Toplam 99 adet ürün
 
Nedim Şahin, Exchange Server

Exchange Server  

Nedim Şahin  
Kodlab Yayın Dağıtım  

E-posta artık yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası konumunda. Bireysel ve kurumsal anlamda iletişimin temel bir biçimi haline geldi. Çoğu insan bilgisayarını ...

45.00 29.25 TL
, Bilgisayar Ağları ve İletişim

Bilgisayar Ağları ve İletişim  

   
Nobel Yayın Dağıtım  

Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi, ...

Rifat Çölkesen, Bilgisayar Ağları ve İnternet Mühendisliği

Bilgisayar Ağları ve İnternet Mühendisliği  

Rifat Çölkesen  
Papatya Bilim  

Bu kitap Dr. Rıfat Çölkesenin Bilgisayar Haberleşmesi ve Bilgisayar Ağları üzerine yazdıkları kitaplarından yararlanarak Dr. Osman Aliefendioğlu editörlüğünde ...

42.00 33.60 TL
Cebrail Taşkın, Ağ Teknolojileri ve Telekomünikasyon

Ağ Teknolojileri ve Telekomünikasyon  

Cebrail Taşkın  
Pusula Yayıncılık  

Ağ Teknolojileri ve Telekomünikasyon yüzyılımızın yükselen teknolojilerindendir. Ve bu konudaki sayılı esere farklılığı ile göz dolduran yepyeni bir kitap ...

Atilla Ökten, Yılmaz Çakaloğlu, Hepatit B

Hepatit B  

Atilla Ökten, Yılmaz Çakaloğlu  
İstanbul Tıp Kitabevi  

... Hepatit B aşısı konusundaki ilk çalışmalar 1971 yılında Krugman ve ark. tarafından gerçekleştirilmiştir; bu yollarda hepatit B virüsü (HBV) yüzey antijeni ...

Canan Akman, 100 Soruda Akciğer Radyolojisi

100 Soruda Akciğer Radyolojisi  

Canan Akman  
İstanbul Tıp Kitabevi  

Bu kitapta,zorluk derecesine göre,basit seviyeden daha zor seviyeyeilerleyen 100 adet vaka ...                                                                                                                                 

45.00 27.00 TL
Ahmet Danalıoğlu, Mayo Klinik Gastroenteroloji ve Hepatoloji

Mayo Klinik Gastroenteroloji ve Hepatoloji  

Ahmet Danalıoğlu  
İstanbul Tıp Kitabevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Emre Çakmaklı, Tusda Tam İsabet Dahiliye

Tusda Tam İsabet Dahiliye  

Emre Çakmaklı  
İstanbul Tıp Kitabevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

33.33 20.00 TL
Atilla Ökten, Yılmaz Çakaloğlu, Klinik Pratikte Asitli Hasta

Klinik Pratikte Asitli Hasta  

Atilla Ökten, Yılmaz Çakaloğlu  
İstanbul Tıp Kitabevi  

Parasentes steril koşullarda, uygun bir iğne ile karın duvarından girilerek periton boşluğundan sıvı ...                                                                                               

Mehmet Meriç, Kalp Hastalıkları Semiyoloji ve Tanı Yöntemleri

Kalp Hastalıkları Semiyoloji ve Tanı Yöntemleri  

Mehmet Meriç  
İstanbul Tıp Kitabevi  

Kalp ve damar hastalarının teşhisi,doktorun önce hastadan iyi bir anamnez alması ile başlar. Semptomların titizlikle değerlendirilmesi,bizi belirli ... 

38.89 23.33 TL
İnci Alican, PDQ Fizyoloji

PDQ Fizyoloji  

İnci Alican  
İstanbul Tıp Kitabevi  

Gelişmiş insan fizyolojisinde güncel bilgilere sahip olun.Yeni PDQ Fizyoloji ile kendi özel ofisinizde vucudun nasıl işlendiğini tekrar gözden geçirin. ...

94.50 56.70 TL
Aydın Türkmen, Renal Anemi Karşıt Görüşler ve Tartışmalar

Renal Anemi Karşıt Görüşler ve Tartışmalar  

Aydın Türkmen  
İstanbul Tıp Kitabevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

37.00 22.20 TL
Alaattin Yıldız, Hipertansiyon

Hipertansiyon  

Alaattin Yıldız  
İstanbul Tıp Kitabevi  

Güncellenmiş ve gözden geçirilmiş 2nci baskı hipertansiyon hastalarının tedavisi için mantıklı ve kullanışlı bir çerçeve sunmaktadır.Günümüzün en önemli ...

Adil Gündoğan, Akut Koroner Sendromlar

Akut Koroner Sendromlar  

Adil Gündoğan  
İstanbul Tıp Kitabevi  

Akut Myokard İnfarktüsü geçirmekte olan bir hastanın ilk muhatap olacağı genellikle acil servistir ve pratisyen hekimdir. Acil serviste tanı ve ilk ... 

29.63 17.78 TL
Hasan Yazıcı, Cerrahpaşa İç Hastalıkları

Cerrahpaşa İç Hastalıkları  

Hasan Yazıcı  
İstanbul Tıp Kitabevi  

...Ancak temel iç hastalıkları bilgi ve becerisinden yoksun bir kardiolog,romatolog veya bulaşıcı hastalıklar uzmanı kanımca matematik bilmeden mesleğini ...

Tülay Turfanda, Pratik Böbrek Hastalıkları

Pratik Böbrek Hastalıkları  

Tülay Turfanda  
İstanbul Tıp Kitabevi  

Bir böbrek hastasına yaklaşımda hastanın hikayesi dikkatle dinlenmelidir. Bu önceden var olan bir hastalığın devam edip etmediğinin anlaşılmasında yardımcı ...

Fehmi Tabak, Üst Solunum Yolları Enfeksiyonları

Üst Solunum Yolları Enfeksiyonları  

Fehmi Tabak  
İstanbul Tıp Kitabevi  

İnsanların yaşamları boyunca en sık etkilendikleri enfeksiyonlardır.Kişiler,genellikle her yıl ortalama iki veya üç kez üst solunum yolları enfeksiyonu ...

72.00 43.20 TL
Yılmaz Çakaloğlu, Gep Net (gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörler)

Gep Net (gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörler)  

Yılmaz Çakaloğlu  
İstanbul Tıp Kitabevi  

Terminoloji...Yaşanan en büyük sıkıntı,uzun süre patologlar bütün GEP NET,lere karsinoid tümör derken (veya son yıllarda tam tersi olarak patologlar karsinoid ...

Cemil Taşcıoğlu, Klinisyen İç Hastalıkları Rehberi

Klinisyen İç Hastalıkları Rehberi  

Cemil Taşcıoğlu  
İstanbul Tıp Kitabevi  

İç Hastalıklarında sıklıkla karşılaşılan hasta problemlerinini tanı , tedavi ve uygun yaklaşımı için gerekli bilgilere hızlı ulaşım ...           

Fehmi Tabak, Enfeksiyon Hastalıkları El Kitabı

Enfeksiyon Hastalıkları El Kitabı  

Fehmi Tabak  
İstanbul Tıp Kitabevi  

Enfeksiyon hastalıklarının tanısındaki ilerlemeler,antimikrobiyallerin gittikçe artan sayıda kullanıma girmesi ve antimikrobiyallere karşı gelişen direnç ...

50 30.00 TL