Toplam 97 adet ürün
 
Davut Karagöz, LTS Lisans Tamamlama Sınavı Soru Bankası Ebelik 3.Sınıf

LTS Lisans Tamamlama Sınavı Soru Bankası Ebelik 3.Sınıf
Davut Karagöz
Dinamik Akademi Yayınları

Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde en önemli katkı hemşire ve ebelerden gelmektedir.Bu alanlarda nitelikli personel açığını giderebilmek amacıyla Sağlık ...

17.50 TL

Davut Karagöz, LTS Lisans Tamamlama Sınavı Hemşirelik 3.Sınıf (Konu Anlatımı ve Zengin Konu Tarama Testi)

LTS Lisans Tamamlama Sınavı Hemşirelik 3.Sınıf (Konu Anlatımı ve Zengin Konu Tarama Testi)
Davut Karagöz
Dinamik Akademi Yayınları

Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde en önemli katkı hemşire ve ebelerden gelmektedir.Bu alanlarda nitelikli personel açığını giderebilmek amacıyla Sağlık ...

32.50 TL

Birol Elevli, Maden Makineleri (Yer Altı Maden İşletmeleri)

Maden Makineleri (Yer Altı Maden İşletmeleri)
Birol Elevli
Nobel Yayın Dağıtım

Ağırlıklı olarak yer altı maden işletmelerinde kullanılan madem makinelerini kapsayan bu kitap, madencilik faaliyetlerindeki seri işlemler göz önüne alınarak ...

21.25 TL 25 TL -15%

Aylin Kılıç Oğuz, Fedakar Eş-Fedakar Yurttaş

Fedakar Eş-Fedakar Yurttaş
Aylin Kılıç Oğuz
Kitap Yayınevi

Türkiyede devlet, toplumsal ilişkilere belirli bir biçim veren, bu biçimi yeniden üretmek için gerekli kurumsal ve söylemsel pratikleri topluma empoze eden bir ...

12.04 TL 18.52 TL -35%

Mürşit Işık, Sigortacılık Mevzuatı ve Reasürans İşlemleri

Sigortacılık Mevzuatı ve Reasürans İşlemleri
Mürşit Işık
Nobel Yayın Dağıtım

Bu çalışmanın amacı Bankacılık ve Sigortacılık programlarında eğitim görmekte olan öğrencilerin Sigortacılık Mevzuatı ve Reasürans İşlemleri konusundaki bilgi ...

0 TL 0 TL -15%

Nuran Öztürk Başpınar, Yönetici Sekreter Gözüyle Yönetici Sekreterliğinden Yönetici Asistanlığına

Yönetici Sekreter Gözüyle Yönetici Sekreterliğinden Yönetici Asistanlığına
Nuran Öztürk Başpınar
Nobel Yayın Dağıtım

Bu kitap, yazarın yönetici sekreter olarak görev yaptığı uzun yıllar boyunca edindiği engin tecrübelerini, öğrencileriyle bilimsel bir kimlik altında paylaşma ...

0 TL 0 TL -15%

Halil İbrahim Bülbül, Ramazan Gürbüz, Bürolarda Teknoloji Kullanımı

Bürolarda Teknoloji Kullanımı
Halil İbrahim Bülbül, Ramazan Gürbüz
Nobel Yayın Dağıtım

Teknolojideki hızlı gelişmeler, doğal olarak, günlük yaşantımızı önemli ölçüde değiştirmektedir. İçinde bulunduğumuz iş hayatı da teknolojideki gelişmelerden ...

0 TL 0 TL -15%

Cem S. Sütçü, Erhan Akyazı, Yayıncılığın Değişen Yüzü

Yayıncılığın Değişen Yüzü
Cem S. Sütçü, Erhan Akyazı
Der Yayınları

Bu kitabın yazılış amacı Papirüsten şimdi ilkel denilen baskı yöntemlerine matbaa aletinden otomatik baskı makinelerine, bilgisayardan internete kadar uzanan ...

18.70 TL 22 TL -15%

Oktay Eser, Düşünceden Pratiğe Çeviri

Düşünceden Pratiğe Çeviri
Oktay Eser
Nobel Yayın Dağıtım

Bu çalışma, dil bilgisel karşılaştırmalarla yapılan çeviri uygulamasının, çevirinin bugün geldiği yeri yansıtmadığı düşüncesiyle, çeviri yeterliğini oluşturmak ...

17 TL 20 TL -15%

Türkkaya Ataöv, Bilimsel Araştırma El Kitabı

Bilimsel Araştırma El Kitabı
Türkkaya Ataöv
Alkım Yayınevi

Bir araştırmacı yepyeni bir kavram, kuram, inceleme ve yorum yaratsa bile, o aşamaya ulaşıncaya değin konuda yada bağlantılı alanlarda epeyi dirsek çürütmüş, ...

0 TL

Berat Bir Bayraktar, Bilgi Yönetimi

Bilgi Yönetimi
Berat Bir Bayraktar
Beta Basım Yayım

21. yy yönetimine dahil olan yeni anlayışlar, giderek kurumlar ve çalışanlara benimsenmeye başlamıştır. Bu yaklaşımları uygulamanın temel amacı, kurumsal ...

14.17 TL 15.74 TL -10%

Arif Özsağır, Bilgi Ekonomisi

Bilgi Ekonomisi
Arif Özsağır
Nobel Yayın Dağıtım

Bu çalışmanın amacı, bilgi ekonomisi kavramının içinin doldurulmasına katkıda bulunmaktır. Bu nedenle çalışma bilgi ekonomisi konusunda yapılan tartışmalara ...

0 TL 0 TL -15%

A. Muhittin Albora, Osman N. Uçan, Onur Osman, Jeofizik Mühendisliğinde Görüntü İşleme Teknikleri Uygulamaları

Jeofizik Mühendisliğinde Görüntü İşleme Teknikleri Uygulamaları
A. Muhittin Albora, Osman N. Uçan, Onur Osman
Nobel Yayın Dağıtım

Görüntü işleme teknikleri kullanarak Jeofizik Mühendisliğindeki birçok problemi çözmek son derece yeni bir yaklaşımdır. Bu yeni yaklaşım uyarınca hazırlanan ...

0 TL 0 TL -15%

Yaşar Sevim, Antrenör Eğitimi İlkeleri

Antrenör Eğitimi İlkeleri
Yaşar Sevim
Nobel Yayın Dağıtım

Her spor dalında, değişik düzeylerde uygulama yapabilecek, yetenekli ve bilgili antrenörlerin yetiştirilmesi, eğitilmesi ve sürekli geliştirilmesi ve ...

0 TL 0 TL -15%

Ramazan Tezcan, Habibe Tezcan, Metaller Kimyası

Metaller Kimyası
Ramazan Tezcan, Habibe Tezcan
Nobel Yayın Dağıtım

Metaller kimyası konusunda büyük bir kaynak ihtiyacı olmasına karşın iyi bir kaynak bulmak zordur. Bu eksikliği gidermek için hazırlanan kitap, özellikle, ...

25.50 TL 30 TL -15%

Osman N. Uçan, Onur Osman, Haberleşme Teorisi ve Mühendislik Uygulamaları

Haberleşme Teorisi ve Mühendislik Uygulamaları
Osman N. Uçan, Onur Osman
Nobel Yayın Dağıtım

Haberleşme Teorisi ve Mühendislik Uygulamalar kitabında geleneksel kodlama yöntemlerinin yanında son yıllarda geliştirilen turbo kodlama, çok seviyeli turbo ...

0 TL 0 TL -15%

, Dungeons Dragons

Dungeons Dragons

Büyük Mavi Yayıncılık

A Place for Everythig No matter how unusual or powerful your DUNGEONS & DRAGONS character is, this complete set of character sheets lets you keep a record of ...

0 TL

Guliyev Vahid Bilaloğlu, Mansur Harmandar, Flavonoidler

Flavonoidler
Guliyev Vahid Bilaloğlu, Mansur Harmandar
Aktif Yayınevi

İlk çağdan itibaren insanlar flora ve faunanın doğal nimetlerinden, öncelikle bitkilerden, besin kaynağı ve çeşitli hastalıkları tedavi etme amacıyla, ...

0 TL 0 TL -10%

Halil Zaim, Bilginin Artan Önemi ve Bilgi Yönetimi

Bilginin Artan Önemi ve Bilgi Yönetimi
Halil Zaim
İşaret Yayınları

Elinizdeki eserde, bilgi toplumunun en önemli unsuru olan bilginin artan önemi ve bilgi yönetimi konusu çok etraflı bir şekilde incelenmiş ve Türkiyeden bir ...

0 TL 0 TL -25%

Kurban Ünlüönen, Ahmet Tayfun, Ekonomi

Ekonomi
Kurban Ünlüönen, Ahmet Tayfun
Nobel Yayın Dağıtım

Ekonomi kitabının hazırlık aşamasında; mesleki ve teknik eğitimin karakteristik özellikleri ile meslek yüksekokullarının öğrenci profiline uygun planlama ...

0 TL 0 TL -15%