Toplam 52 adet ürün
 
18% Fatih Kırkbir, Spor Yapan Öğrencilerin Saldırganlık Eğilimleri

Spor Yapan Öğrencilerin Saldırganlık Eğilimleri  

Fatih Kırkbir  
Akademisyen Kitabevi  

Bölüm 1 Giriş 1.1. Araştırmanın Amacı 1.2. Araştırmanın Önemi 1.3. Problem Cümlesi 1.3.1. Alt Problemler 1.4. Hipotezler 1.5. Araştırmanın Varsayımları 1.6. ...

22.00 18.04 TL  
Bihter Karagöz Taşkın, Sağlık Lojistiği

Sağlık Lojistiği  

Bihter Karagöz Taşkın  
Gece Kitaplığı  

Günümüzde giderek artan insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere ulusal olarak bölgelerarası, daha geniş çaplı olarak ülkelerarası, iklim, yeraltı, yerüstü ...

24.00 24.00 TL  
18% Cihan Kılıç, Kadıasker Damadzade Mustafa Rasih Efendi Ruznamçesi

Kadıasker Damadzade Mustafa Rasih Efendi Ruznamçesi  

Cihan Kılıç  
Akademisyen Kitabevi  

Kısaltmalar Giriş 1.1. Kadıaskerlik 1.2. Kadıasker Rûznâmçeleri 1.3. Kadıasker Damadzâde Mustafa Rasih Efendi 1.4. Kadıasker Damadzâde Mustafa Rasih Efendi ...

50.00 41.00 TL  
18% Ayşe Topal, Alptekin Ulutaş, Bütünleştirilmiş Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Üretim Sektörü Uygulamaları

Bütünleştirilmiş Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Üretim Sektörü Uygulamaları  

Ayşe Topal, Alptekin Ulutaş  
Akademisyen Kitabevi  

Birinci Bölüm Kriter Ağırlıklandırmada Kullanılan Yöntemler 1.1. Crıtıc Yöntemi (Criteria Importance Through Intercriteria Correlation, Crıtıc) 1.1.1. Crıtıc ...

20.00 16.40 TL  
35% Kolektif, Nörobilim ve Dil - Konuşma Bozuklukları: Ortak Kavramlar ve Uygulamaları

Nörobilim ve Dil - Konuşma Bozuklukları: Ortak Kavramlar ve Uygulamaları  

Kolektif  
Nobel Tıp Kitabevleri  

Bu kitap Nörobilim ve Dil-Konuşma Terapisi alanlarının ortak kavramlarını ve uygulamalarını tanıtmayı amaçlayan ve bu alanda varolduğuna inandığımız boşluğu ...

120.00 78.00 TL  
30% Fatih Mehmet Çuhadar, Akademik Örgütlerde Çalışan Personelin Çatışma Nedenleri ve Sonuçları: Süleyman Demirel Üniversitesi

Akademik Örgütlerde Çalışan Personelin Çatışma Nedenleri ve Sonuçları: Süleyman Demirel Üniversitesi  

Fatih Mehmet Çuhadar  
Hiperlink Yayınları  

Bir teşekkür; Çalışmanın basından sonuna kadar bana destek olan, yönlendiren ve inanan Sayın Prof. Dr. Ramazan ERDEM hocama beni her zaman dinlediği, yol ...

28.00 19.60 TL  
18% Serpil Kır Elitaş, Duyusal Teknolojiler ve Online Alışveriş

Duyusal Teknolojiler ve Online Alışveriş  

Serpil Kır Elitaş  
Akademisyen Kitabevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

30.00 24.60 TL  
35% Şermin Tetik, Beslenme Biyokimyası

Beslenme Biyokimyası  

Şermin Tetik  
Nobel Tıp Kitabevleri  

İnsan sağlığının sürdürülebilirliğinin önemi, sağlığın beslenme materyalleriyle korunabilirliğini gündemde tutmaktadır. Günlük yaşamımızda diyet ve ...

80.00 52.00 TL  
33% Banu Uslu, Yabancı Dil Eğitiminde Altın Yıllar: Okul Öncesi Dönem

Yabancı Dil Eğitiminde Altın Yıllar: Okul Öncesi Dönem  

Banu Uslu  
Eğiten Kitap  

Bir kimsenin ana dilinden başka bir dil öğrenmesi birçok çalışmanın, makalenin, sunumun ve konuşmanın konusu olmuştur. Teknoloji, hastalıklar, savaş, iş, ...

30.00 20.10 TL  
18% Alparslan Ünveren, Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Kurkumin Takviyesi: Antioksidan Parametreler ve Laktat Düzeyle

Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Kurkumin Takviyesi: Antioksidan Parametreler ve Laktat Düzeyle  

Alparslan Ünveren  
Akademisyen Kitabevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

20.00 16.40 TL  
18% Kolektif, Spor Bilimlerinde Yeni Fikirler - 2

Spor Bilimlerinde Yeni Fikirler - 2  

Kolektif  
Akademisyen Kitabevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

35.00 28.70 TL  
18% Kolektif, Spor Bilimlerinde Yeni Fikirler - 1

Spor Bilimlerinde Yeni Fikirler - 1  

Kolektif  
Akademisyen Kitabevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

30.00 24.60 TL  
Rebwar Marif Salih, Sosyal Medyanın Kullanıcılar Üzerinde Siyasi Bilinç Oluşturma Etkisi

Sosyal Medyanın Kullanıcılar Üzerinde Siyasi Bilinç Oluşturma Etkisi  

Rebwar Marif Salih  
Gece Kitaplığı  

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin politik karar verme sürecinde, gündem konularına gösterdikleri tepkilerde sosyal medyanın gücünü görmek açısından önem ...

35.00 35.00 TL  
18% Kürşat Karacabey, Akademisyenlere Yönelik Mobbing Davranışları İle İş Yaşam Kalitesi İlişkisinin İncelenmesi

Akademisyenlere Yönelik Mobbing Davranışları İle İş Yaşam Kalitesi İlişkisinin İncelenmesi  

Kürşat Karacabey  
Akademisyen Kitabevi  

1. Giriş ve Amaç 2. Genel Bilgiler 2.1. Beden Eğitimi ve Spor Genel Bakış 2.2. Akademisyen Kavramı 2.3. İş Yaşamı Kavramı 2.3.1. İş Yaşam Kalitesi Programı ...

20.00 16.40 TL  
18% Ömer Karatay, Kulbe-i Ahzan

Kulbe-i Ahzan  

Ömer Karatay  
Akademisyen Kitabevi  

Kulbe-i Ahzan ...                                                                                                                                                                                                                                                                                           

25.00 20.50 TL  
Nuray Girginer, Doğrusal Programlama-Yöneylem Araştırmasının Kalbi

Doğrusal Programlama-Yöneylem Araştırmasının Kalbi  

Nuray Girginer  
Gece Kitaplığı  

"? İstediğiniz bir kaynak kitabı kullanabilirsiniz. Ben şu kitabı sayfa sayfa takip edeceğiz diyemem. Ben yerli yabancı pek çok kaynaktan deneyimlerimi de ...

48.00 48.00 TL  
33% Kolektif, Özel Eğitim ve Kaynaştırma

Özel Eğitim ve Kaynaştırma  

Kolektif  
Eğiten Kitap  

Bu kitap, öğretmen adaylarının özel eğitim alanında bilgi ve becerilerini desteklemek, ülkemizde genel eğitim okullarında yürütülen özel eğitim hizmetlerine ...

50.00 33.50 TL  
33% Hafız Bek, Otistik Çocuğa Sahip Anne ve Babaların Bazı Psikolojik Özellikleri - Hayata Farklı Pencereden Bakmak

Otistik Çocuğa Sahip Anne ve Babaların Bazı Psikolojik Özellikleri - Hayata Farklı Pencereden Bakmak  

Hafız Bek  
Eğiten Kitap  

Ailede otistik bir çocuğun doğumu aile üyelerinin yaşamlarını, duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Bu ...

24.00 16.08 TL  
33% Erhan Yaylak, Öğretim Teknolojileri Bağlamında Eğitimde Sosyal Medya Araçlarının Kullanımı

Öğretim Teknolojileri Bağlamında Eğitimde Sosyal Medya Araçlarının Kullanımı  

Erhan Yaylak  
Eğiten Kitap  

İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılda çok hızlı değişmeler meydana gelmektedir. Bu hızlı değişimlerin başında da teknoloji gelmektedir. Tek­noloji hızla geliştikçe ...

32.00 21.44 TL  
33% Tunçay Palteki, Hastanelerde Maliyet Analizi Modellemesi ve Maliyet Azaltılması

Hastanelerde Maliyet Analizi Modellemesi ve Maliyet Azaltılması  

Tunçay Palteki  
Eğiten Kitap  

Hastane faaliyetleri doğası gereği çok ürünlüdür. Bu ise hastane çıktılarının maliyet analizlerinin belirlenmesinde ve tahmin edilmesinde çeşitli zorlukları ...

25.00 16.75 TL