Bernard Lewis, Çatışan Kültürler Keşifler Çağında Hıristiyanlar Müslümanlar, Yahudiler

Çatışan Kültürler Keşifler Çağında Hıristiyanlar Müslümanlar, Yahudiler

(Cultures in Conflict Christians, Muslims and Jews, in the Age of Discovery)

Yazar
Bernard Lewis
Yayınevi
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Konusu
Dinler - Mitolojiler, Tarih, Dinler Tarihi - Felsefesi, Diğer

Satış Fiyatı
  • Satış Yok!