Toplam 59 adet ürün
 
Reynolds/Richards, Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler ve Süreçler

Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler ve Süreçler  

Reynolds/Richards  
Efil Yayınları  

Bu en çok satan kitabın ikinci baskısı, su/atıksu arıtımındaki temel işlemlerin eksiksiz, güncellenmiş halini kapsamaktadır. 1. Bölmden 5. Bölüme kadar, ...

75.00 47.25 TL
20% Yalçın Yüksel, Esin Özkan Çevik, Kıyı Mühendisliği

Kıyı Mühendisliği  

Yalçın Yüksel, Esin Özkan Çevik  
Beta Basım Yayım  

Kıyı mühendisliği kıyı bölgelerindeki hava, deniz ve kara ilişkilerini insanlığın yararı ve doğal kıyı kaynaklarının değerlerinin artırılmasına yönelik ...

60.19 48.15 TL
Aydın Gülan, Maden İdare Hukukumuzun Ana İlkeleri ve Temel Müesseseleri

Maden İdare Hukukumuzun Ana İlkeleri ve Temel Müesseseleri  

Aydın Gülan  
Lamure Yayınları  

Maden Hukuku hakkında yeteri kadar yayın bulunmamaktadır. Hukuk Fakültelerinde bu konunun derslerinin açıldığı, etraflı biçimde irdelendiği, farklı fikirlerin ...

10 6.30 TL
Koray Başol, Mustafa Durman, Hüseyin Önder, Doğal Kaynakların ve Çevrenin Ekonomik Analizi

Doğal Kaynakların ve Çevrenin Ekonomik Analizi  

Koray Başol, Mustafa Durman, Hüseyin Önder  
Alfa Aktüel Yayınları  

Ana hatlarıyla doğal kaynaklar Doğal kaynakların yeterliliği sorunu Doğal kaynak kullanım oranında sosyal optimalite Doğal kaynakların kötü yönetilmesinin ...

30.00 25.50 TL
Muammer Tuna, Türkiyede Çevrecilik

Türkiye'de Çevrecilik  

Muammer Tuna  
Nobel Yayın Dağıtım  

Bu çalışma çevre sosyolojisi alanında bir kaynak olması amacıyla tasarlanmıştır. Bu anlamda, bu çalışmada bir yandan çevre sosyolojisinin teorik ve tarihsel ...

25.00 20.00 TL
Arzu Kocabaş, Kentsel Dönüşüm Yenileştirme: İngiltere Deneyimi ve Türkiyedeki Beklentiler

Kentsel Dönüşüm Yenileştirme: İngiltere Deneyimi ve Türkiye'deki Beklentiler  

Arzu Kocabaş  
Literatür Yayıncılık  

Kentsel yenileme, değişik adlar altında, Kentbilim yazınında ve uygulamalarında uzun süredenberi vardır. Bir bütün olarak kentin, ya da belli semt ve ...

Zekai Şen, Kuran-ı Kerim ve Su Bilimi

Kur'an-ı Kerim ve Su Bilimi  

Zekai Şen  
Su Vakfı Yayınları  

Su, Kuran-ı Kerimde değişik ayetlerle ifade edilmiş ve bunlardan bazılarının anlamları ancak son yıllarda yapılan ilmi keşiflerle anlaşılabilmiştir. Susuz ...

Zekai Şen, Manevi ve Bilimsel Açılardan Zemzem Suyu

Manevi ve Bilimsel Açılardan Zemzem Suyu  

Zekai Şen  
Su Vakfı Yayınları  

Bu kitapta Zemzem Kuyusu ile ilgili yapılan bazı çalışmaların özeti sunulmuştur. Kitap büyük ölçekte Arap Yarımadasının özelliklerinden başlayarak daha sonra ...

Joseph R. Des Jardins, Çevre Etiği<br>Çevre Felsefesine Giriş

Çevre Etiği
Çevre Felsefesine Giriş
 

Joseph R. Des Jardins  
İmge Kitabevi Yayınları  

Çevre ile ilişkilerinde insanların davranışlarını nasıl biçimlendireceklerini belirleyen tüze kuralları çoğu kez kâğıt üzerinde kalabiliyor. Etkili bir şekilde ...

49 36.26 TL
Chris Spence, Küresel Isınma

Küresel Isınma  

Chris Spence  
Pegasus Yayınları  

Dünyanın Önündeki En Büyük Felaket Senaryosu: Küresel Isınma Bu kitapla küresel ısınma hakkında bilmek istediğiniz her şeyi (Adan Zye) öğreneceksiniz. Uzun ...

Zekai Şen, Ortadoğuda Su Sorunlu Bereketli Hilal ve Türkiye

Ortadoğu'da Su Sorunlu Bereketli Hilal ve Türkiye  

Zekai Şen  
Su Vakfı Yayınları  

Dünya ölçeğinde gün geçtikçe daha da önem kazanan su kaynaklarının ulusal ve uluslararası durumları da orantılı olarak gündeme gelmektedir. Bir taraftan nüfus ...

Ramazan Özey, Çevre Sorunları

Çevre Sorunları  

Ramazan Özey  
Aktif Yayınevi  

Eldeki bu eser, üniversitelerimizin Coğrafya ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dallarında ve Coğrafya bölümlerinde okutulan Çevre Sorunları derslerinde ...

Cengiz Demir, Aydın Çevirgen, Turizm ve Çevre Yönetimi

Turizm ve Çevre Yönetimi  

Cengiz Demir, Aydın Çevirgen  
Nobel Yayın Dağıtım  

Bu çalışmada, turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin çevreye olumlu etkiler bırakabilmesi için yapılması gerekenler, sürdürülebilir gelişme yaklaşımıyla ele ...

Jale Nejdet Erzen, Çevre Estetiği

Çevre Estetiği  

Jale Nejdet Erzen  
ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık  

1960lardan bu yana, özellikle ekolojik kaygılar nedeni ile çevre konusu giderek her bilimsel ve politik alanın söyleminde yer almaya başladı. Çevre Estetiği ...

Derleme, New Environments For Working

New Environments For Working  

Derleme  
Yapı Endüstri Merkezi Yayınları  

The demands made on office buildings and environmental systems designed for typical nine to five use are changing This book defines a number of modern working ...

Yalçın Yüksel, Teori ve Çözümlü Problemler İle Bilgisayar Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik (Ciltli)

Teori ve Çözümlü Problemler İle Bilgisayar Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik (Ciltli)  

Yalçın Yüksel  
Arıkan Yayınları  

Bu kitap özellikle İnşaat, Çevre ve Makina Mühendisliği öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Ancak, kitabın uygulamada da yararlı olabilmesi amacıyla ...

Yalçın Şahin, Ekoloji

Ekoloji  

Yalçın Şahin  
Bilim Teknik Yayınevi  

İnsanı diğer hayvanlardan ayıran en önemli nedenlerden biri de meraktır. Çünkü etrafında olup bitenin ne olduğunu önce merak edecek sonra da onu öğrenecektir. ...

James Gustave Speth, Şafakta Kızıl Gökyüzü<br>Fırtına Öncesi Sessizlik<br>Amerika ve Küresel Çevre Bunalımı

Şafakta Kızıl Gökyüzü
Fırtına Öncesi Sessizlik
Amerika ve Küresel Çevre Bunalımı
 

James Gustave Speth  
Truva Yayınları  

İklimler değişiyor. Birçok bitki ve hayvan türü yok oluyor. Yaşamamız için vazgeçilmez olan oksijen ve su kaynakları yavaş yavaş tükeniyor. Dünyamız geri ...

Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevre Politikası

Çevre Politikası  

Ruşen Keleş, Can Hamamcı  
İmge Kitabevi Yayınları  

Günümüzde çevre konulan, uluslararası, ulusal ve yerel ölçeklerde toplumsal gündemin bir parçası olmakla birlikte, işbirliği yanında çatışma için de zemin ...

33 24.42 TL
Mihriban Şengül, Türkiyede ÇED ve Çevresel Etki Değerlendirmesi

Türkiye'de ÇED ve Çevresel Etki Değerlendirmesi  

Mihriban Şengül  
Detay Yayıncılık (Ankara)  

ÇED uygulamasının başarısı ÇEDin ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin bütün taraflarca doğru anlaşılmasına, bunun yanı sıra da aynı biçimde ...