Toplam 33 adet ürün
 
Belgin Kader, İtalyancadan Türkçeye Çevrilen Eserler Bibliyografyası 1839-2011

İtalyanca'dan Türkçe'ye Çevrilen Eserler Bibliyografyası 1839-2011
Belgin Kader
Beta Basım Yayım

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

31.50 TL 35 TL -10%

Sefer E. Berzeg, Kafkasya Bibliyografyası

Kafkasya Bibliyografyası
Sefer E. Berzeg
Çiviyazıları

Kafkasya konulu yayınlar için vazgeçilmez bir arşiv... Türkiyede Kafkasya ve Kafkas halkları hakkında Türkçedeki tüm yayınlar...Kitaplar, broşürler, ...

0 TL

Ahmet Kabaklı, Nerede, Ne Yazdı?

Nerede, Ne Yazdı?
Ahmet Kabaklı
Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları

Son yarım asrı aşkın bir sürede Türkiye nereden nereye geldi? Bu millet nelere şahit oldu? Hangi acılara kahroldu ve hangi sevinçlerle şâd oldu? İşte ...

18.75 TL 25 TL -25%

, Vekam Kütüphanesi Kataloğu

Vekam Kütüphanesi Kataloğu

Vekam Yayınevi

Kuruluşundan bu yana Ankara ve çevresi üzerine odaklanan çok sayıda araştırma ve etkinlik gerçekleştiren VEKAMda kurulan kütüphane, rahmetli Vehbi Koçun şahsi ...

0 TL

Oğuz Tekin, Antik Anadolu Nümismatiği Bibliyografyası (Ciltli)

Antik Anadolu Nümismatiği Bibliyografyası (Ciltli)
Oğuz Tekin
Arkeoloji ve Sanat Yayınları

Bu kitap, Clemens Emin Bosch tarafından yazılan Türkiyenin Antik Devirdeki Meskûkâtına Dair Bibliyografya adlı kitabın devamı niteliğindedir. Boschun kitabı ...

0 TL 0 TL -25%

Hüseyin Tuncer, Türk Yurdu Bibliyografyası

Türk Yurdu Bibliyografyası
Hüseyin Tuncer
Akademi Yayınları

... Okuyucu ve araştırmacıların, bu eserden rahat bir şekilde yararlanabilmeleri için, her yazıya bir sıra numarası verilmiş, aynı başlığı taşıyan seri yazılar ...

0 TL 0 TL -25%

Ali Yaman, Alevilik-Bektaşilik Bibliyografyası

Alevilik-Bektaşilik Bibliyografyası
Ali Yaman
Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü Yayınları

Almanyada kurulan Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü, Alevilik konusunda yayınlanmış kitapları ve araştırmaları bu bibliyografyada derledi. Sunduğumuz bu yayın ...

0 TL

İ. Gündağ Kayaoğlu, Türk Halkbilimi ile İlgili Kitaplar için Bir Bibliyografya Denemesi (1985-1990)

Türk Halkbilimi ile İlgili Kitaplar için Bir Bibliyografya Denemesi (1985-1990)
İ. Gündağ Kayaoğlu
Anadolu Sanat Yayınları

1984 ve 1985te Folklor ve Etnografya Araştırmaları adlı yıllıkları yayımlarken konu ile ilgili yaınları toplamaya ve fişlemeye başlamıştık Ayrıca, üzerinde ...

0 TL

Burçin Erol, Türkiyede 1928-93 Arasında Yapılan Ortaçağ İngiliz Edebiyatı Çalışmalarının Bibliyografyası (Başlangıçtan 1500lere Kadar)

Türkiye'de 1928-93 Arasında Yapılan Ortaçağ İngiliz Edebiyatı Çalışmalarının Bibliyografyası (Başlangıçtan 1500'lere Kadar)
Burçin Erol
Gündoğan Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -25%

Şamil Şahin, Recep Ulusoy, Türkiye Üniversiteleri İktisat Tezleri Kataloğu

Türkiye Üniversiteleri İktisat Tezleri Kataloğu
Şamil Şahin, Recep Ulusoy
İÜ. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Nail Bayraktar, Atatürk Kitaplığına Yeni Bağışlanan Yazma Kitapların İndeks Kataloğu 1

Atatürk Kitaplığına Yeni Bağışlanan Yazma Kitapların İndeks Kataloğu 1
Nail Bayraktar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Necla Türkçapar Günay, Gediz Bibliyografyası

Gediz Bibliyografyası
Necla Türkçapar Günay
Akademi Yayınları

Gediz Dergisi, Manisa Halkevinin yayın organıdır. Dergide edebiyat, tarih, coğrafya, folklor, sanat, ziraat v.b. konularda yazılar vardır. Bu çalışma, Manisa ...

0 TL 0 TL -25%

Arif Müfid Mansel, Türkiyenin Arkeoloji, Epigrafi ve Tarihi Coğrafyası için Bibliyografya

Türkiye'nin Arkeoloji, Epigrafi ve Tarihi Coğrafyası için Bibliyografya
Arif Müfid Mansel
Türk Tarih Kurumu Basımevi

... Bu bibliyografyanın ağırlık merkezi arkeoloji ve bir dereceye kadar Yunan-Roma epigrafyası ve tarihi coğrafyadadır. Anadolunun eski dilleri, nümizmatiği ve ...

0 TL 0 TL -28%

Güler Çelgin, Tanzimattan Günümüze Eski Yunan - Latin Dil ve Edebiyatlarına İlişkin Türkçe Yayınlar Bibliyografyası

Tanzimat'tan Günümüze Eski Yunan - Latin Dil ve Edebiyatlarına İlişkin Türkçe Yayınlar Bibliyografyası
Güler Çelgin
Ege Yayınları

Ülkemizde klasik kültüre ilk ciddi yöneliş XIX. yüzyılda, Tanzimat hareketiyle birlikte başlamış olup, bu konudaki çalışmalar Cumhuriyet Döneminde ...

0 TL 0 TL -15%

Ahmet Yıldız, Mecelletün-Nisab Fihristi

Mecelletü'n-Nisab Fihristi
Ahmet Yıldız
Selçuk Üniversitesi Vakfı Yayınları

Edebiyat tarihimizin kaynakları arasında biyoğrafik eserlerin ayrı bir yeri vardır. Çünkü biyografi milli kültürümüzü tarih boyunca temsil etmiş olan bilim, ...

0 TL

Serpil Çakır, Gökçen Art, Kadın Dergileri Bibliyografyası (1869-1927) İstanbul Kütüphanelerindeki Eski Harfli Türkçe

Kadın Dergileri Bibliyografyası (1869-1927) İstanbul Kütüphanelerindeki Eski Harfli Türkçe
Serpil Çakır, Gökçen Art
Metis Yayıncılık

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -26%

Sedat Laçiner, Turkey And The World (Ciltli)

Turkey And The World (Ciltli)
Sedat Laçiner
Kaknüs Yayınları

This study is a bibliography attempt on Turkey, Ottoman Empire and the Turks. It aims to cover all the books, chapters in the books, journal articles, thesis ...

0 TL 0 TL -30%

Aslı Davaz-Mardin, Hanımlar Aleminden Rozaya Kadın Süreli Yayınları Bibliyografyası: 1928-1996

Hanımlar Alemi'nden Roza'ya Kadın Süreli Yayınları Bibliyografyası: 1928-1996
Aslı Davaz-Mardin
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Kadın konusunda yapılan araştırmalara bir altyapı hazırlamak amacı ile hem geleneksel hem de geleneksel olmayan kaynaklardan kadın konulu belgelerin ve ...

0 TL 0 TL -30%

Erden Akbulut, Komintern Belgelerinde Nazım Hikmet

Komintern Belgelerinde Nazım Hikmet
Erden Akbulut
Tüstav İktisadi İşletmesi

... Nazım Hikmetin yaşamının hem 1938deki yargılamayla açılan ve uzun cezaevi yıllarını kapsayan dönemi, hem de yurtdışındaki siyasal yaşamı ve çalışmalarını ...

10 TL 12.50 TL -20%

Ahmed Güner Sayar, A. Süheyl Ünver Bibliyografyası

A. Süheyl Ünver Bibliyografyası
Ahmed Güner Sayar
İşaret Yayınları

Babam, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünverin neşriyatına dair muhtelif zamanlarda yapılmış birkaç bibliyografik çalışma bulunmaktadır. İlk olarak 1941 ve 1952de ...

60 TL 80 TL -25%