Toplam 82 adet ürün
 
Halil Cibran, Bir Gözyaşı Bir Tebessüm & Kum ve Köpük

Bir Gözyaşı Bir Tebessüm & Kum ve Köpük  

Halil Cibran  
Parşömen Yayıncılık  

Ey Tanrım, tavşanı bana av yapmadan önce beni aslanlara av yap. Kişi gecenin yolunda yürümeden gün doğumuna eremez. Evim bana, Beni terk etme, zira burada ...

31% Suut Kemal Yetkin, Estetik Doktrinler

Estetik Doktrinler  

Suut Kemal Yetkin  
Palme Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

39.00 26.91 TL
, Estetik ve Politika

Estetik ve Politika  

   
Alkım Yayınevi  

Estetik ve Politika adını taşıyan bu derleme, Moskovada Almanca olarak yayımlanan ve sürgündeki anti-faşit yazarların organı olan Das Worth dergisinde 1938 ...

18.06 9.93 TL
Jacques Ranciere, Estetik Bilinçdışı

Estetik Bilinçdışı  

Jacques Ranciere  
Ara-lık Yayınları  

Bu kitap, Freudcü kavramların edebiyat ve sanat yapıtlarının yorumlanmasında nasıl bir işlev üstlendikleri sorunuyla ilgilenmiyor. Bu yorumlamanın, analitik ...

30% Murat Batmankaya, Nietzsche

Nietzsche  

Murat Batmankaya  
Say Yayınları  

Böyle Buyurdu Zerdüşt İyinin ve Kötünün Ötesinde Ahlakın Soykütüğü Üzerine Tan Kızıllığı İnsanca, Pek İnsanca (Ön Kapak) Nietzsche yaşam filozofudur. ...

35 24.50 TL
Ümit Gezgin, Vural Yıldırım, İsmail Tunalı Kitabı

"İsmail Tunalı" Kitabı  

Ümit Gezgin, Vural Yıldırım  
Altın Kitaplar  

Ömrünü felsefe, estetik ve antoloji üçgeninde gelgitlerle geçir-miş bir düşün adamı; İsmail Tunalı... Ortaya koyduğu eserlerde varlığı, güzeli sorgulayan ...

Şenol Erdoğan, Mimar Wittgenstein

Mimar Wittgenstein  

Şenol Erdoğan  
Altıkırkbeş Yayınları  

Issız bir Norveç fiyorduna kulübesini yaptırırken, günün birinde bir ev inşa edeceğine dair aklında büyük ihtimalle hiçbir düşünce yoktu. Münzevi kişiliği ...

Necla Arat, Etik ve Estetik Değerler

Etik ve Estetik Değerler  

Necla Arat  
Say Yayınları  

Bağımsız bir bilimin ya da bir bilgi dalının oluşması, zorunlu bazı koşulları ve uzun bir tarihi süreci içerir. Hiç kuşkusuz bağımsız bir bilim ya da bilim ...

Afşar Timuçin, Estetik Bakış

Estetik Bakış  

Afşar Timuçin  
Bulut Yayınları  

Bu kitap Afşar Timuçinin daha önce yayımlamış olduğumuz Estetik adlı kitabının ikinci cildi ya da devamı gibidir. Estetik çağdaş estetiğin kuramsal düzeyde ...

23.15 15.05 TL
35% Kaan Arslanoğlu, Yanılmanın Gerçekliği 1. Cilt

Yanılmanın Gerçekliği 1. Cilt  

Kaan Arslanoğlu  
İthaki Yayınları  

İnsan, evrimini tamamlamamış bir canlıdır. Kaan Arslanoğlunun insan kavrayışını en genel hatlarıyla yansıtan bu sözler, aynı zamanda onun psikiyatriye olan ...

24 15.60 TL
Peter De Bolla, Sanat ve Estetik

Sanat ve Estetik  

Peter De Bolla  
Ayrıntı Yayınları  

Sanatın yalnızca bir politika ya da ideolojinin kılık değiştirmiş biçimi olduğunu veya basit bir biçimde insanları eğlendirmekten, onlara hoşça zaman ...

Hakkı Hünler, Estetikin Kısa Tarihi Modern Kültür ve Sanat Üzerine Felsefi Bir Tartışma

Estetik'in Kısa Tarihi Modern Kültür ve Sanat Üzerine Felsefi Bir Tartışma  

Hakkı Hünler  
Paradigma Yayınları  

Çağ karanlık görünüyor. Öyle ki son ikiyüz yıldır her tarafta hayaletler görmeye alışacak kadar aydınlıktan yoksunuz. Aristotelesin, Descartesin, Humeun, ...

Georg Lukacs, Marksist İmgelem

Marksist İmgelem  

Georg Lukacs  
Yenihayat Kütüphanesi  

Marksist edebiyat kuramı deyince kuşkusuz Lukacs akla gelen ilk isimlerden. Soylu bir Macar ailesinin çocuğu olarak 1885te dünyaya gelen Lukacs öncelikle ...

Sıtkı M. Erinç, Sanatın Boyutları

Sanatın Boyutları  

Sıtkı M. Erinç  
Çınar Yayınları  

Sanat, var olmanın ön koşullarından biri, hatta ilk koşullarından biri olarak kabul edildiğinde ki kanımca edilmelidir, onun sayısız boyutları, yaşamın her ...

Friedrich Wilhelm Nietzsche, Nietzsche Wagnere Karşı Bir Ruhbilimcinin Yazıları Wagner Olayı Bir Müzisyen Sorunu

Nietzsche Wagner'e Karşı Bir Ruhbilimcinin Yazıları Wagner Olayı Bir Müzisyen Sorunu  

Friedrich Wilhelm Nietzsche  
Gündoğan Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

25 16.25 TL
Theodor W. Adorno, Bertolt Brecht, Walter Benjamin, Fredric Jameson, Georg Lukacs, Estetik ve Politika

Estetik ve Politika  

Theodor W. Adorno, Bertolt Brecht, Walter Benjamin, Fredric Jameson, Georg Lukacs  
Eleştiri Yayınevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nejat Bozkurt, Sanat ve Estetik Kuramları

Sanat ve Estetik Kuramları  

Nejat Bozkurt  
Asa Kitabevi  

Yaşama yeni bir anlam kazandırılmasında ve insanın kendini tanıma çabasında önde gelen başarılardan biri sayılan sanatlara ilişkin düşünce ve yorumlara yer ...

Michel Lequenne, Marksizm ve Estetik

Marksizm ve Estetik  

Michel Lequenne  
Yazın Yayıncılık  

Elinizdeki kitap yazarın şu makalelerinden oluşmakta: Marksizm ve Estetik; Sözümona Marksist Sanat Teorileri; Marksist Bir Estetiğe Doğru; Komünizm ve ...

Suut Kemal Yetkin, Estetik ve Ana Sorunları

Estetik ve Ana Sorunları  

Suut Kemal Yetkin  
İnkılap Kitabevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nilüfer Öndin, Biçim Sorunu Varlıkta, Bilgide ve Sanatta

Biçim Sorunu Varlıkta, Bilgide ve Sanatta  

Nilüfer Öndin  
İnsancıl Yayınları  

Nilüfer Öndinin eldeki çalışması, biçim sorununu üç tarzda ele alıyor: varlıkta, bilgide ve sanatta. Tez, başlıca olarak sanat felsefesi için bir hazırlık ...