Toplam 307 adet ürün
 
Belkıs Halim Vassaf, Öğrenme Yetersizliği

Öğrenme Yetersizliği
Belkıs Halim Vassaf
Alfa Basım Yayın

Kimi kişilerin yön anlayışı yoktur. Güneşin nereden doğduğunu, nereden battığını, yıllarca oturdukları kentin belirli bir semtinin kendi bulundukları yere göre ...

9.72 TL 13.89 TL -30%

Fatih Töremen, Öğrenen Okul

Öğrenen Okul
Fatih Töremen
Nobel Yayın Dağıtım

Örgütler canlı organizmalardır. Sosyal sistem teorisi, örgütleri çevreye uyum saplamak zorunda oldukları canlı varlıklar olarak tanımlar. Örgütlere yönelik ...

0 TL 0 TL -15%

Özcan Demirel, Türkçe Öğretimi

Türkçe Öğretimi
Özcan Demirel
Pegem A Yayıncılık

Bu yapıtta, Milli Eğitim Bakanlığında yeni hazırlanan Türkçe öğretim programı son değişikleri ile ele alınmış ve dil öğretimindeki çağdaş yaklaşımlar ...

0 TL 0 TL -27%

Arif Altun, Buket Akkoyunlu, Meryem Yılmaz Soylu, Öğretim Tasarımı

Öğretim Tasarımı
Arif Altun, Buket Akkoyunlu, Meryem Yılmaz Soylu
Maya Akademi Yayınları

Günümüz toplumları artık dünden bugüne daha farklı becerilerle donanmış bireyler istemektedir. Bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi kendi yapısına ...

0 TL 0 TL -15%

Eylem Korkmaz, Montessori Metodu

Montessori Metodu
Eylem Korkmaz
Algı Yayıncılık

... Kendi başıma yapabilmem için bana yardım et! Ana akım eğitim öğrenme sürecinde kişiyi bağımlı kılarken. Montessorı metodu yukarıdaki fikirden yola çıkarak ...

0 TL

Hasan Çelikkaya, Eğitim Bilimlerine Giriş (Eğitimcilik ve Öğretmenlik)

Eğitim Bilimlerine Giriş (Eğitimcilik ve Öğretmenlik)
Hasan Çelikkaya
Nobel Yayın Dağıtım

Elinizdeki bu eserde; eğitim, eğitim bilimleri ve eğitimin diğer bilimlerle ilişkileri hakkında ön bilgi verilmiş, konulara fonksiyonel açıdan yaklaşılmıştır. ...

0 TL 0 TL -15%

Hatice Işılak, Alpaslan Durmuş, Kara Tahtayı Aşmak: Öğrenci Merkezli Öğretmenlik

Kara Tahtayı Aşmak: Öğrenci Merkezli Öğretmenlik
Hatice Işılak, Alpaslan Durmuş
EDAM Kitaplığı

Değişen eğitim anlayışını sınıfa sokabilmek sadece öğretmenle mümkün olabilir. Peki öğretmen ne yapmalıdır? Nasıl yapmalıdır? Ne ile yapmalıdır? Bu kitapta tüm ...

0 TL 0 TL -30%

Mahmut Adem, Çağdaş Üniversite mi Medrese mi

Çağdaş Üniversite mi Medrese mi
Mahmut Adem
Phoenix Yayınevi

Çağdaş Üniversite mi Medrese mi, 1981-2008 yılları arasında, çeşitli gazete, mesleki dergi ve bültenlerde yayımlanmış yazıların bir bölümünü içermektedir. ...

16.40 TL 21.30 TL -23%

Hülya Pehlivan, Etkili Öğretim İçin Öğretmen Davranışları

Etkili Öğretim İçin Öğretmen Davranışları
Hülya Pehlivan
Asil Yayın Dağıtım

Eğitim ve ögretim etkilerini düzenlemek zorlu bir süreci gerektirir. Öğretmen ise öğretim etkinliklerinin düzenlenmesinide ve hayata geçirilmesinde en önemli ...

0 TL 0 TL -20%

Mücahit Gültekin, Okul Öncesinde Duygu ve Davranış Sorunları

Okul Öncesinde Duygu ve Davranış Sorunları
Mücahit Gültekin
Nesil Yayınları

Okul öncesi dönem insan yaşamının en önemli dönemidir. Yaşama ilişkin ilk bilgileri bu dönemde alırız. Korkuyla, coşkuyla, cezayla ve ödülle ilk bu dönemde ...

0 TL 0 TL -30%

Mehmet Başaran, Yasaklı

Yasaklı
Mehmet Başaran
Cumhuriyet Kitapları

Mehmet Başaran, Köy Enstitüsü kökenli bir öğretmen, yazar, şair, romancı, öykücü... Bu kitabında, Türkiyenin 1940lardan 1980lere kadarki 40 yıllık serüvenini ...

6.76 TL 9.26 TL -27%

Gillian R. Evans, Akademisyenler ve Gerçek Dünya

Akademisyenler ve Gerçek Dünya
Gillian R. Evans
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Günümüzde üniversiteler nereye gidiyor ? Akademisyenler nasıl bir dünyada yaşıyor ? Gerçek dünya ile ilişkileri nedir ? Türkiyede henüz tartışılmaya başlayan ...

0 TL 0 TL -30%

Kollektif, Evrim, Bilim ve Eğitim

Evrim, Bilim ve Eğitim
Kollektif
Nazım Kültürevi Kitaplığı

Üniversite Konseyleri Derneği tarafından düzenlenen 27 Mayıs 2006 tarihli Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu için hazırlanan bildirilerden oluşan bu kitapta, ...

0 TL

Fahamettin Akıngüç, Serhat Öztürk, Eğitim Mühendisi / Fahamettin Akıngüç Kitabı

Eğitim Mühendisi / Fahamettin Akıngüç Kitabı
Fahamettin Akıngüç, Serhat Öztürk
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -30%

Latif Mutlu, Türkiyenin Uygarlık Yolu Üniversitelerden Geçiyor

Türkiye'nin Uygarlık Yolu Üniversitelerden Geçiyor
Latif Mutlu
Boyut Yayın Grubu

1965 yılından bu yana aktif olarak eğitim hayatının içinde yer alan ve zamanının büyük bir bölümünü yeni eğitim teknolojilerini araştırmaya ayıran Latif Mutlu ...

20.40 TL 30 TL -32%

Toktamış Ateş, Üniversitelerimiz ve Demokrasi

Üniversitelerimiz ve Demokrasi
Toktamış Ateş
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları bundan birkaç yıl önce üniversite ve üniversite sorunlarını konu edinen, akademik dünyanın tarihini, toplumla olan ...

15.55 TL 22.22 TL -30%

Muhsin Hesapçıoğlu, Türkiyede Eğitim Bilimleri: Bir Bilanço Denemesi

Türkiye'de Eğitim Bilimleri: Bir Bilanço Denemesi
Muhsin Hesapçıoğlu
Nobel Yayın Dağıtım

Türkiyede Eğitim Bilimleri: Bir Bilanço Denemesi başlığını taşıyan bu çalışmayı yapma nedenimiz şöyledir: Yurt dışında, sanayileşmiş ülkelerde diğer bilim ...

42.50 TL 50 TL -15%

Server Tanilli, Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz?

Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz?
Server Tanilli
Alkım Yayınevi

Bir kaç on yıl öncesine kadar doğanın insanlaşması, çalışmanın, toplumsallaşmanın, aklın gelişmesinin bir mucizesi olarak değerlendiriliyor, hayranlıklarından ...

11.57 TL

Mustafa Özodaşık, Yeni Nesil

Yeni Nesil
Mustafa Özodaşık
Tablet Basım Yayın

En eski dönemlerden itibaren, toplumların uğraş verdiği konuların başında nesil yetiştirme çalışmalarının geldiği görülmektedir. Bütün uluslar adına, ...

0 TL

, Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları

Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları

Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Tarih öğretimi ve tarih ders kitapları evrensel düzeyi yakalamak zorundadır. Dünya tarihçiliğinin ve onun uygulama alanı sayılan tarih öğretiminin geliştirdiği ...

0 TL 0 TL -30%