Toplam 174 adet ürün
 
Spinoza, Ethica (Geometrik Yöntemle Kanıtlanmış ve Beş Bölüme Ayrılmış Ahlak)

Ethica (Geometrik Yöntemle Kanıtlanmış ve Beş Bölüme Ayrılmış Ahlak)
Spinoza
Kabalcı Yayınevi

Türkçeye ilk kez Latince özgün metinden çevrilen Batı Felsefesinin sarsılmaz klasiği Spinozanın Ethicası, ele aldığı Tanrı, İnsan, Zihin, Beden, Akıl, ...

30.09 TL 46.30 TL -35%

Friedrich Wilhelm Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü - Bir Polemik

Ahlakın Soykütüğü - Bir Polemik
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Kabalcı Yayınevi

Nietzschenin, eski arkadaşı Paul Réenin ahlakın kökeniyle ilgili kitabına (The Origin of the Moral Sensations) yanıt olarak kaleme aldığı üç denemeden oluşan ...

0 TL 0 TL -35%

Walter Sinnott Armstrong, Tanrısız Ahlak

Tanrısız Ahlak
Walter Sinnott Armstrong
Ayrıntı Yayınları

Kitabın başlığı ne anlama geliyor? İlk sözcüğün üstü niye çizili? Çünkü bu kitabın hedefi, gerçekte Tanrısız ahlak konusunda bir sorun olmadığını göstermektir. ...

14.60 TL 20 TL -27%

Chris Garratt, Dave Robinson, Etik

Etik
Chris Garratt, Dave Robinson
NTV Yayınları

Doğruyu Yanlıştan Ayırmak için Çizgibilimİnsanlar gerçekten bencil ve açgözlü müdür, yoksa cömert ve nazik mi? Etrafınızda size iyi ile kötünün ne demek ...

0 TL 0 TL -25%

Jean Pierre Changeux, Paul Ricoeur, Neden Nasıl Düşünürüz?

Neden Nasıl Düşünürüz?
Jean Pierre Changeux, Paul Ricoeur
Metis Yayıncılık

Beynin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi edinmek kendi benliğimize dair bilgimize nasıl bir katkıda bulunur? Beynimizi tanımak günlük yaşamdaki deneyimimizi, ...

25.90 TL 35 TL -26%

Ruhattin Yazoğlu, Hüsnü Aydeniz, Dini Çoğulculuk

Dini Çoğulculuk
Ruhattin Yazoğlu, Hüsnü Aydeniz
İz Yayıncılık

Günümüz dünyasında, küreselleşmenin de katkısıyla, insanlar ve kültürler arası diyalogun gerek imkanlar gerekse ihtiyaçlar bakımından önem kazandığı görülüyor. ...

14.28 TL 21 TL -32%

Thomas B. Saunders, Schopenhauer

Schopenhauer
Thomas B. Saunders
Say Yayınları

Burada okuyacağınız, yakın dönem Batı felsefesi tarihi içerisinde insanın bu dünyadaki temel meselesinin ne olduğunun farkına varmış, ancak neredeyse bütün ...

7.50 TL 10 TL -25%

Friedrich Wilhelm Nietzsche, Böyle Söyledi Zerdüşt

Böyle Söyledi Zerdüşt
Friedrich Wilhelm Nietzsche
İthaki Yayınları

Herkes İçin ve Hiç Kimse İçin Bir Kitap Friedrich Nietzsche İthaki Yayınları Eleştirel Toplu Basımın Türkçe edisyonunu yayımlamaya devam ediyor. ...

0 TL 0 TL -27%

Agnes Heller, Bir Ahlak Kuramı

Bir Ahlak Kuramı
Agnes Heller
Ayrıntı Yayınları

Bazı insanların vicdanı vardır, içleri acır; sessiz kal(a)mazlar, görmezden gel(e)mezler. Yol ayrımlarında tereddüt etmezler, bir kişilik edinme kaygısı ...

0 TL 0 TL -27%

Friedrich Wilhelm Nietzsche, Zerdüşt Böyle Dedi

Zerdüşt Böyle Dedi
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Elips Kitap

Siz yüksek insanlar; halk tabakası göz kırparak şöyle der: Yüksek insan yoktur. Hepimiz müsaviyiz, Tanrının nazarında hepimiz biriz. Tanrının nazarında ha? ...

0 TL 0 TL -30%

Susan Neiman, Modern Düşüncede Kötülük

Modern Düşüncede Kötülük
Susan Neiman
Ayrıntı Yayınları

Susan Neiman, Modern Düşüncede Kötülük adlı bu kitabında kötülük sorunu üzerinden felsefe tarihinin farklı bir okumasını gerçekleştiriyor. Zira ona göre, ...

0 TL 0 TL -27%

Friedrich Wilhelm Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt

Böyle Buyurdu Zerdüşt
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Say Yayınları

Tüm yazılmışlar arasında sevdiğim tek şey, birilerinin kendi kanıyla yazdığıdır. Kanla yaz: fark edeceksin ki, kan ruhtur. Kolay bir iş değildir, meçhul kanı ...

18.75 TL 25 TL -25%

Immanuel Kant, Yargı Yetisinin Eleştirisi<br>Kritik der Urteilskraft

Yargı Yetisinin Eleştirisi
Kritik der Urteilskraft

Immanuel Kant
İdea Yayınevi

Şimdi, bilgi yetilerimizin düzeninde Anlak ve Us arasında bir orta terim oluşturan Yargı Yetisinin de kendi için a priori ilkeler taşıyıp taşımadığı, ...

31.11 TL 44.44 TL -30%

Paul Tillich, Ahlak ve Ötesi

Ahlak ve Ötesi
Paul Tillich
İz Yayıncılık

Paul Tillich, bu kitabında din ve ahlâk arasındaki ilişkiyi açıklarken din kaynaklı bir ahlâk sistemi ile dinden bağımsız ve seküler bir ahlâk anlayışını ...

0 TL 0 TL -32%

Jonathan Lear, Mutluluk, Ölüm ve Yaşamın Artakalanı

Mutluluk, Ölüm ve Yaşamın Artakalanı
Jonathan Lear
Metis Yayıncılık

Felsefeci ve psikanalist Jonathan Lear, iki ilgi alanını birleştiren şu soruyu inceliyor: Psikanaliz, insan varoluşuna, etik yaşama dair anlayışımızda ne fark ...

14.80 TL 20 TL -26%

Sevgi İyi, Cumhuriyet Döneminde Aydınlanma ve İnsan Felsefesi Çalışmaları

Cumhuriyet Döneminde Aydınlanma ve İnsan Felsefesi Çalışmaları
Sevgi İyi
Toroslu Kitaplığı

Türkiyenin yakın tarihinde kültürel bir dönüşüm olarak gerçekleşen Cumhuriyetin bu dönüşüm alanlarında neler getirmiş olduğu sorulursa, toplumda daha önce ...

24 TL 30 TL -20%

Yücel Kayıran, Felsefi Şiir

Felsefi Şiir
Yücel Kayıran
Yapı Kredi Yayınları

Bu ciltte, Yücel Kayıranın iki kitabı bir arada yer alıyor: Felsefi Şiir ile Evet, Etik . Felsefi Şiir, şiir üzerine bir felsefi metin değil, felsefi ...

35 TL 50 TL -30%

Bernard Ramm, Orijinal Günah

Orijinal Günah
Bernard Ramm
Haberci Basın Yayın Dağıtım

Günah konusu üzerinde yazan herkes, Norman Powell Williamsın ilk Günah ve Düşüş: Tarihsel ve Eleştirel bir inceleme adlı eserine çok şey borçludur. Engin ...

10.50 TL

William Frankena, Etik

Etik
William Frankena
İmge Kitabevi Yayınları

Frankena, Etikte ahlak felsefesinin temel problemlerini ve bu problemlerin çözümü için dile getirilmiş görüşleri sunuyor. Bu sunumu yaparken aynı zamanda ...

0 TL 0 TL -20%

Sarah Kay, Zizek

Zizek
Sarah Kay
Encore Yayınları

Sarah Kayin kitabı günümüzün en radikal düşünürlerinden biri olan Zizekin sürekli genişleyen ve kendini yenileyen çalışmasına anlaşılır ve kapsamlı bir ...

22.50 TL 30 TL -25%