Toplam 77 adet ürün
 
30% Ahmet Erkol, Kelam İlmine Yönelik Eleştiriler

Kelam İlmine Yönelik Eleştiriler  

Ahmet Erkol  
Divan Yayınları  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)   Müslüman toplumun yaşadığı düşünce sorunlarından birisi, hiç şüphesiz geçmişi kutsama, yaşamın her alanı ile ilgili ...

40.00 28.00 TL  
30% Müfit Selim Saruhan, İslam Meşşai Felsefesinde Filozof

İslam Meşşai Felsefesinde Filozof  

Müfit Selim Saruhan  
Divan Yayınları  

Toplumda söz ve davranışlarıyla diğer insanlardan farklı olan, düşün-celi, ağır başlı, mantıklı ve ikna edici konuşma eğilimi gösteren kişilere çoğu zaman ...

22.00 15.40 TL  
30% Zafer Duygu, Süryani Tarih Yazıcılığında Geç Antikçağ

Süryani Tarih Yazıcılığında Geç Antikçağ  

Zafer Duygu  
Divan Yayınları  

Tarih yazıcılığı geleneği, Süryânî literatürünün seçkin bir parçasıdır. Süryânî tarihçiler, kaleme aldıkları historiyografik karakterli metinlerde; Ortadoğu, ...

110.00 77.00 TL  
30% Yasin Meral, İstanbulda Yahudi Matbuatı

İstanbul'da Yahudi Matbuatı  

Yasin Meral  
Divan Yayınları  

İstanbul'da ilk matbaa, 1493 yılında Yahudiler tarafından kurulmuştur. Müslüman tebaaya ait ilk matbaa ise 1727 yılında İbrahim Müteferrika'nın öncülüğünde ...

30.00 21.00 TL  
30% Musa Kazım Arıcan, Spinoza Felsefesi Üzerine Yazılar

Spinoza Felsefesi Üzerine Yazılar  

Musa Kazım Arıcan  
Divan Yayınları  

Spinoza'nın kendi çağında, her alanda baskılar söz konusudur. Özellikle de Kilisenin baskıları egemendir. Bu nedenle Spinoza için temel felsefe ve üzerinde ...

40.00 28.00 TL  
30% Necati Öner, Bilginin Serüveni

Bilginin Serüveni  

Necati Öner  
Divan Yayınları  

Bu küçük kitapta bilgi sorunu ele alınmıştır. Bilginin ne olduğu, nasıl oluştuğu, bilgi edinirken zihin fonksiyonlarının nasıl bir rol oynadığı, bilgi türleri, ...

16.00 11.20 TL  
30% Sedat Yazıcı, Kişi, Kişilik ve Kimlik

Kişi, Kişilik ve Kimlik  

Sedat Yazıcı  
Divan Yayınları  

Bu kitabın temel konuları arasında yer alan Kişi ve Kişilik kavramları felsefe tarihinin ve insanlık düşüncesinin en eski konuları olmakla birlikte aslında ...

55.00 38.50 TL  
30% Ömer Bozkurt, Türk İslam Düşüncesi Tarihi

Türk İslam Düşüncesi Tarihi  

Ömer Bozkurt  
Divan Yayınları  

Bu eserde Türk İslâm Düşüncesi, bir zaman dilimi ve bazı şahsiyetlerle sınırlandırılmıştır. Zaman dilimi, Türklerin İslâm'ı kabulüyle 18. yüzyılın sonuna ...

80.00 56.00 TL  
30% Mehmet Alıcı, Işığın Elçisi Mani ve Gnostik Düşüncesi

Işığın Elçisi Mani ve Gnostik Düşüncesi  

Mehmet Alıcı  
Divan Yayınları  

Bu çalışma evvel emirde Mani'nin gnostik yaşam serüvenini ele almaktadır. Mani'nin içinde yetiştiği vaftizci cemaatle olan ilişkisi ve vaftiz eleştiri-si önem ...

45.00 31.50 TL  
30% Kolektif, Kristolojiye Giriş

Kristolojiye Giriş  

Kolektif  
Divan Yayınları  

Bu çalışma, Süryanî Araştırmaları alanında büyük önem taşıyan bir konuya; İsa teolojisinin, yani ?kristoloji? meselesinin tarihsel süreçte Süryanî geleneğinde ...

27.00 18.90 TL  
30% Eldar Hasanoğlu, Temel Kaynaklar Işığında Gerut Yahudiliğe Geçiş

Temel Kaynaklar Işığında Gerut Yahudiliğe Geçiş  

Eldar Hasanoğlu  
Divan Yayınları  

Yahudilikte soyun sadece anneden geçtiği, sonradan Yahudi olmanın imkânsızlığı gibi yaygın bir kanaat vardır. Bu kanaat tarihsel olarak doğru olmakla birlikte ...

30.00 21.00 TL  
30% Kolektif, Osmanlı ve İranda İşrak Felsefesi

Osmanlı ve İran'da İşrak Felsefesi  

Kolektif  
Divan Yayınları  

Bu bereketli toprakların insanları hep aynı gayeye matuf, yüzünü ışığa, nura ve kutsala çevirmiştir. Mardin?den Haleb?e, Bağdat?tan İsfahan?a ve İstanbul?dan ...

35.00 24.50 TL  
30% Ahmet Erkol, İbn Rüşdün Kelam Eleştirisi

İbn Rüşd'ün Kelam Eleştirisi  

Ahmet Erkol  
Divan Yayınları  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Tarihte dönemlere damgasını vuran insanlardan söz edilir. Bunlar, kendi çağlarını etkiledikleri kadar sonraki zam ...

40.00 28.00 TL  
30% Mehmet Zeki Pakalın, Safvet Paşa

Safvet Paşa  

Mehmet Zeki Pakalın  
Divan Yayınları  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     ?İşittiğiniz şu top sesleri bu andan itibaren bütün Memâlik-i Osmâniyye'de K?nûn-ı Esâsî'nin ilân edildiğini habe ...

32.00 22.40 TL  
30% Mehmet Zeki Pakalın, Ahmed Vefik Paşa

Ahmed Vefik Paşa  

Mehmet Zeki Pakalın  
Divan Yayınları  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)   ?... Bizim memleketimiz imparatorluğunuza uzaktır. Zat-ı Haşmetanelerinin hakkımızda daima doğru malûmat alamayacakl ...

40.00 28.00 TL  
30% Necmüddin El-Katibi El-Kazvini, Şemsiyye Risalesi

Şemsiyye Risalesi  

Necmüddin El-Katibi El-Kazvini  
Divan Yayınları  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)   Emevi hükümranlığının devletin kuruluşunun hemen başlarında o dönemde zaten var olan kiliselere destek vermesiyle va ...

20.00 14.00 TL  
30% Kolektif, Çağdaş İslam Düşünürleri

Çağdaş İslam Düşünürleri  

Kolektif  
Divan Yayınları  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)       On yedinci yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti?nde siyasî, askerî ve iktisadî alanda durağanlaşma ve gerilemeni ...

85.00 59.50 TL  
30% Kolektif, Türkiyede Siyasal Hayat

Türkiye'de Siyasal Hayat  

Kolektif  
Divan Yayınları  

Osmanlı İmparatorluğu Orta Asya, İslam, Mezopotamya, Anadolu, Kafkaslar ve Balkanlar siyasi kültürlerini yaklaşık bin yıl boyunca büyük bir başarıyla mezcetmiş ...

45.00 31.50 TL  
30% Birgül Bozkurt, Mehmet Şerefeddin Yaltkaya-Hayatı, Eserleri ve Düşünce Dünyası

Mehmet Şerefeddin Yaltkaya-Hayatı, Eserleri ve Düşünce Dünyası  

Birgül Bozkurt  
Divan Yayınları  

?Şerefeddin Yaltkaya'da hakikaten ilim zevki ve heyecanı vardı. Onun bilgisi çok esaslı ve derindi. Asla gelip geçici görüşlere ve kanaatlere da-yanmaz ve ...

55.00 38.50 TL  
30% Aristoteles, Metafizik

Metafizik  

Aristoteles  
Divan Yayınları  

Felsefe tarihinin en büyük filozoflarından biri Aristoteles ise, Aristoteles'in de tartışmasız en önemli ve tarih boyunca gerek Batı Hıristiyan, gerekse Doğu ...

110.00 77.00 TL