Toplam 396 adet ürün
 
Walter Sinnott Armstrong, Tanrısız Ahlak

Tanrısız Ahlak
Walter Sinnott Armstrong
Ayrıntı Yayınları

Kitabın başlığı ne anlama geliyor? İlk sözcüğün üstü niye çizili? Çünkü bu kitabın hedefi, gerçekte Tanrısız ahlak konusunda bir sorun olmadığını göstermektir. ...

14.60 TL 20 TL -27%

İsmail R. Faruki, İslam ve Diğer İnançlar

İslam ve Diğer İnançlar
İsmail R. Faruki
İnsan Yayınları

Bu kitapta, trajik ölümüne kadar Temple Üniversitesi Din Bölümünde profesörlük yapan İsmail R. el-Fârûkînin yirmi yılı aşkın bir süre zarfında kaleme aldığı, ...

17.68 TL 26 TL -32%

Matt Goldish, Sabetayist Ermişler

Sabetayist Ermişler
Matt Goldish
Kırmızı Kedi Yayınları

On yedinci yüzyılda, İzmirli haham Sabetay Sevinin beklenen Mesih olduğunu iddia etmesiyle birlikte dinler tarihinin en ilginç serüvenlerinden birisi başlamış ...

16.28 TL 22 TL -26%

Yunus Öztürk, Bilimin Dediği Ölümsüzlerin Buyruğu

Bilimin Dediği Ölümsüzlerin Buyruğu
Yunus Öztürk
Cinius Yayınları

Kaç yüksek insan gelip geçmiştir bu dünyadan. Onlardan başka olmamıştır, güneş olup iç ve dış dünyamızı aydınlatan. Yetişkinler isteyerek veya istemeyerek ...

0 TL 0 TL -32%

Ahmet Kavas, İki Din Arasında Fransa

İki Din Arasında Fransa
Ahmet Kavas
Kitabevi Yayınları

Avrupa deyince bu kıtanın uluslararası ilişkileri, ekonomisi ve sosyo-kültürel hayatı gibi pek çok yönleriyle öne çıkan ülkelerin başında Almanya, Fransa, ...

27.20 TL 40 TL -32%

Arthur Schopenhauer, Toplu Eserleri-7: Din Üzerine

Toplu Eserleri-7: Din Üzerine
Arthur Schopenhauer
Say Yayınları

DİN ÜZERİNEFelsefe ve Din: Bu ikisinin bir diğeri karşısındaki konumu nedir? Her ikisi de hakikat arayışı içinde insana yardımcı olma iddiasında olduğuna göre ...

0 TL 0 TL -25%

Nuran Atmanoğlu, Deja Review Mikrobiyoloji & İmmünoloji

Deja Review Mikrobiyoloji & İmmünoloji
Nuran Atmanoğlu
İstanbul Tıp Kitabevi

Deja Review:Mikrobiyoloji & İmmünoloji dersinizin kritik konseptlerine kadar iner.En iyi öğrencilerin bakış açısından kendi ders sınaları ve USMLE 1. Adımdan ...

0 TL 0 TL -40%

Richard C. Foltz, İpek Yolu Dinleri -Antik Dönemden 15.Yüzyıla Kadar Karayolu Ticareti ve Kültürel Etkileşim-

İpek Yolu Dinleri -Antik Dönemden 15.Yüzyıla Kadar Karayolu Ticareti ve Kültürel Etkileşim-
Richard C. Foltz
Medrese Yayınları

Kavram olarak ortaya çıktığı yüzyıldan beri İpek Yolu, Batının hayal gücünü yakalayıp kuşatmıştır. O bize efsanevi şehirlerin, egzotik insanların, korku ve ...

0 TL

Köksal Çiftçi, Tektanrılı Dinlerde Resim ve Heykel Sorunu

Tektanrılı Dinlerde Resim ve Heykel Sorunu
Köksal Çiftçi
Bulut Yayınları

Dinlerin ilk tasarımı ve peygamber uygulamaları farklı olduğu halde; bugün Yahudilikte ve İslamda resim-heykel üretimi ve kullanımı neden yasaktır? Neden ...

0 TL 0 TL -30%

Philippe Borgeaud, Dinler Tarihinde Başlangıçlar

Dinler Tarihinde Başlangıçlar
Philippe Borgeaud
Dost Kitabevi Yayınları

Philippe Borgeaud bu kitapta Antikçağ yakarlarında dinler tarihi fikrinln oluşumunu ortaya koymayı amaçlıyor. Bu amaca doğru yol alırken ilk uğrağın bizzat din ...

11.18 TL 14.90 TL -25%

Aytül Çorapçıoğlu, Tus Soruları Mikrobiyoloji

Tus Soruları Mikrobiyoloji
Aytül Çorapçıoğlu
İstanbul Tıp Kitabevi

TUS KUTUSUndaki sorular şimdiye kadar çıkmış tüm tus soruları ayıklanarak hazırlanmıştır.Kartların ön yüzünde sorular ve yanıt seçenekleri,arka yüzünde ise ...

14.44 TL 24.07 TL -40%

Gaye Erten, İmmünolojide Gelişmeler 5

İmmünolojide Gelişmeler 5
Gaye Erten
İstanbul Tıp Kitabevi

2008 baskı 190 ...                                                                                                                                                                                                                                                                                       

21.67 TL 36.11 TL -40%

Fehmi Tabak, Enfeksiyon Hastalıkları El Kitabı

Enfeksiyon Hastalıkları El Kitabı
Fehmi Tabak
İstanbul Tıp Kitabevi

Enfeksiyon hastalıklarının tanısındaki ilerlemeler,antimikrobiyallerin gittikçe artan sayıda kullanıma girmesi ve antimikrobiyallere karşı gelişen direnç ...

30 TL 50 TL -40%

Müfit Toparlak, Klinik Parazitoloji

Klinik Parazitoloji
Müfit Toparlak
İstanbul Tıp Kitabevi

Klinik parazitoloji kitabının yazılmasındaki amaç,gerek hekimler gerekse öğrencilerin sahada ve laboratuarda parazitlerin tanısında karşılaştıkları güçlükleri ...

0 TL 0 TL -40%

Ruhattin Yazoğlu, Hüsnü Aydeniz, Dini Çoğulculuk

Dini Çoğulculuk
Ruhattin Yazoğlu, Hüsnü Aydeniz
İz Yayıncılık

Günümüz dünyasında, küreselleşmenin de katkısıyla, insanlar ve kültürler arası diyalogun gerek imkanlar gerekse ihtiyaçlar bakımından önem kazandığı görülüyor. ...

14.28 TL 21 TL -32%

Kemal Batak, Tanrıyı Bilmek

Tanrı'yı Bilmek
Kemal Batak
İz Yayıncılık

R. M. Gale, Q. Smith, K. Nielsen gibi ateist felsefecilerin, analitik felsefenin en nitelikli seviyesinde metinler üreten bir analitik felsefeci olarak ...       

27.88 TL 41 TL -32%

Şahin Efil, Çağdaş Din Felsefesinde Evrenin Birliği ve Çokluğu

Çağdaş Din Felsefesinde Evrenin Birliği ve Çokluğu
Şahin Efil
Açılım Kitap

Evrene ister birlik, isterse çokluk açısından bakalım, genel olarak 20. yüzyılın evren fikrini anlamak için, bu asra kadar küçük değişiklikler dışında önemli ...

21 TL 30 TL -30%

George Frankle, Batı Uygarlığı (Ütopya ve Trajedi)

Batı Uygarlığı (Ütopya ve Trajedi)
George Frankle
Açılım Yayınları

Batı uygarlığının kurucu temelleri nelerdir? Batı uygarlığının insanlığa tarjik sorunlar yaşatmasının kökeninde neden paganizm ve sekülerizm gizli? Batı ...

0 TL 0 TL -32%

Ergun Candan, Nuhun Gemileri

Nuh'un Gemileri
Ergun Candan
Sınır Ötesi Yayınları

Nuh Tufanı... Ve Nuhun Gemisi... Dünya üzerinde geçmişten günümüze kadar, üstünde en çok durulan konulardan biri... Dinlerde ve eski halk inançlarının içinde ...

22.22 TL

Hakan Yılmaz Çebi, Kutsal Tabut

Kutsal Tabut
Hakan Yılmaz Çebi
Nokta Yayınları

Yüzyıllardır İnsanlık Neden Kutsal Tabutun Peşinde Kutsal Tabutu Ele Geçirenler Bu Tabutun İçindekilerle Neler Yapabilirler Semavi Dinlerde Kutsal Tabutla ...

0 TL 0 TL -15%