M. Tayyib Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken (Mondros Mütarekesinden Büyük Millet Meclisinin Açılmasına)

Milli Mücadele Başlarken (Mondros Mütarekesi'nden Büyük Millet Meclisi'nin Açılmasına)

Yazar
M. Tayyib Gökbilgin
Yayınevi
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Konusu
Tarih, Türkiye Cumhuriyeti (Siyasi ve Askeri Tarih)

Satış Fiyatı
  • Satış Yok!