Toplam 82 adet ürün
 
Halil Cibran, Bir Gözyaşı Bir Tebessüm & Kum ve Köpük

Bir Gözyaşı Bir Tebessüm & Kum ve Köpük
Halil Cibran
Parşömen Yayıncılık

Ey Tanrım, tavşanı bana av yapmadan önce beni aslanlara av yap. Kişi gecenin yolunda yürümeden gün doğumuna eremez. Evim bana, Beni terk etme, zira burada ...

0 TL

Suut Kemal Yetkin, Estetik Doktrinler

Estetik Doktrinler
Suut Kemal Yetkin
Palme Yayıncılık

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

31.20 TL 39 TL -20%

, Estetik ve Politika

Estetik ve Politika

Alkım Yayınevi

Estetik ve Politika adını taşıyan bu derleme, Moskovada Almanca olarak yayımlanan ve sürgündeki anti-faşit yazarların organı olan Das Worth dergisinde 1938 ...

18.06 TL

Jacques Ranciere, Estetik Bilinçdışı

Estetik Bilinçdışı
Jacques Ranciere
Ara-lık Yayınları

Bu kitap, Freudcü kavramların edebiyat ve sanat yapıtlarının yorumlanmasında nasıl bir işlev üstlendikleri sorunuyla ilgilenmiyor. Bu yorumlamanın, analitik ...

0 TL

Murat Batmankaya, Nietzsche

Nietzsche
Murat Batmankaya
Say Yayınları

Böyle Buyurdu Zerdüşt İyinin ve Kötünün Ötesinde Ahlakın Soykütüğü Üzerine Tan Kızıllığı İnsanca, Pek İnsanca (Ön Kapak) Nietzsche yaşam filozofudur. ...

26.25 TL 35 TL -25%

Ümit Gezgin, Vural Yıldırım, İsmail Tunalı Kitabı

"İsmail Tunalı" Kitabı
Ümit Gezgin, Vural Yıldırım
Altın Kitaplar

Ömrünü felsefe, estetik ve antoloji üçgeninde gelgitlerle geçir-miş bir düşün adamı; İsmail Tunalı... Ortaya koyduğu eserlerde varlığı, güzeli sorgulayan ...

0 TL 0 TL -27%

Şenol Erdoğan, Mimar Wittgenstein

Mimar Wittgenstein
Şenol Erdoğan
Altıkırkbeş Yayınları

Issız bir Norveç fiyorduna kulübesini yaptırırken, günün birinde bir ev inşa edeceğine dair aklında büyük ihtimalle hiçbir düşünce yoktu. Münzevi kişiliği ...

0 TL 0 TL -25%

Necla Arat, Etik ve Estetik Değerler

Etik ve Estetik Değerler
Necla Arat
Say Yayınları

Bağımsız bir bilimin ya da bir bilgi dalının oluşması, zorunlu bazı koşulları ve uzun bir tarihi süreci içerir. Hiç kuşkusuz bağımsız bir bilim ya da bilim ...

0 TL 0 TL -25%

Afşar Timuçin, Estetik Bakış

Estetik Bakış
Afşar Timuçin
Bulut Yayınları

Bu kitap Afşar Timuçinin daha önce yayımlamış olduğumuz Estetik adlı kitabının ikinci cildi ya da devamı gibidir. Estetik çağdaş estetiğin kuramsal düzeyde ...

16.20 TL 23.15 TL -30%

Kaan Arslanoğlu, Yanılmanın Gerçekliği 1. Cilt

Yanılmanın Gerçekliği 1. Cilt
Kaan Arslanoğlu
İthaki Yayınları

İnsan, evrimini tamamlamamış bir canlıdır. Kaan Arslanoğlunun insan kavrayışını en genel hatlarıyla yansıtan bu sözler, aynı zamanda onun psikiyatriye olan ...

17.52 TL 24 TL -27%

Peter De Bolla, Sanat ve Estetik

Sanat ve Estetik
Peter De Bolla
Ayrıntı Yayınları

Sanatın yalnızca bir politika ya da ideolojinin kılık değiştirmiş biçimi olduğunu veya basit bir biçimde insanları eğlendirmekten, onlara hoşça zaman ...

0 TL 0 TL -27%

Hakkı Hünler, Estetikin Kısa Tarihi Modern Kültür ve Sanat Üzerine Felsefi Bir Tartışma

Estetik'in Kısa Tarihi Modern Kültür ve Sanat Üzerine Felsefi Bir Tartışma
Hakkı Hünler
Paradigma Yayınları

Çağ karanlık görünüyor. Öyle ki son ikiyüz yıldır her tarafta hayaletler görmeye alışacak kadar aydınlıktan yoksunuz. Aristotelesin, Descartesin, Humeun, ...

0 TL 0 TL -25%

Georg Lukacs, Marksist İmgelem

Marksist İmgelem
Georg Lukacs
Yenihayat Kütüphanesi

Marksist edebiyat kuramı deyince kuşkusuz Lukacs akla gelen ilk isimlerden. Soylu bir Macar ailesinin çocuğu olarak 1885te dünyaya gelen Lukacs öncelikle ...

0 TL

Sıtkı M. Erinç, Sanatın Boyutları

Sanatın Boyutları
Sıtkı M. Erinç
Çınar Yayınları

Sanat, var olmanın ön koşullarından biri, hatta ilk koşullarından biri olarak kabul edildiğinde ki kanımca edilmelidir, onun sayısız boyutları, yaşamın her ...

0 TL 0 TL -25%

Friedrich Wilhelm Nietzsche, Nietzsche Wagnere Karşı Bir Ruhbilimcinin Yazıları Wagner Olayı Bir Müzisyen Sorunu

Nietzsche Wagner'e Karşı Bir Ruhbilimcinin Yazıları Wagner Olayı Bir Müzisyen Sorunu
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Gündoğan Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -25%

Theodor W. Adorno, Bertolt Brecht, Walter Benjamin, Fredric Jameson, Georg Lukacs, Estetik ve Politika

Estetik ve Politika
Theodor W. Adorno, Bertolt Brecht, Walter Benjamin, Fredric Jameson, Georg Lukacs
Eleştiri Yayınevi

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Nejat Bozkurt, Sanat ve Estetik Kuramları

Sanat ve Estetik Kuramları
Nejat Bozkurt
Asa Kitabevi

Yaşama yeni bir anlam kazandırılmasında ve insanın kendini tanıma çabasında önde gelen başarılardan biri sayılan sanatlara ilişkin düşünce ve yorumlara yer ...

0 TL 0 TL -15%

Michel Lequenne, Marksizm ve Estetik

Marksizm ve Estetik
Michel Lequenne
Yazın Yayıncılık

Elinizdeki kitap yazarın şu makalelerinden oluşmakta: Marksizm ve Estetik; Sözümona Marksist Sanat Teorileri; Marksist Bir Estetiğe Doğru; Komünizm ve ...

0 TL 0 TL -27%

Suut Kemal Yetkin, Estetik ve Ana Sorunları

Estetik ve Ana Sorunları
Suut Kemal Yetkin
İnkılap Kitabevi

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -30%

Nilüfer Öndin, Biçim Sorunu Varlıkta, Bilgide ve Sanatta

Biçim Sorunu Varlıkta, Bilgide ve Sanatta
Nilüfer Öndin
İnsancıl Yayınları

Nilüfer Öndinin eldeki çalışması, biçim sorununu üç tarzda ele alıyor: varlıkta, bilgide ve sanatta. Tez, başlıca olarak sanat felsefesi için bir hazırlık ...

0 TL 0 TL -32%