Toplam 307 adet ürün
 
Ali Göçmen, Alevi Soykırımı

Alevi Soykırımı
Ali Göçmen
Vesta

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4.63 TL

Hanri Benazus, Yunus Emre

Yunus Emre
Hanri Benazus
Bizim Kitaplar Yayınevi

Koca Türkmen Aşık Yunus Şair Yunus Derviş Yunus Ne desem nasıl seslensem sana? Şiirlerin Ruhları aydınlatırken, ışığından bana da gönder. Beni bende demen, ben ...

0 TL 0 TL -30%

Bülent Akot, Müştak-ı Bitlisi (Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı)

Müştak-ı Bitlisi (Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı)
Bülent Akot
İnsan Yayınları

Müştâk-ı Bitlisî ya da daha bilinen adıyla Müştâk Baba, 19. yüzyılın başlarında Bitlis, Erzurum ve İstanbulda yaşamış ve Kâdirî Tarîkatı içinde Müştâkiyye ...

14.28 TL 21 TL -32%

Ian Markham, Bediüzzamandan Neler Öğrendim?

Bediüzzaman'dan Neler Öğrendim?
Ian Markham
Etkileşim Yayınları

Elinizdeki kitap bir Hıristiyan ilahiyat profesörüne ait ve büyük Müslüman düşünür Bediüzzaman Said Nursî hakkında.Kitabın yazarı Ian S. Markham, seküler ...

0 TL 0 TL -25%

Ahmet Efe, Ebu Cehil (Ümmetin Firavunu)

Ebu Cehil (Ümmetin Firavunu)
Ahmet Efe
Boğaziçi Yayınları

Kitabımızda tarihin olumsuz şahsiyetlerinden biri olan ve bu hususta öne çıkmayı başaran Ebu Cehil ile ilgili biyografik bir çalışma yapılmıştır. Şirkin ...

8 TL 10 TL -20%

Muhammed Hüseyin Heykel, Hz. Muhammedin Hayatı

Hz. Muhammed'in Hayatı
Muhammed Hüseyin Heykel
Kitabevi Yayınları

İslam Allahın yeryüzünü imar etme görevi ile yükümlü kıldığı insana ulaştırdığı bir rehber, bir kurtuluş çağrısıdır. Tüm insanlık bu çağrının muhatabıdır ve ...

0 TL 0 TL -32%

Aaron Kohen, Hazanın Hüznü

Hazanın Hüznü
Aaron Kohen
Mana Yayınları

Önce bir Hahamın yaşadığı, medyaya yansıyan ilginç olaylar dikkatimi çekti; sonra da yazdıkları. Bu kitabı okuyunca, geleneksel İslam anlayışı ile Yahudiliğin, ...

18 TL 24 TL -25%

Martin Ling, Yirminci Yüzyılda Bir Veli

Yirminci Yüzyılda Bir Veli
Martin Ling
Sufi Kitap

Böyle manevî bir rehberle karşılaşmak yirminci yüzyılın ortasında bir Ortaçağ azizi yahut Sami peygamberlerden biriyle yüz yüze gelmek gibidir. Birkaç ay önce ...

21 TL 30 TL -30%

Mehmed Kırkıncı, Peygamber Efendimiz (SAV.)

Peygamber Efendimiz (SAV.)
Mehmed Kırkıncı
Zafer Yayınları

Peygamber Efendimiz (sav.) o cehalet devrini, nur devrine, saadet devrine tebdil etti. Kıs ve buzistanı baharistana, kumistanı bostan ve gülüstana çevirdi. ...

10.50 TL 15 TL -30%

Emine Sonnur Özcan, Doğunun Öğretmeni Farabi

Doğunun Öğretmeni Farabi
Emine Sonnur Özcan
Ötüken Neşriyat

Emine Sonnur Özcan, Bilginler Bilgini İbn-i Sinadan sonra, Onuncu Yüzyıl Türk-İslâm Bilginlerinin hayat hikâyelerini Doğunun Öğretmeni Fârâbî ile sürdürüyor. ...

0 TL 0 TL -35%

Lütfullah Müftüoğlu, Bediüzzamanla 365 Gün Yaşamak

Bediüzzaman'la 365 Gün Yaşamak
Lütfullah Müftüoğlu
Bilge Yayıncılık

Tarih boyunca vahyin ışığı altında üretilen düşünceler insanlığı nurlu caddelere çıkarmıştır. Çağımızda da vahyin ışığı altında üretilen ve düştüğü her yerde ...

14 TL 20 TL -30%

Abdurrahman Şarkavi, Özgürlük Peygamberi Hz. Muhammed

Özgürlük Peygamberi Hz. Muhammed
Abdurrahman Şarkavi
Profil Yayıncılık

O yüce insan bütün azgın ve zorbalarla savaşmış, insanlığın kardeşliği, özgürlük ve çilekeş yüreklerin onurunu korumak için çalışmıştır. O sadece kendi ...

0 TL 0 TL -30%

Yaşar Sarıkaya, Ebu Said El-Hadimi

Ebu Said El-Hadimi
Yaşar Sarıkaya
Kitap Yayınevi

Konyalı Muhammed Hâdimînin önemli bir 18. yüzyıl Osmanlı taşra âlimi olduğundan kuşku yoktur. Belki de isimlerini fazla tanımadığımız onlarca taşra âliminin en ...

0 TL 0 TL -35%

Ahmet Kardam, Hamdım Piştim Yandım / Mevlana Celaleddin Rumi

Hamdım Piştim Yandım / Mevlana Celaleddin Rumi
Ahmet Kardam
Optimist Yayın Dağıtım

Gül düşünür gülistan olursun, diken düşünür dikenlik olursun. Yüz doksan bir devletin üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO ...

12 TL 16 TL -25%

Berrin Türkoğlu, 40 Erenler

40 Erenler
Berrin Türkoğlu
Kozmik Kitaplar

... On yedi yaşında babasını kaybeden Emir Sultan, kerametlerinin ortaya çıkmasından ve halkın bunu bilmesinden sonra Mekkeye gitmek üzere yola çıktı. Bütün ...

0 TL 0 TL -30%

Yüksel Yazıcı, Gönüller Sultanı Mevlana

Gönüller Sultanı Mevlana
Yüksel Yazıcı
Kavim Yayıncılık

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -20%

Fatıma Keskin, Mevlana Celaleddin Rumi

Mevlana Celaleddin Rumi
Fatıma Keskin
Kastaş Yayınları

Cömertlikte yardım etmede akarsu gibi ol, Şefkat ve merhamette güneş gibi ol, Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol, Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol, ...

7.55 TL 11.11 TL -32%

Ramazan Balcı, En Sevgilinin Bahçesi Hz. Muhammedin (s.a.v.) Hayatı

En Sevgili'nin Bahçesi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hayatı
Ramazan Balcı
Nesil Yayınları

Şirazlı Ataullah bin Fazlullah tarafından Ravzatül-Ahbab fi Siyerin-Nebi vel-Ashab adıyla Farsça yazılan bu eser, oldukça beğenilmiş ve yaygınlaşmış olmalı ki ...

0 TL 0 TL -30%

Mustafa Yıldırım, Meczup Yaratmak

Meczup Yaratmak
Mustafa Yıldırım
Ulus Dağı Yayınları

Yüzyıllık yanıltma... Uydurulan bilgi, yıllar geçtikçe gerçeğin yerini alır. İnsanoğlu sunulan bilgiyi aklın süzgecinden geçirmeden kabullenmeye yatkındır. ...

15 TL 20 TL -25%

Ahmet Yaşar Ocak, Hızır - İlyas Kültü

Hızır - İlyas Kültü
Ahmet Yaşar Ocak
Kabalcı Yayınevi

İslam toplumlarında Hızır oldukça yaygın, köklü ve etkili bir külttür. Öyle ki tarih boyunca çeşitli kültür ve inançlarda, insanlar tarafından bu ölçüde anılan ...

39 TL 60 TL -35%