Toplam 59 adet ürün
 
Reynolds/Richards, Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler ve Süreçler

Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler ve Süreçler
Reynolds/Richards
Efil Yayınları

Bu en çok satan kitabın ikinci baskısı, su/atıksu arıtımındaki temel işlemlerin eksiksiz, güncellenmiş halini kapsamaktadır. 1. Bölmden 5. Bölüme kadar, ...

75 TL

Yalçın Yüksel, Esin Özkan Çevik, Kıyı Mühendisliği

Kıyı Mühendisliği
Yalçın Yüksel, Esin Özkan Çevik
Beta Basım Yayım

Kıyı mühendisliği kıyı bölgelerindeki hava, deniz ve kara ilişkilerini insanlığın yararı ve doğal kıyı kaynaklarının değerlerinin artırılmasına yönelik ...

54.17 TL 60.19 TL -10%

Aydın Gülan, Maden İdare Hukukumuzun Ana İlkeleri ve Temel Müesseseleri

Maden İdare Hukukumuzun Ana İlkeleri ve Temel Müesseseleri
Aydın Gülan
Lamure Yayınları

Maden Hukuku hakkında yeteri kadar yayın bulunmamaktadır. Hukuk Fakültelerinde bu konunun derslerinin açıldığı, etraflı biçimde irdelendiği, farklı fikirlerin ...

7.30 TL 10 TL -27%

Koray Başol, Mustafa Durman, Hüseyin Önder, Doğal Kaynakların ve Çevrenin Ekonomik Analizi

Doğal Kaynakların ve Çevrenin Ekonomik Analizi
Koray Başol, Mustafa Durman, Hüseyin Önder
Alfa Aktüel Yayınları

Ana hatlarıyla doğal kaynaklar Doğal kaynakların yeterliliği sorunu Doğal kaynak kullanım oranında sosyal optimalite Doğal kaynakların kötü yönetilmesinin ...

27 TL 30 TL -10%

Muammer Tuna, Türkiyede Çevrecilik

Türkiye'de Çevrecilik
Muammer Tuna
Nobel Yayın Dağıtım

Bu çalışma çevre sosyolojisi alanında bir kaynak olması amacıyla tasarlanmıştır. Bu anlamda, bu çalışmada bir yandan çevre sosyolojisinin teorik ve tarihsel ...

21.25 TL 25 TL -15%

Arzu Kocabaş, Kentsel Dönüşüm Yenileştirme: İngiltere Deneyimi ve Türkiyedeki Beklentiler

Kentsel Dönüşüm Yenileştirme: İngiltere Deneyimi ve Türkiye'deki Beklentiler
Arzu Kocabaş
Literatür Yayıncılık

Kentsel yenileme, değişik adlar altında, Kentbilim yazınında ve uygulamalarında uzun süredenberi vardır. Bir bütün olarak kentin, ya da belli semt ve ...

0 TL 0 TL -20%

Zekai Şen, Kuran-ı Kerim ve Su Bilimi

Kur'an-ı Kerim ve Su Bilimi
Zekai Şen
Su Vakfı Yayınları

Su, Kuran-ı Kerimde değişik ayetlerle ifade edilmiş ve bunlardan bazılarının anlamları ancak son yıllarda yapılan ilmi keşiflerle anlaşılabilmiştir. Susuz ...

0 TL

Zekai Şen, Manevi ve Bilimsel Açılardan Zemzem Suyu

Manevi ve Bilimsel Açılardan Zemzem Suyu
Zekai Şen
Su Vakfı Yayınları

Bu kitapta Zemzem Kuyusu ile ilgili yapılan bazı çalışmaların özeti sunulmuştur. Kitap büyük ölçekte Arap Yarımadasının özelliklerinden başlayarak daha sonra ...

0 TL

Joseph R. Des Jardins, Çevre Etiği<br>Çevre Felsefesine Giriş

Çevre Etiği
Çevre Felsefesine Giriş

Joseph R. Des Jardins
İmge Kitabevi Yayınları

Çevre ile ilişkilerinde insanların davranışlarını nasıl biçimlendireceklerini belirleyen tüze kuralları çoğu kez kâğıt üzerinde kalabiliyor. Etkili bir şekilde ...

39.20 TL 49 TL -20%

Chris Spence, Küresel Isınma

Küresel Isınma
Chris Spence
Pegasus Yayınları

Dünyanın Önündeki En Büyük Felaket Senaryosu: Küresel Isınma Bu kitapla küresel ısınma hakkında bilmek istediğiniz her şeyi (Adan Zye) öğreneceksiniz. Uzun ...

0 TL 0 TL -30%

Zekai Şen, Ortadoğuda Su Sorunlu Bereketli Hilal ve Türkiye

Ortadoğu'da Su Sorunlu Bereketli Hilal ve Türkiye
Zekai Şen
Su Vakfı Yayınları

Dünya ölçeğinde gün geçtikçe daha da önem kazanan su kaynaklarının ulusal ve uluslararası durumları da orantılı olarak gündeme gelmektedir. Bir taraftan nüfus ...

0 TL

Ramazan Özey, Çevre Sorunları

Çevre Sorunları
Ramazan Özey
Aktif Yayınevi

Eldeki bu eser, üniversitelerimizin Coğrafya ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dallarında ve Coğrafya bölümlerinde okutulan Çevre Sorunları derslerinde ...

0 TL 0 TL -10%

Cengiz Demir, Aydın Çevirgen, Turizm ve Çevre Yönetimi

Turizm ve Çevre Yönetimi
Cengiz Demir, Aydın Çevirgen
Nobel Yayın Dağıtım

Bu çalışmada, turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin çevreye olumlu etkiler bırakabilmesi için yapılması gerekenler, sürdürülebilir gelişme yaklaşımıyla ele ...

0 TL 0 TL -15%

Jale Nejdet Erzen, Çevre Estetiği

Çevre Estetiği
Jale Nejdet Erzen
ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık

1960lardan bu yana, özellikle ekolojik kaygılar nedeni ile çevre konusu giderek her bilimsel ve politik alanın söyleminde yer almaya başladı. Çevre Estetiği ...

0 TL 0 TL -30%

Derleme, New Environments For Working

New Environments For Working
Derleme
Yapı Endüstri Merkezi Yayınları

The demands made on office buildings and environmental systems designed for typical nine to five use are changing This book defines a number of modern working ...

0 TL 0 TL -20%

Yalçın Yüksel, Teori ve Çözümlü Problemler İle Bilgisayar Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik (Ciltli)

Teori ve Çözümlü Problemler İle Bilgisayar Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik (Ciltli)
Yalçın Yüksel
Arıkan Yayınları

Bu kitap özellikle İnşaat, Çevre ve Makina Mühendisliği öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Ancak, kitabın uygulamada da yararlı olabilmesi amacıyla ...

0 TL

Yalçın Şahin, Ekoloji

Ekoloji
Yalçın Şahin
Bilim Teknik Yayınevi

İnsanı diğer hayvanlardan ayıran en önemli nedenlerden biri de meraktır. Çünkü etrafında olup bitenin ne olduğunu önce merak edecek sonra da onu öğrenecektir. ...

0 TL 0 TL -13%

James Gustave Speth, Şafakta Kızıl Gökyüzü<br>Fırtına Öncesi Sessizlik<br>Amerika ve Küresel Çevre Bunalımı

Şafakta Kızıl Gökyüzü
Fırtına Öncesi Sessizlik
Amerika ve Küresel Çevre Bunalımı

James Gustave Speth
Truva Yayınları

İklimler değişiyor. Birçok bitki ve hayvan türü yok oluyor. Yaşamamız için vazgeçilmez olan oksijen ve su kaynakları yavaş yavaş tükeniyor. Dünyamız geri ...

0 TL 0 TL -35%

Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevre Politikası

Çevre Politikası
Ruşen Keleş, Can Hamamcı
İmge Kitabevi Yayınları

Günümüzde çevre konulan, uluslararası, ulusal ve yerel ölçeklerde toplumsal gündemin bir parçası olmakla birlikte, işbirliği yanında çatışma için de zemin ...

26.40 TL 33 TL -20%

Mihriban Şengül, Türkiyede ÇED ve Çevresel Etki Değerlendirmesi

Türkiye'de ÇED ve Çevresel Etki Değerlendirmesi
Mihriban Şengül
Detay Yayıncılık (Ankara)

ÇED uygulamasının başarısı ÇEDin ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin bütün taraflarca doğru anlaşılmasına, bunun yanı sıra da aynı biçimde ...

0 TL