Toplam 92 adet ürün
 
Erdoğan Baysal, Roman Nasıl Yazılır (Romancının Yol Rehberi)

Roman Nasıl Yazılır (Romancının Yol Rehberi)  

Erdoğan Baysal  
Göl Kitap Yayıncılık  

Bu kitap günümüz edebiyatında roman yazım tekniklerinin en son biçimini örnekleri ile okuyucuya ulaştıran karma bir eserdir. Hazırlanırken belli bir kesimin ...

20.00 13.00 TL
Arpad Berta, Sözlerimi İyi Dinleyin (Türk ve Uygur Runik Yazıtlarının Karşılaştırmalı Yayını)

Sözlerimi İyi Dinleyin (Türk ve Uygur Runik Yazıtlarının Karşılaştırmalı Yayını)  

Arpad Berta  
Türk Dil Kurumu Yayınları  

Kıpçak araştırmaları, alanının, özellikle de Tatarca araştırmalarının en önemli isimlerinden Arpad Bertanın, beşi İkinci Türk Kağanşığı, dördü de Uygur Bozkır ...

N. A. Baskakov, Çağdaş Türkçede Kelime Grupları

Çağdaş Türkçede Kelime Grupları  

N. A. Baskakov  
Kesit Yayıncılık  

Ünlü Türkolog Aleksandr Nikolayeviç Baskakov bu monografide Çağdaş Türkiye Türkçesinde Kelime Gruplarını incelemiş ve bizimkinden farklı bir yaklaşımla tasnif ...

28 22.40 TL
Ahmet Kartal, Cihan Okuyucu, Fatih Köksal, Klasik Dönem Osmanlı Nesri

Klasik Dönem Osmanlı Nesri  

Ahmet Kartal, Cihan Okuyucu, Fatih Köksal  
Kesit Yayıncılık  

Klasik Türk edebiyatının düz yazı vadisi, Türkçenin bugüne ulaşan ifade kudretini kazanmasında ciddi pay sahibi bir gelenektir. Asırlar boyu şiirin gölgesinde ...

42 33.60 TL
Ensar Yılmaz, Türk Romanında Sosyal Meseleler

Türk Romanında Sosyal Meseleler  

Ensar Yılmaz  
Başkayerler Yayınları  

Tanzimat döneminde ilk ürünlerini veren Türk romanı, özellikle Cumhuriyet sonrasında toplumsal ve siyasal hayatımıza ayna tutmaya başladı. Modern Türk ...

Muhsin Yolcu, Kelimelerin Hikayesi

Kelimelerin Hikayesi  

Muhsin Yolcu  
Ağaç Kitabevi Yayınları  

Çinli bilgin Konfüçyusa sormuşlar: -Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu? Büyük Filozof şöyle cevap vermiş: Hiç şüphesiz dili ...

7.41 4.67 TL
Hasan-i Mir Abidini, İran Öykü ve Romanının Yüzyılı (1. ve 2. Cilt)

İran Öykü ve Romanının Yüzyılı (1. ve 2. Cilt)  

Hasan-i Mir Abidini  
Nüsha Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

10 6.80 TL
Zebihullah-i Safa, İran Edebiyatına Genel Bir Bakış

İran Edebiyatına Genel Bir Bakış  

Zebihullah-i Safa  
Nüsha Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5 3.40 TL
Zebihullah-i Safa, İran Edebiyatı Tarihi 1-2

İran Edebiyatı Tarihi 1-2  

Zebihullah-i Safa  
Nüsha Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

9 6.12 TL
Kamil Yeşil, Türk Edebiyatı Öğretmen El Kitabı

Türk Edebiyatı Öğretmen El Kitabı  

Kamil Yeşil  
Elips Kitap  

2005-2006 Öğretim Yılından itibaren orta öğretim kurumlarında takip edilen Türk Dili ve Edebiyatı Programı yürürlükten kaldırılmış ve onun yerine Türk ...

Mehmet Emin Erişirgil, Bir Fikir Adamının Romanı: Ziya Gökalp

Bir Fikir Adamının Romanı: Ziya Gökalp  

Mehmet Emin Erişirgil  
Nobel Yayın Dağıtım  

Bir Fikir Adamının Romanı; Ziya Gökalp (1951) Mehmet Emin Erişirgilin kişisel gözlemlerine dayanan en ilginç kitaplarından biridir. 3. baskısını sizlerle ...

Fuat Bozkurt, Türklerin Dili

Türklerin Dili  

Fuat Bozkurt  
Kapı Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ian Watt, Romanın Yükselişi / Defoe, Richardson ve Fielding Üzerine İncelemeler

Romanın Yükselişi / Defoe, Richardson ve Fielding Üzerine İncelemeler  

Ian Watt  
Metis Yayıncılık  

Yirminci yüzyılda edebiyat tarihi ve eleştirisi alanının en etkili olmuş, en çok alıntılanmış ve tartışılmış klasiklerinden biri olan Romanın Yükselişi nihayet ...

43.50 32.62 TL
Emel Kefeli, Edebiyat Coğrafyasında Akdeniz

Edebiyat Coğrafyasında Akdeniz  

Emel Kefeli  
Akademik Kitaplar  

Coğrafya, geniş bir mekan incelemesi, bir başka deyişle mekanın bilimidir. İnsanların duygu ve düşüncelerinin şekillenmesinde, milletin kaderlerinin ...

Levent Doğan, Sultan Mahmut Kaşgarlı’nın Şiirlerinden Seçmeler

Sultan Mahmut Kaşgarlı’nın Şiirlerinden Seçmeler  

Levent Doğan  
Nobel Yayın Dağıtım  

Bu çalışma, Türkiyede yaşayan tanınmış Uygur şairi ve bilim adamı Sultan Mahmut Kaşgarlının eserlerini Türkiyedeki edebiyatseverlere tanıtmak için ...

25 20.00 TL
M. Fatih Köksal, Klasik Türk Şiiri Araştırmaları

Klasik Türk Şiiri Araştırmaları  

M. Fatih Köksal  
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları  

Eski Türk Edebiyatı, Klâsik Türk Edebiyatı, Divan Edebiyatı vb. isimlerle anılan altı yüz yıllık muhteşem hazine henüz bütün açıklığıyla keşfedilmedi. ...

45.00 31.50 TL
Yılmaz Taşçıoğlu, Dar Vakitlerde Geniş Zamanlar

Dar Vakitlerde Geniş Zamanlar  

Yılmaz Taşçıoğlu  
Akademik Kitaplar  

Behçet Necatigil, yaklaşık elli yıllık yazı hayatı boyunca, hiç bir akım veya topluluğa bağlanmamış olmakla birlikte, bu süreç içerisinde Türk edebiyatının ...

Bekir Sami Özsoy, Dede Korkut Kitabı

Dede Korkut Kitabı  

Bekir Sami Özsoy  
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları  

Bu çalışmada; bütün dünyada kabul gören ve dünya edebiyatının ilk on eseri arasında yer alan Dede korkut Kitabı konu olarak ele alınmıştır. Dede Korkut ...

40.00 28.00 TL
Muhammet Nur Doğan, Şeyh Galip Hüsn ü Aşk

Şeyh Galip Hüsn ü Aşk  

Muhammet Nur Doğan  
Yelkenli Yayınevi  

Klâsik edebiyatımızın ikinci büyük mesnevîsi ve bütün bir dünya edebiyatının en görkemli eserlerinden biri olan Hüsn ü Aşk ne yazık ki şimdiye kadar yanlış ...

Ayşenur Külahlıoğlu İslam, Süer Eker, Edebiyat ve Dil Yazıları

Edebiyat ve Dil Yazıları  

Ayşenur Külahlıoğlu İslam, Süer Eker  
Grafiker Yayınları  

Eski edebiyatımızın uzmanlarına, Divan edebiyatını bilip, inceleyip yazanlara, divanları yayımlayanlara, tezkireler üzerine inceleme yapanlara, eski ...