kalkınma sorunsalı ve devlet-ekonomi ilişkileri bağlamında dünyada geliştirilen başlıca teorik yaklaşımlar nelerdir? Bu ...

22.4 TL 32,00 TL -30%

Kolektif, Uluslararası İlişkiler Teorileri

Uluslararası İlişkiler Teorileri
Kolektif
Küre Yayınları

Bu başarılı ve popüler ders kitabı, uluslararası ilişkiler çalışma alanındaki belli başlı teorik yaklaşımlara sistematik ve kapsamlı bir giriş niteliğindedir. ...

30.8 TL 44,00 TL -30%

Richard Van Leeuwen, Bir Osmanlı Şehri: Şam - Vakıflar ve Şehir

Bir Osmanlı Şehri: Şam - Vakıflar ve Şehir
Richard Van Leeuwen
Küre Yayınları

Osmanlı şehirlerinin gerek ayrı ayrı, gerekse de birbirleriyle ilişkileri çerçevesinde tarihlerinin yeterince çalışıldığını söylemek pek de kolay değildir. ...

22.4 TL 32,00 TL -30%

Ken Boothe, Dünya Güvenliği Kuramı

Dünya Güvenliği Kuramı
Ken Boothe
Küre Yayınları

Küresel toplumun, üst üste gelen bir dizi tarihi krizle karşı karşıya olduğunu öne süren Booth, alışılageldik küresel işlerin karşısına dikilen tarihi ...

36.4 TL 52,00 TL -30%

, Giovanni Scognamillonun Gözüyle Yeşilçam

Giovanni Scognamillo'nun Gözüyle Yeşilçam

Küre Yayınları

Nijat Özön'ün sınıflandırmasıyla "sinemacılar dönemi"nde yazmaya başlayan Scognamillo, yazılarıyla sinemamızın değişim ve dönüşüm sürecini ortaya koyarken; öte ...

29.4 TL 42,00 TL -30%

Paul Wood, Sanat ve Kuram

Sanat ve Kuram
Paul Wood
Küre Yayınları

20. yüzyılda görsel sanatların kuramlarına dair kapsamlı bir derleme olan Sanat ve Kuram, sanatçıların yanı sıra eleştirmenlerin, filozofların ve ...

77 TL 110,00 TL -30%

İdris Bostan, Osmanlılar ve Deniz

Osmanlılar ve Deniz
İdris Bostan
Küre Yayınları

'Kendilerini 'sultan-ı berr u bahr' olarak tanımlayan Osmanlı padişahlarının, bu tanımlamanın bir gereği olarak XVI. yüzyılda denizlere yönelik politikalar ...

26.6 TL 38,00 TL -30%

Şakir Kocabaş, İfadelerin Gramatik Ayırımı

İfadelerin Gramatik Ayırımı
Şakir Kocabaş
Küre Yayınları

Kur?an?la gerçeklik arasında iç içe ve ayrılmaz bir bağımlılık olması gerektiği göz önüne alındığında, onunla gerçeklik arasında fizikten kozmolojiye kadar ...

9.1 TL 13,50 TL -30%

Ahmet Davutoğlu, Teoriden Pratiğe Türk Dış Politikası Üzerine Konuşmalar

Teoriden Pratiğe Türk Dış Politikası Üzerine Konuşmalar
Ahmet Davutoğlu
Küre Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -30%

Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik (Türkiyenin Uluslararası Konumu (Ciltli))

Stratejik Derinlik (Türkiyenin Uluslararası Konumu (Ciltli))
Ahmet Davutoğlu
Küre Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -30%

Robert Bresson, Sinematograf Üzerine Notlar

Sinematograf Üzerine Notlar
Robert Bresson
Küre Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -30%

Sevinç Alkan Özcan, Küyerel Dönüşümler (Küreselleşme, Zihniyet, Siyaset)

Küyerel Dönüşümler (Küreselleşme, Zihniyet, Siyaset)
Sevinç Alkan Özcan
Küre Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -30%

Sadık Ünay, Kalkınmacı Modernlik (Küresel Ekonomi Politik ve Türkiye)

Kalkınmacı Modernlik (Küresel Ekonomi Politik ve Türkiye)
Sadık Ünay
Küre Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -30%

Clifford Geertz, İki Kültürde İslam (Fas ve Endonesyada Dini Değişim)

İki Kültürde İslam (Fas ve Endonesyada Dini Değişim)
Clifford Geertz
Küre Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

12.6 TL 18 TL -30%