Toplam 308 adet ürün
 
25% Adar Jiyan, Eğitim Sorunlarına Pedagojik Bir Yaklaşım

Eğitim Sorunlarına Pedagojik Bir Yaklaşım  

Adar Jiyan  
Sitav Yayınevi  

İngilizler eğitimi: education olarak tanımlamışlardı. Change - değişim esaslı olarak düşündüklerinden, eğitim kurgusunu: davranış değişimi olarak tasarlamış ...

30 22.50 TL
Belkıs Halim Vassaf, Öğrenme Yetersizliği

Öğrenme Yetersizliği  

Belkıs Halim Vassaf  
Alfa Basım Yayın  

Kimi kişilerin yön anlayışı yoktur. Güneşin nereden doğduğunu, nereden battığını, yıllarca oturdukları kentin belirli bir semtinin kendi bulundukları yere göre ...

13.89 9.72 TL
Fatih Töremen, Öğrenen Okul

Öğrenen Okul  

Fatih Töremen  
Nobel Yayın Dağıtım  

Örgütler canlı organizmalardır. Sosyal sistem teorisi, örgütleri çevreye uyum saplamak zorunda oldukları canlı varlıklar olarak tanımlar. Örgütlere yönelik ...

Özcan Demirel, Türkçe Öğretimi

Türkçe Öğretimi  

Özcan Demirel  
Pegem A Yayıncılık  

Bu yapıtta, Milli Eğitim Bakanlığında yeni hazırlanan Türkçe öğretim programı son değişikleri ile ele alınmış ve dil öğretimindeki çağdaş yaklaşımlar ...

Arif Altun, Buket Akkoyunlu, Meryem Yılmaz Soylu, Öğretim Tasarımı

Öğretim Tasarımı  

Arif Altun, Buket Akkoyunlu, Meryem Yılmaz Soylu  
Maya Akademi Yayınları  

Günümüz toplumları artık dünden bugüne daha farklı becerilerle donanmış bireyler istemektedir. Bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi kendi yapısına ...

Eylem Korkmaz, Montessori Metodu

Montessori Metodu  

Eylem Korkmaz  
Algı Yayıncılık  

... Kendi başıma yapabilmem için bana yardım et! Ana akım eğitim öğrenme sürecinde kişiyi bağımlı kılarken. Montessorı metodu yukarıdaki fikirden yola çıkarak ...

Hasan Çelikkaya, Eğitim Bilimlerine Giriş (Eğitimcilik ve Öğretmenlik)

Eğitim Bilimlerine Giriş (Eğitimcilik ve Öğretmenlik)  

Hasan Çelikkaya  
Nobel Yayın Dağıtım  

Elinizdeki bu eserde; eğitim, eğitim bilimleri ve eğitimin diğer bilimlerle ilişkileri hakkında ön bilgi verilmiş, konulara fonksiyonel açıdan yaklaşılmıştır. ...

Hatice Işılak, Alpaslan Durmuş, Kara Tahtayı Aşmak: Öğrenci Merkezli Öğretmenlik

Kara Tahtayı Aşmak: Öğrenci Merkezli Öğretmenlik  

Hatice Işılak, Alpaslan Durmuş  
EDAM Kitaplığı  

Değişen eğitim anlayışını sınıfa sokabilmek sadece öğretmenle mümkün olabilir. Peki öğretmen ne yapmalıdır? Nasıl yapmalıdır? Ne ile yapmalıdır? Bu kitapta tüm ...

Mahmut Adem, Çağdaş Üniversite mi Medrese mi

Çağdaş Üniversite mi Medrese mi  

Mahmut Adem  
Phoenix Yayınevi  

Çağdaş Üniversite mi Medrese mi, 1981-2008 yılları arasında, çeşitli gazete, mesleki dergi ve bültenlerde yayımlanmış yazıların bir bölümünü içermektedir. ...

21.30 13.85 TL
Hülya Pehlivan, Etkili Öğretim İçin Öğretmen Davranışları

Etkili Öğretim İçin Öğretmen Davranışları  

Hülya Pehlivan  
Asil Yayın Dağıtım  

Eğitim ve ögretim etkilerini düzenlemek zorlu bir süreci gerektirir. Öğretmen ise öğretim etkinliklerinin düzenlenmesinide ve hayata geçirilmesinde en önemli ...

Mücahit Gültekin, Okul Öncesinde Duygu ve Davranış Sorunları

Okul Öncesinde Duygu ve Davranış Sorunları  

Mücahit Gültekin  
Nesil Yayınları  

Okul öncesi dönem insan yaşamının en önemli dönemidir. Yaşama ilişkin ilk bilgileri bu dönemde alırız. Korkuyla, coşkuyla, cezayla ve ödülle ilk bu dönemde ...

Mehmet Başaran, Yasaklı

Yasaklı  

Mehmet Başaran  
Cumhuriyet Kitapları  

Mehmet Başaran, Köy Enstitüsü kökenli bir öğretmen, yazar, şair, romancı, öykücü... Bu kitabında, Türkiyenin 1940lardan 1980lere kadarki 40 yıllık serüvenini ...

9.26 6.30 TL
Gillian R. Evans, Akademisyenler ve Gerçek Dünya

Akademisyenler ve Gerçek Dünya  

Gillian R. Evans  
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları  

Günümüzde üniversiteler nereye gidiyor ? Akademisyenler nasıl bir dünyada yaşıyor ? Gerçek dünya ile ilişkileri nedir ? Türkiyede henüz tartışılmaya başlayan ...

Kollektif, Evrim, Bilim ve Eğitim

Evrim, Bilim ve Eğitim  

Kollektif  
Nazım Kültürevi Kitaplığı  

Üniversite Konseyleri Derneği tarafından düzenlenen 27 Mayıs 2006 tarihli Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu için hazırlanan bildirilerden oluşan bu kitapta, ...

Fahamettin Akıngüç, Serhat Öztürk, Eğitim Mühendisi / Fahamettin Akıngüç Kitabı

Eğitim Mühendisi / Fahamettin Akıngüç Kitabı  

Fahamettin Akıngüç, Serhat Öztürk  
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Latif Mutlu, Türkiyenin Uygarlık Yolu Üniversitelerden Geçiyor

Türkiye'nin Uygarlık Yolu Üniversitelerden Geçiyor  

Latif Mutlu  
Boyut Yayın Grubu  

1965 yılından bu yana aktif olarak eğitim hayatının içinde yer alan ve zamanının büyük bir bölümünü yeni eğitim teknolojilerini araştırmaya ayıran Latif Mutlu ...

30 19.50 TL
Toktamış Ateş, Üniversitelerimiz ve Demokrasi

Üniversitelerimiz ve Demokrasi  

Toktamış Ateş  
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları  

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları bundan birkaç yıl önce üniversite ve üniversite sorunlarını konu edinen, akademik dünyanın tarihini, toplumla olan ...

22.22 15.78 TL
Muhsin Hesapçıoğlu, Türkiyede Eğitim Bilimleri: Bir Bilanço Denemesi

Türkiye'de Eğitim Bilimleri: Bir Bilanço Denemesi  

Muhsin Hesapçıoğlu  
Nobel Yayın Dağıtım  

Türkiyede Eğitim Bilimleri: Bir Bilanço Denemesi başlığını taşıyan bu çalışmayı yapma nedenimiz şöyledir: Yurt dışında, sanayileşmiş ülkelerde diğer bilim ...

50 40.00 TL
Server Tanilli, Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz?

Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz?  

Server Tanilli  
Alkım Yayınevi  

Bir kaç on yıl öncesine kadar doğanın insanlaşması, çalışmanın, toplumsallaşmanın, aklın gelişmesinin bir mucizesi olarak değerlendiriliyor, hayranlıklarından ...

11.57 6.36 TL
Mustafa Özodaşık, Yeni Nesil

Yeni Nesil  

Mustafa Özodaşık  
Tablet Basım Yayın  

En eski dönemlerden itibaren, toplumların uğraş verdiği konuların başında nesil yetiştirme çalışmalarının geldiği görülmektedir. Bütün uluslar adına, ...