Toplam 56 adet ürün
 
Salih Baltalı, Jquery

Jquery
Salih Baltalı
Kodlab Yayın Dağıtım

Bu kitapta akıcı, anlaşılır bir dil kullanmaya çalışılmıştır. Konuyu dağıtmadan meseleyi, az ve öz anlatılmıştır. Kitap içerisinde 3 ana bölüm bulunmaktadır. ...

0 TL 0 TL -20%

mderyaonuk, Gastroenteroloji ve Karaciğer Hastalıkları

Gastroenteroloji ve Karaciğer Hastalıkları
mderyaonuk
İstanbul Tıp Kitabevi

Bu yeni Gastroenteroloji kitabı her alanın uzmanları tarafından yazılan tüm ana konulardaki özlü güncellemeleri içerir.Temel pratik bilgi sağlar,karmaşık ...

40 TL 66.67 TL -40%

abahattinkaymakoglu, Gastroenteroloji El Kitabı

Gastroenteroloji El Kitabı
abahattinkaymakoglu
İstanbul Tıp Kitabevi

Gastroentroloji textbookun geçen 4 baskısının başarısı,gastroentolojinin modern uygulama bilgilerine olan ilgiyle doğrulanmıştır.Textbookun ansiklopedik bakışı ...

35.56 TL 59.26 TL -40%

Haşim Şahin, Gastroenterolojik İşlemler El Kitabı

Gastroenterolojik İşlemler El Kitabı
Haşim Şahin
İstanbul Tıp Kitabevi

Dördüncü baskı olan elinizdeki kitap 20 yıllık bir geleneğin devamıdır. Erişkin ve pediatrik grupta günümüzde uygulanan tüm gastrointestinal tanısal ve tedavi ...

0 TL 0 TL -40%

Atilla Ökten, Yılmaz Çakaloğlu, Hepatit B

Hepatit B
Atilla Ökten, Yılmaz Çakaloğlu
İstanbul Tıp Kitabevi

... Hepatit B aşısı konusundaki ilk çalışmalar 1971 yılında Krugman ve ark. tarafından gerçekleştirilmiştir; bu yollarda hepatit B virüsü (HBV) yüzey antijeni ...

0 TL 0 TL -40%

Ahmet Danalıoğlu, Mayo Klinik Gastroenteroloji ve Hepatoloji

Mayo Klinik Gastroenteroloji ve Hepatoloji
Ahmet Danalıoğlu
İstanbul Tıp Kitabevi

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -40%

Atilla Ökten, Yılmaz Çakaloğlu, Klinik Pratikte Asitli Hasta

Klinik Pratikte Asitli Hasta
Atilla Ökten, Yılmaz Çakaloğlu
İstanbul Tıp Kitabevi

Parasentes steril koşullarda, uygun bir iğne ile karın duvarından girilerek periton boşluğundan sıvı ...                                                                                               

0 TL 0 TL -40%

Hasan Yazıcı, Cerrahpaşa İç Hastalıkları

Cerrahpaşa İç Hastalıkları
Hasan Yazıcı
İstanbul Tıp Kitabevi

...Ancak temel iç hastalıkları bilgi ve becerisinden yoksun bir kardiolog,romatolog veya bulaşıcı hastalıklar uzmanı kanımca matematik bilmeden mesleğini ...

0 TL 0 TL -40%

Yılmaz Çakaloğlu, Gep Net (gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörler)

Gep Net (gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörler)
Yılmaz Çakaloğlu
İstanbul Tıp Kitabevi

Terminoloji...Yaşanan en büyük sıkıntı,uzun süre patologlar bütün GEP NET,lere karsinoid tümör derken (veya son yıllarda tam tersi olarak patologlar karsinoid ...

0 TL 0 TL -40%

İlkay Şimşek, İrritabl Barsak Sendromu

İrritabl Barsak Sendromu
İlkay Şimşek
İstanbul Tıp Kitabevi

... Diğer taraftan ciddi fonksiyonel karın ağrısı ile ilgili olarak araştırılan 19 farklı psikososyal faktörler ...                                                                     

0 TL 0 TL -40%

Cemil Taşcıoğlu, İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri

İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri
Cemil Taşcıoğlu
İstanbul Tıp Kitabevi

Şu bir gerçek ki...Temel iç hastalıkları konularını öğrenmenin gerçek vakaların irdelenmesinden daha iyi bir yolu yoktur.Bu aydınlatıcı ve pratik ...

0 TL 0 TL -40%

Neşe Korcuklu, Mustafa Balay, Bilgisayar Kullanımı ve İnternet

Bilgisayar Kullanımı ve İnternet
Neşe Korcuklu, Mustafa Balay
Ekin Kitabevi Yayınları

Bilgisayar kitaplarında, genellikle ofis programlarının öğretilmesinde izlenen yol, sırasıyla menülerdeki komutların açıklanması biçimindedir. Bu kitapta ise ...

0 TL 0 TL -5%

Alev Sökmen, Oya Gündüz, Uygulamalı Örneklerle Bilgisayar Kullanımı

Uygulamalı Örneklerle Bilgisayar Kullanımı
Alev Sökmen, Oya Gündüz
Detay Yayıncılık (Ankara)

Bu kitap, bilgisayar eğitimi veren tüm kurumlarda bir ders materyali olması amacıyla hazırlanmıştır. Kitap 8 bölümden oluşmaktadır. Her bölümde yer verilen ...

0 TL

Nurettin Topaloğlu, Salih Görgünoğlu, Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler

Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler
Nurettin Topaloğlu, Salih Görgünoğlu
Seçkin Yayıncılık (Ankara)

Bilgisayarların Gelişimi / Bilgisayar Mimarisi / Mikroişlemciler / 6800 Mikroişlemcisi / CPU Programlaması / Komut Yapısı ve Kümesi / Giriş-Çıkış Teknikleri / ...

0 TL 0 TL -10%

M. Yavaş, Selami Eryılmaz, M.Nurettin Alabay, Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı

Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı
M. Yavaş, Selami Eryılmaz, M.Nurettin Alabay
Detay Yayıncılık (Ankara)

Bu kitapta donanım ve yazılım bilgisi birlikte verilmiştir. Bilgisayarın kısa bir tarihçesi verilerek bugünlere nasıl gelindiği anlatılmış, günümüzdeki donanım ...

0 TL

D. Cüneyt Gedikli, Gökhan Güven, Bilgisayar Teknolojileri ve İnternet

Bilgisayar Teknolojileri ve İnternet
D. Cüneyt Gedikli, Gökhan Güven
Detay Yayıncılık (Ankara)

Küreselleşmenin başladığı 21.yüzyılın, bilgi ve iletişim teknolojilerinin en yaygın kullanılacağı, çok hızlı tüketileceği bir yüzyıl olacağı daha ilk ...

0 TL

Ahmet Turan Özcerit, Murat Çakıroğlu, Cüneyt Bayılmış, 8051 Mikrodenetleyici Uygulamaları

8051 Mikrodenetleyici Uygulamaları
Ahmet Turan Özcerit, Murat Çakıroğlu, Cüneyt Bayılmış
Papatya Bilim

Mikrodenetleyiciler endüstriyel uygulamaların vageçilmez unsurularından birisidir; hemen hemen her alanda, evimizdeki çamaşır makinasından fabrika ...   

46.75 TL 55 TL -15%

A. Russell Jones, ASP. NET ve C# Web Pogramcılığı

ASP. NET ve C# Web Pogramcılığı
A. Russell Jones
Alfa Basım Yayın

Geçen 20 yıl boyunca programlama çabaları, sunucularla istemciler arasında gidip gelmiştir. Ana bilgisayarlarda toplu (batch) işlemeye, bağımsız uygulamalardan ...

0 TL 0 TL -30%

Adem Güneş, Köksal Yıldız, Matlab for Windows Matematik ve Grafik Programlama Dili

Matlab for Windows Matematik ve Grafik Programlama Dili
Adem Güneş, Köksal Yıldız
Türkmen Kitabevi

... Herkes için yararlı olacağına inandığımız bu çalışma, özellikle matrisler, matris uygulamaları ve grafikler ile çokça uğraşanlar (mühendisler, mimarlar, ...

0 TL 0 TL -10%

, Designing Component-Based Applications

Designing Component-Based Applications

Microsoft Press

Build enterprise solutions with Microsoft® Windows® DNA Heres one of the singular references providing on-the-mark coverage of application development based ...

0 TL 0 TL -5%