Toplam 182 adet ürün
 
40% Yusuf Ziya Yörükan, Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri : Şamanizm

Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri : Şamanizm  

Yusuf Ziya Yörükan  
Ötüken Neşriyat  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

23.00 13.80 TL
15% Kolektif, Kutsal ve Hayvan - Dinlerin Hayvanlara Bakışı

Kutsal ve Hayvan - Dinlerin Hayvanlara Bakışı  

Kolektif  
Nobel Akademik Yayıncılık  

Bu eser, bir yandan dinlerde hayvanlara ilişkin ne tür öğretilerin bulunduğunu ve bunların dinlerin mensupları tarafından nasıl algılanıp pratiğe ...

44.00 37.40 TL
Abdülvehhab Eş-şarani, Sufi Geleneğinde Dostluk ve Ahlak

Sufi Geleneğinde Dostluk ve Ahlak  

Abdülvehhab Eş-şa'rani  
Nefes Yayıncılık  

İlim ehline göre dostluk kurmak vâciptir. Allah "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun." (Tevbe, 119) buyurur. Bu bakımdan İslâm'da ...

25.00 15.75 TL
Zeki Bayraktar, Tarihteki İlmi Soykırımlar

Tarihteki İlmi Soykırımlar  

Zeki Bayraktar  
Süleymaniye Vakfı Yayınları  

Malum olduğu u?zere "Bugu?ne kadar kimse bilemedide ilk olarak siz mi bildiniz?" sorusu, Kur'an merkezli bir dinanlayışına sahip olan -Kur'anî hakikatleri ...

22.00 14.30 TL
Alaeddin Usta, Misyonerlik ve Evanjelizm

Misyonerlik ve Evanjelizm  

Alaeddin Usta  
Bilgeoğuz Yayınları  

Başta Misyonerlik olmak üzere Evanjelizm, dünyada en çok tartışılan konulardır. Bir taraf tartışmaya devam ederken, Diğer taraf ise ya duymazdan geliyor ya da ...

25.00 15.75 TL
Ahmed Yesevi, Divan-ı Hikmet - Tam Metin

Divan-ı Hikmet - Tam Metin  

Ahmed Yesevi  
Billur  

Ahmet  Yesevî tasavvufun,  nefsi  körletmek,  tevazu, Dünya  malını hor görmek, soy ve din gözetmeksizin Bütün insanları eşit saymak gibi yüksek görüşlerini, ...

30.00 16.50 TL
Muhammed Kadri Paşa, İslam Aile ve Miras Hukuku - Hanefi Mezhebi Esaslı

İslam Aile ve Miras Hukuku - Hanefi Mezhebi Esaslı  

Muhammed Kadri Paşa  
Muallim Neşriyat  

19. yüzyılın büyük Hanefî fıkıh âlimi Muhammed Kadri Paşa (ö. 1306/1888) İslam hukukunun kanunlaştırılmasında büyük bir gayret ve çalışmalar yapmıştır. Bunlar ...

30.00 18.60 TL
Ömer Nasuhi Bilmen, Fıkıh Usulü

Fıkıh Usulü  

Ömer Nasuhi Bilmen  
Muallim Neşriyat  

20. yüzyılın büyük ehl-i sünnet âlim ve fakîhi Ömer Nasûhi Bilmen hazretleri (r.h.) İslam hukuku alanında çok kıymetli ve pek müfîd olan ?Hukuk-u İslâmiyye ve ...

30.00 18.60 TL
35% Mahmut Nebati, Bilgi Teorisi - Maturidilik Düşüncesi 1

Bilgi Teorisi - Maturidilik Düşüncesi 1  

Mahmut Nebati  
İnsan Yayınları  

Mâturîdîliğin ?akılcı? bir mezhep, Mâturîdîlerin de ?Mürciî? ve ?ehl-i rey? olduğu eskiden beri çeşitli çevreler tarafından farklı amaçlarla gündeme getirilen ...

30.00 19.50 TL
, Münebbihat - Tasavvuf Klasikleri

Münebbihat - Tasavvuf Klasikleri  

   
Bahar Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

25.00 16.25 TL
, Mahrec Risalesi

Mahrec Risalesi  

   
Bahar Yayınları  

On dört asır evvelden tarihte bir eşi daha olmayan müstesna niyet ve çabalar eşliğinde günümüze ulaşan yüce kitabımız Kur'an, İslam'ın yeniden ihya olduğu ...

17.50 11.38 TL
, En Güzel Meşhur İlahiler

En Güzel Meşhur İlahiler  

   
Bahar Yayınları  

Bir çok klasikleşmiş, nidasını kulağımızda hissesttiğimizde mekan değiştirdiğimiz en güzel ilahilerimizi sizinle paylaşıyoruz. (Tanıtım Bülteninden) ...

22.50 14.62 TL
, Kur’an-ı Kerim’den Sureler Küçük Boy: Yasin-i Şerif - Tebareke - Amme

Kur’an-ı Kerim’den Sureler Küçük Boy: Yasin-i Şerif - Tebareke - Amme  

   
Medine Yayıncılık  

Sadece dini gün ve gecelerde değil. Sadece cenazede veya doğumda da değil. Her daim okunması, okutulması gereken sureler Yasin - Tebareke - Amme - Fetih ...

9.00 4.50 TL
40% , Dostlara Armağan

Dostlara Armağan  

   
Ötüken Neşriyat  

Bu kitabı düşünerek, anlayarak okuyanlar beğensin, onların gönülleri kıvansın, gözleri yaşarsın, yürekleri coşsun, dünyadan yüz çevirip ahirete rağbet, ...

28.00 16.80 TL
, Allah Adına Yönetmek

Allah Adına Yönetmek  

   
Çıra Yayınları  

Maide Suresi'nin; "Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir." (Maide:44) "Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse ...

30.00 18.00 TL
, İslam Eğitim Tarihinde Bir Metot Olarak Rıhle

İslam Eğitim Tarihinde Bir Metot Olarak Rıhle  

   
DBY Yayınları  

İslam eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olan ilim öğrenme metodu rıhle, Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde İslam dinini öğrenme gayesi ile ortaya ...

29.00 17.40 TL
Melikşah Sezen, İlm-i Kelam ve Diğer İlimlerle İlişkileri

İlm-i Kelam ve Diğer İlimlerle İlişkileri  

Melikşah Sezen  
Kayıhan Yayınevi  

"İslâmî ilimlerde ihtisaslaşma temayülü bir noktadan sonra herhangi bir disiplinde mütehassıs olan kişinin diğer disiplinlere oldukça yabancı kalması, ...

20.00 13.00 TL
Veli Tahir Erdoğan, Peygamber Efendimizin Örnekliğinde 99 Esma Bana Ne Diyor?

Peygamber Efendimizin Örnekliğinde 99 Esma Bana Ne Diyor?  

Veli Tahir Erdoğan  
Bilgeoğuz Yayınları  

Esmâ-i hüsnâ, bizlere hayatın bütününü kuşatan bir bakış açısı sunuyor. Biz, bu bütünü görmek için her isme beş ayrı pencereden baktık.  Esmânın Tanımı ve Ku ...

40.00 25.20 TL
Kolektif, İslam Geleneğinde ve Modern Dönemde Hadis ve Sünnet

İslam Geleneğinde ve Modern Dönemde Hadis ve Sünnet  

Kolektif  
Kuramer  

Geleneksel İslam öğretisinin şekillenmesinde, vahiy-sünnet/hadis ilişkisine dair telakkilerin ve bu konudaki tartışmaların belirleyici bir rolü vardır. ...

45.00 29.25 TL
Ebul Ala Mevdudi, Hicab

Hicab  

Ebu'l Ala Mevdudi  
Düşün Yayınları  

Nerede bir ahlaki çöküş, heva ve heveslerin peşinden gidiş, şehevi arzulara tapınış olursa, orada toplum ya da millet gerçekten korkunç bir tehlikeye ulaşmış ...

30.00 18.00 TL