Toplam 56 adet ürün
 
Salih Baltalı, Jquery

Jquery  

Salih Baltalı  
Kodlab Yayın Dağıtım  

Bu kitapta akıcı, anlaşılır bir dil kullanmaya çalışılmıştır. Konuyu dağıtmadan meseleyi, az ve öz anlatılmıştır. Kitap içerisinde 3 ana bölüm bulunmaktadır. ...

mderyaonuk, Gastroenteroloji ve Karaciğer Hastalıkları

Gastroenteroloji ve Karaciğer Hastalıkları  

mderyaonuk  
İstanbul Tıp Kitabevi  

Bu yeni Gastroenteroloji kitabı her alanın uzmanları tarafından yazılan tüm ana konulardaki özlü güncellemeleri içerir.Temel pratik bilgi sağlar,karmaşık ...

66.67 40.00 TL
abahattinkaymakoglu, Gastroenteroloji El Kitabı

Gastroenteroloji El Kitabı  

abahattinkaymakoglu  
İstanbul Tıp Kitabevi  

Gastroentroloji textbookun geçen 4 baskısının başarısı,gastroentolojinin modern uygulama bilgilerine olan ilgiyle doğrulanmıştır.Textbookun ansiklopedik bakışı ...

59.26 35.56 TL
Haşim Şahin, Gastroenterolojik İşlemler El Kitabı

Gastroenterolojik İşlemler El Kitabı  

Haşim Şahin  
İstanbul Tıp Kitabevi  

Dördüncü baskı olan elinizdeki kitap 20 yıllık bir geleneğin devamıdır. Erişkin ve pediatrik grupta günümüzde uygulanan tüm gastrointestinal tanısal ve tedavi ...

Atilla Ökten, Yılmaz Çakaloğlu, Hepatit B

Hepatit B  

Atilla Ökten, Yılmaz Çakaloğlu  
İstanbul Tıp Kitabevi  

... Hepatit B aşısı konusundaki ilk çalışmalar 1971 yılında Krugman ve ark. tarafından gerçekleştirilmiştir; bu yollarda hepatit B virüsü (HBV) yüzey antijeni ...

Ahmet Danalıoğlu, Mayo Klinik Gastroenteroloji ve Hepatoloji

Mayo Klinik Gastroenteroloji ve Hepatoloji  

Ahmet Danalıoğlu  
İstanbul Tıp Kitabevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Atilla Ökten, Yılmaz Çakaloğlu, Klinik Pratikte Asitli Hasta

Klinik Pratikte Asitli Hasta  

Atilla Ökten, Yılmaz Çakaloğlu  
İstanbul Tıp Kitabevi  

Parasentes steril koşullarda, uygun bir iğne ile karın duvarından girilerek periton boşluğundan sıvı ...                                                                                               

Hasan Yazıcı, Cerrahpaşa İç Hastalıkları

Cerrahpaşa İç Hastalıkları  

Hasan Yazıcı  
İstanbul Tıp Kitabevi  

...Ancak temel iç hastalıkları bilgi ve becerisinden yoksun bir kardiolog,romatolog veya bulaşıcı hastalıklar uzmanı kanımca matematik bilmeden mesleğini ...

Yılmaz Çakaloğlu, Gep Net (gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörler)

Gep Net (gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörler)  

Yılmaz Çakaloğlu  
İstanbul Tıp Kitabevi  

Terminoloji...Yaşanan en büyük sıkıntı,uzun süre patologlar bütün GEP NET,lere karsinoid tümör derken (veya son yıllarda tam tersi olarak patologlar karsinoid ...

İlkay Şimşek, İrritabl Barsak Sendromu

İrritabl Barsak Sendromu  

İlkay Şimşek  
İstanbul Tıp Kitabevi  

... Diğer taraftan ciddi fonksiyonel karın ağrısı ile ilgili olarak araştırılan 19 farklı psikososyal faktörler ...                                                                     

Cemil Taşcıoğlu, İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri

İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri  

Cemil Taşcıoğlu  
İstanbul Tıp Kitabevi  

Şu bir gerçek ki...Temel iç hastalıkları konularını öğrenmenin gerçek vakaların irdelenmesinden daha iyi bir yolu yoktur.Bu aydınlatıcı ve pratik ...

Neşe Korcuklu, Mustafa Balay, Bilgisayar Kullanımı ve İnternet

Bilgisayar Kullanımı ve İnternet  

Neşe Korcuklu, Mustafa Balay  
Ekin Kitabevi Yayınları  

Bilgisayar kitaplarında, genellikle ofis programlarının öğretilmesinde izlenen yol, sırasıyla menülerdeki komutların açıklanması biçimindedir. Bu kitapta ise ...

Alev Sökmen, Oya Gündüz, Uygulamalı Örneklerle Bilgisayar Kullanımı

Uygulamalı Örneklerle Bilgisayar Kullanımı  

Alev Sökmen, Oya Gündüz  
Detay Yayıncılık (Ankara)  

Bu kitap, bilgisayar eğitimi veren tüm kurumlarda bir ders materyali olması amacıyla hazırlanmıştır. Kitap 8 bölümden oluşmaktadır. Her bölümde yer verilen ...

Nurettin Topaloğlu, Salih Görgünoğlu, Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler

Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler  

Nurettin Topaloğlu, Salih Görgünoğlu  
Seçkin Yayıncılık (Ankara)  

Bilgisayarların Gelişimi / Bilgisayar Mimarisi / Mikroişlemciler / 6800 Mikroişlemcisi / CPU Programlaması / Komut Yapısı ve Kümesi / Giriş-Çıkış Teknikleri / ...

M. Yavaş, Selami Eryılmaz, M.Nurettin Alabay, Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı

Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı  

M. Yavaş, Selami Eryılmaz, M.Nurettin Alabay  
Detay Yayıncılık (Ankara)  

Bu kitapta donanım ve yazılım bilgisi birlikte verilmiştir. Bilgisayarın kısa bir tarihçesi verilerek bugünlere nasıl gelindiği anlatılmış, günümüzdeki donanım ...

D. Cüneyt Gedikli, Gökhan Güven, Bilgisayar Teknolojileri ve İnternet

Bilgisayar Teknolojileri ve İnternet  

D. Cüneyt Gedikli, Gökhan Güven  
Detay Yayıncılık (Ankara)  

Küreselleşmenin başladığı 21.yüzyılın, bilgi ve iletişim teknolojilerinin en yaygın kullanılacağı, çok hızlı tüketileceği bir yüzyıl olacağı daha ilk ...

Ahmet Turan Özcerit, Murat Çakıroğlu, Cüneyt Bayılmış, 8051 Mikrodenetleyici Uygulamaları

8051 Mikrodenetleyici Uygulamaları  

Ahmet Turan Özcerit, Murat Çakıroğlu, Cüneyt Bayılmış  
Papatya Bilim  

Mikrodenetleyiciler endüstriyel uygulamaların vageçilmez unsurularından birisidir; hemen hemen her alanda, evimizdeki çamaşır makinasından fabrika ...   

55 44.00 TL
A. Russell Jones, ASP. NET ve C# Web Pogramcılığı

ASP. NET ve C# Web Pogramcılığı  

A. Russell Jones  
Alfa Basım Yayın  

Geçen 20 yıl boyunca programlama çabaları, sunucularla istemciler arasında gidip gelmiştir. Ana bilgisayarlarda toplu (batch) işlemeye, bağımsız uygulamalardan ...

Adem Güneş, Köksal Yıldız, Matlab for Windows Matematik ve Grafik Programlama Dili

Matlab for Windows Matematik ve Grafik Programlama Dili  

Adem Güneş, Köksal Yıldız  
Türkmen Kitabevi  

... Herkes için yararlı olacağına inandığımız bu çalışma, özellikle matrisler, matris uygulamaları ve grafikler ile çokça uğraşanlar (mühendisler, mimarlar, ...

, Designing Component-Based Applications

Designing Component-Based Applications  

   
Microsoft Press  

Build enterprise solutions with Microsoft® Windows® DNA Heres one of the singular references providing on-the-mark coverage of application development based ...