Toplam 325 adet ürün
 
Erhan Akhan, Selçuklu Arslanı

Selçuklu Arslanı
Erhan Akhan
Yeditepe Yayınevi

Arslan Bey Anadolu Selçuklu Devleti'nin zor görevlerinin adamıdır. Yaklaşan savaşın eşiğinde, Moğolların en belalılarından Buka ve dört oğlundan oluşan, ...

13.5 TL 18,00 TL -25%

Erhan Afyoncu, Muhteşem Valide - Kösem Sultan

Muhteşem Valide - Kösem Sultan
Erhan Afyoncu
Yeditepe Yayınevi

Osmanlı tarihinin en renkli isimlerinin başında gelen Kösem Sultan önce Birinci Ahmed'in daha sonra da oğulları Dördüncü Murad ve Sultan İbrahim ile torunu ...

12 TL 16,00 TL -25%

Aydın Usta, Haçlı Seferlerinde Kuşatma

Haçlı Seferlerinde Kuşatma
Aydın Usta
Yeditepe Yayınevi

Ateşli silahların ortaya çıkışı ile yaşanan devrime kadar Ortaçağ dünyasının en temel mücadele şekli kale savaşları olmuştur. Dönemin en büyük saldırı ...

16.5 TL 22,00 TL -25%

Nazan Karakaş Özür, Keşifler ve Coğrafya

Keşifler ve Coğrafya
Nazan Karakaş Özür
Yeditepe Yayınevi

Bu kitabın konusunu oluşturan keşifler, aynı zamanda Avrupa'nın hikayesidir. Bu küçük kıtanın dünyayı yeniden şekillendirmesinin hikayesi. Avrupa tarihinde bu ...

21 TL 28,00 TL -25%

Tufan Gündüz, Büyük Olayların Kısa Tarihi

Büyük Olayların Kısa Tarihi
Tufan Gündüz
Yeditepe Yayınevi

1 Mayıs 1977, 5 Nisan Kararları, 6-7 Eylül Olayları, 6 Gün Savaşları, 11 Eylül, 12 Eylül Darbesi, 12 Mart Muhtırası, 24 Ocak Kararları, 28 Şubat, 150'liklerin ...

17.25 TL 23,00 TL -25%

Hasan Basri Karadeniz, Osmanlılar ve Rumeli Uç Beyleri

Osmanlılar ve Rumeli Uç Beyleri
Hasan Basri Karadeniz
Yeditepe Yayınevi

Osmanlılar Rumeli'nin fethini ilk andan itibaren gelişi güzel değil, belli bir program doğrultusunda gerçekleştirmeye çalıştılar. Bu sebeple cephenin en ucunda ...

20.25 TL 27,00 TL -25%

Albert Richard Smith, İstanbulda Bir Ay

İstanbul'da Bir Ay
Albert Richard Smith
Yeditepe Yayınevi

Sadece sırt çantasıyla seyahat eden Smith, İstanbul'a seyahat etme amacını Doğu medeniyetlerini doğrudan gözlemlemek ve güzel vakit geçirmek olduğunu sık sık ...

17.25 TL 23,00 TL -25%

Durmuş Akalın, Süveyş Kanalı

Süveyş Kanalı
Durmuş Akalın
Yeditepe Yayınevi

Süveyş Kanalı dünyanın en önemli suyollarından biridir. Özellikle insan eliyle yapılan en önemli kanalların başında gelmektedir. Akdeniz ile Kızıldeniz'in ...

24.75 TL 33,00 TL -25%

Nazan Karakaş Özür, 500 Yılın Ardından Piri Reis

500 Yılın Ardından Piri Reis
Nazan Karakaş Özür
Yeditepe Yayınevi

UNESCO 2013 yılını, Piri Reis Haritasının 500 Yılı olarak kutlamıştır. Yıl boyunca birçok organizasyon yapılarak bu faaliyetlerle, Piri Reis'i anmaya ve hakkı ...

13.5 TL 18,00 TL -25%

Erhan Afyoncu, Süleyman Şah Türbesi

Süleyman Şah Türbesi
Erhan Afyoncu
Yeditepe Yayınevi

Süleyman Şah, kim olduğu hakkında tartışmalar devam ede dursun son 700 yıllık tarihimizin en önemli şahsiyetlerinden biridir. Önce bir ziyaretgâh olarak ...

45 TL 60,00 TL -25%

Tufan Gündüz, Kızılbaşlar Tarihi

Kızılbaşlar Tarihi
Tufan Gündüz
Yeditepe Yayınevi

Kızılbaşlar gerek Safevî Devleti'nin yükseliş ve ikbal dönemlerinde, gerekse bunalım ve çöküş devrelerinde askerî gücü daima ellerinde bulunduran Safevî ...

11.25 TL 15,00 TL -25%

Özgür Yıldız, Anadoluda Amerikan Misyonerliği

Anadolu'da Amerikan Misyonerliği
Özgür Yıldız
Yeditepe Yayınevi

Misyonerlik kuruluşları sadece dini amaca hizmet eden kurumlardan oluşmamaktadır. Son derece sistemli ve uzun vadeli çalışan kurumlardır. Gittikleri ülkeleri ...

18 TL 24,00 TL -25%

Mehmet Mazak, Mersin Limanı Tarihi

Mersin Limanı Tarihi
Mehmet Mazak
Yeditepe Yayınevi

Kentlerin ortaya çıkıp gelişmeleri, birden fazla faktörün bir araya gelmesine dayanmakla birlikte, bu faktörlerin biri veya bir kaçı etki derecesi itibariyle ...

15 TL 20,00 TL -25%

Erhan Afyoncu, Son Dünya Düzeni

Son Dünya Düzeni
Erhan Afyoncu
Yeditepe Yayınevi

Osmanlı İmparatorluğu, tarihin gördüğü en büyük imparatorluklardan birisiydi. Ancak tarihi tam olarak yazılamadığı gibi, eksik ve yanlış yazılmıştır. Bu yüzden ...

17.25 TL 23,00 TL -25%

Erhan Afyoncu, Peçesi Düşen Osmanlı :Çince

Peçesi Düşen Osmanlı :Çince
Erhan Afyoncu
Yeditepe Yayınevi

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

15 TL 20,00 TL -25%

Orhan Sakin, Osmanlı Arşiv Belgeleri Okuma Klavuzu

Osmanlı Arşiv Belgeleri Okuma Klavuzu
Orhan Sakin
Yeditepe Yayınevi

Osmanlı arşiv belgelerinden yararlanabilmek için yalnızca Osmanlı paleografyasını öğrenmenin yeterli olmayacağı bilinen bir gerçektir. Bu alan daha farklı ...

26.25 TL 35,00 TL -25%

Jean De Joinville, Bir Haçlının Hatıraları

Bir Haçlının Hatıraları
Jean De Joinville
Yeditepe Yayınevi

Türkler üzerine düzenlenen VII. Haçlı seferine katılan Joinville, Memlûk Devleti ve bu devleti kuran Türkler ve buna bağlı olarak Türk kültürü ile ilgili ...

18.75 TL 25,00 TL -25%

İbrahim Akkurt, Fetvanın Gücü

Fetvanın Gücü
İbrahim Akkurt
Yeditepe Yayınevi

Hasan Hayrullah Efendi, şeyhülislam olmasına rağmen, Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyıl siyasetine yön veren isimlerden biridir. Bu eserde, 1876 Askeri ...

12 TL 16,00 TL -25%

Orhan Sakin, Ermeni İsyanı Günlüğü 1915

Ermeni İsyanı Günlüğü 1915
Orhan Sakin
Yeditepe Yayınevi

1915 yılında bütün insanlığı içine alıp acılara gömen büyük savaşta Anadolu halkının, Türk veya Ermeni ayrımı yapılmaksızın, çektiği büyük çileyi gözler önüne ...

17.25 TL 23,00 TL -25%

Nazmi Eroğlu, Ayıcı Arif

Ayıcı Arif
Nazmi Eroğlu
Yeditepe Yayınevi

Tarihimizde, Atatürk'ün okul ve silah arkadaşı olan Arif Bey ve emsali şahsiyetlerin ihmal edildiği veya yeterince ilgi duyulmadığı anlaşılmaktadır. Bununla ...

26.25 TL 35,00 TL -25%