Halil İnalcık, Kanunname-i Sultani Ber Muceb-i Örf-i Osmani & II. Mehmed ve II. Bayezid Devirlerine Ait Yasakname ve Kanunnameler

Kanunname-i Sultani Ber Muceb-i Örf-i Osmani & II. Mehmed ve II. Bayezid Devirlerine Ait Yasakname ve Kanunnameler

Yazar
Halil İnalcık
Yayınevi
Türk Tarih Kurumu Basımevi


Satış Fiyatı
  • Satış Dışı