Toplam 169 adet ürün
 
John Dunn, Locke

Locke  

John Dunn  
Dost Kitabevi Yayınları  

Onyedinci yüzyıl sonuyla onsekizinci yüzyıl başlarının en etkili İngiliz düşünürlerinden biridir John Locke. Döneminin aydınlanma etkinliğinde başı çeken ...

14.50 10.15 TL
Roger Scruton, Spinoza Düşüncenin Ustaları

Spinoza Düşüncenin Ustaları  

Roger Scruton  
Altın Kitaplar  

Aydınlanmanın babası olarak tanınan Benedict de Spinoza (1632-77) aynı zamanda ortaçağ dünyasının son koruyucusudur. Geometri metotları, dinsel düşünceler ve ...

Etyen Mahçupyan, Batıyı Anlamak & Zihniyet, Değişim ve Kriz

Batı'yı Anlamak & Zihniyet, Değişim ve Kriz  

Etyen Mahçupyan  
İletişim Yayınevi  

İnsanlığı bir yerden bir yere taşıyan modernizmin, bir zihniyet analizine konu edildiğinde ne tür bir algılamaya denk düştüğü üzerine etraflı ve sistemli bir ...

20.83 14.58 TL
35% Thomas More, Utopia

Utopia  

Thomas More  
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları  

Eşine az rastlanır üstün zekasıyla tanınmış, yenilmez İngiltere Kralı Sekizinci Henry ile değerli Kastilya prensi birkaç yıl önce ciddi şekilde bozuşmuşlardı. ...

13.00 8.45 TL
Thomas More, Utopia (Ciltli)

Utopia (Ciltli)  

Thomas More  
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları  

Eşine az rastlanır üstün zekasıyla tanınmış, yenilmez İngiltere Kralı Sekizinci Henry ile değerli Kastilya prensi birkaç yıl önce ciddi şekilde bozuşmuşlardı. ...

30% Derleme, Geleceğin Felsefesi<br>Felsefe Reformu İçin Geçici Tezler<br>Ludwig Feuerbach

Geleceğin Felsefesi
Felsefe Reformu İçin Geçici Tezler
Ludwig Feuerbach
 

Derleme  
Say Yayınları  

Bu güne kadar felsefede girişilen reform denemeleri eski felsefeden sadece çeşidine göre ayrılmaktadır, türüne göre değil. Gerçekten yeni, yani bağımsız, ...

15 10.50 TL
Hüseyin Batuhan, Semiyotik, Fanatizm ve Tolerans

Semiyotik, Fanatizm ve Tolerans  

Hüseyin Batuhan  
Nobel Yayın Dağıtım  

Birinci Kısım: Ödün vermeyen bir insan olarak Hüseyin Batuhan İkinci Kısım: Batıda tolerans fikrinin gelişmesi ilk ve orta çağlar Üçüncü Kısım: Semiyotik ...

40 32.00 TL
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Tüze Felsefesi<br>Philosophie Des Rechts<br>Hegel

Tüze Felsefesi
Philosophie Des Rechts
Hegel
 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel  
İdea Yayınevi  

Devlet, evrenselliğine yükselen tikel özbilinçte taşıdığı tözsel İstencin edimselliği olarak, kendinde ve kendi için ussal olandır. Bu tözsel birlik saltık ...

78.00 50.70 TL
Sevgi İyi, Cumhuriyet Döneminde Aydınlanma ve İnsan Felsefesi Çalışmaları

Cumhuriyet Döneminde Aydınlanma ve İnsan Felsefesi Çalışmaları  

Sevgi İyi  
Toroslu Kitaplığı  

Türkiyenin yakın tarihinde kültürel bir dönüşüm olarak gerçekleşen Cumhuriyetin bu dönüşüm alanlarında neler getirmiş olduğu sorulursa, toplumda daha önce ...

30.00 22.80 TL
Gilles Deleuze, Kant Üzerine Dört Ders

Kant Üzerine Dört Ders  

Gilles Deleuze  
Kabalcı Yayınevi  

Size büyük bir filozofun, sonuçta kavramlar icat eden biri olduğunu söylemiştim; Kant vakasında, bu sisin altında bir tür düşünce makinesi, başlı başına ...

25.00 15.00 TL
Gilles Deleuze, Leibniz Üzerine Beş Ders

Leibniz Üzerine Beş Ders  

Gilles Deleuze  
Kabalcı Yayınevi  

... Leibnizı hayal edin: ürkütücü bir şeyler vardır onda. O, düzenin filozofudur. Düzen terimlerinin dışında asla düşünmeye yanaşmaz. Bu bakımdan aşırı ...

13.89 8.33 TL
Boğos Zekiyan, Hümanizm (İnsancılık)

Hümanizm (İnsancılık)  

Boğos Zekiyan  
İnkılap Kitabevi  

... Hümanizm denince ilk akla gelen olgulardan biri, 14. ve 15. yüzyıllarda önce İtalyada belirip kısa bir zaman içinde hemen hemen tüm Avrupaya yayılan, ...

Desiderius Erasmus, Deliliğe Övgü

Deliliğe Övgü  

Desiderius Erasmus  
Kırmızı Yayınları  

Hakkımda ne derlerse desinler, (zira, deliliğin en deli olanlar tarafından bile her gün nasıl ayaklar altına alındığını bilmez değilim) tanrısal tesirlerimle ...

28.90 20.23 TL
Ulrich Im Hof, Avrupada Aydınlanma

Avrupa'da Aydınlanma  

Ulrich Im Hof  
Literatür Yayıncılık  

Aydınlanma 18. yüzyılda tüm Avrupa ülkelerinde olduğu kadar Kuzey Amerika?da da derin izler bırakmış bir entellektüel değişim hareketiydi. İnsan düşüncesini o ...

36.00 26.64 TL
Desiderius Erasmus, Deliliğe Övgü

Deliliğe Övgü  

Desiderius Erasmus  
Oda Yayınları  

Kuzey Avrupa Rönesansının büyük ustası Desiderius Erasmus; Hollandada doğmuş, eski kilise metinleri ve klasik edebiyat araştırmaları yapmış, Yunanca Yeni ...

7 4.55 TL
Peter Kingsley, Batı Hikmetinin Bilinmeyen Tarihi

Batı Hikmetinin Bilinmeyen Tarihi  

Peter Kingsley  
Etkileşim Yayınları  

Felsefenin eski Yunanda başladığı, Aristo ile birlikte dünyayı ve evreni mitlerden arınmış, rasyonel bir biçimde anlama tarzının zirvesine ulaşıldığı çok ...

Michel Foucault, Sonsuza Giden Dil

Sonsuza Giden Dil  

Michel Foucault  
Ayrıntı Yayınları  

Sonsuza Giden Dil, Foucaultun kitapları ile Colléege de Franceta verdiği derslerin dışındaki metinlerini bir araya getiren Dits et écrits den Türkçeye yapılan ...

43.00 30.10 TL
Server Tanilli, Türkiyede Aydınlanma Hareketi

Türkiye'de Aydınlanma Hareketi  

Server Tanilli  
Alkım Yayınevi  

Türkiyenin 20. yüzyılı da içine alacak biçimde, son 200 yıllık tarihini belirleyen gelişmelere pek yukardan baktığımızda nedir gördüğümüz? Kimi uygar ...

27% John R. Searle, Bilinç ve Dil

Bilinç ve Dil  

John R. Searle  
Litera Yayınları  

John R. Searleün son eseri olan Bilinç ve Dil isimli bu çalışma, öndört bölümden oluşmakta ve filozofun çok geniş felsefi külliyatını bir şaheser niteliğinde ...

41.67 30.42 TL
Lenn E. Goodman, İslam Hümanizmi

İslam Hümanizmi  

Lenn E. Goodman  
İletişim Yayınevi  

Klasik İslâm uygarlığının barındırdığı kültürü geniş bir perspektifle ele alan ve şiir, müzik, şarap, aşk, oyun, avlanma, kıyafet, gösteriş, ahlâk, metafizik, ...

48 33.60 TL