Toplam 123 adet ürün
 
Orhan Türkdoğan, Türk Toplumunda Zazalar ve Kürtler

Türk Toplumunda Zazalar ve Kürtler
Orhan Türkdoğan
Timaş Yayınları

Sosyolog Orhan Türkdoğan bu çalışmasıyla, bilinmeyen ve göz ardı edilen birçok gerçeğe ışık tutuyor. Uzun yıllar süren katılımcı gözlem ve görüşme teknikleri ...

19.45 TL 27.78 TL -30%

Ömer Gözükızıl, Çanakkale Halk Kültürü 1

Çanakkale Halk Kültürü 1
Ömer Gözükızıl
Att Yayınları

Bu kitap ve yayınlanacak olan diğer derlemeler, 2001-2006 yılları arasında Çanakkale İlinde gerçekleştirilen saha çalışmaları sonucu ortaya çıktı. 195 yerleşim ...

0 TL

Kollektif, Temel Kimdir

Temel Kimdir
Kollektif
Att Yayınları

Temele ait olmayan, montaj, çeviri, yakıştırma kokan fıkraların bazen maksadı aşan etki yarattığına ve halkın tepkisini çektiğine birkaç defa şahit olduk. ...

30 TL

Mesude Eğilmez, Gelenekten Geleceğe Halkoyunları

Gelenekten Geleceğe Halkoyunları
Mesude Eğilmez
Ütopya Yayınevi

Türkiye Halk Oyunlarını, yalnızca tek bir kültüre mal edip, Türk Halk Oyunları şeklinde genelleme ve bunu illere göre adlandırma çabası, ulusal kültürleri ...

16.50 TL 22 TL -25%

Pertev Naili Boratav, Nasreddin Hoca (Ciltli)

Nasreddin Hoca (Ciltli)
Pertev Naili Boratav
Kırmızı Yayınları

... Nasreddin Hocayı böyle bilmezdik. Bu cümle, ufkumuzda, biz Hocayı böyle istemiyoruzun bir çevirisi olarak belirdi aslında. Karagöz metinlerinde olduğu gibi ...

0 TL 0 TL -25%

Zeki Çıkman, Folklorumuzda ve Edebiyatımızda Göz

Folklorumuzda ve Edebiyatımızda Göz
Zeki Çıkman
Kaknüs Yayınları

Tıp Fakültesinden doktor dışında her şey çıkar derler. İfadedeki abartı bir yana, tıp eğitimi ile beslenmiş bilim insanlarının edebiyatta, sanatta ve bilimin ...

0 TL 0 TL -30%

Ülker Vancı Osam, IV. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri

IV. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri
Ülker Vancı Osam
Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları

28-29 Kasım 2002 tarihlerinde gerçekleştirilen IV. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresinde sunulmuş olan bildirilerden oluşan bu kitapta, Kıbrısla ilgili ...

0 TL

A. V. Anohin, Altay Şamanlığına Ait Materyaller

Altay Şamanlığına Ait Materyaller
A. V. Anohin
Kömen Yayınları

A.V. Anohinin Altay şamanlığıyla ilgili materyallerinin, bir kısmı akademisyenler V. V. Radlov ve L. Y. Şternberg tarafından gözden geçirildikten sonra, savaş ...

0 TL 0 TL -32%

Derleme, Çarşamba Kitabı 1

Çarşamba Kitabı 1
Derleme
İris Yayıncılık

Çarşamba Kitabı 1992/1, bırakılmış taşra kentlerinden biri için gerçekleştirilmiş bir bellek denemesidir. Tarihsel açıdan önce çıkmayan sıradan kentlerin bile ...

0 TL

Mehmet Ateş, Mitolojiler Semboller ve Halılar

Mitolojiler Semboller ve Halılar
Mehmet Ateş
Symbol Yayıncılık

Mitolojiler Semboller ve Halılar yıllardır zihnimizde biriken sorulara cevap bulabilme uğraşları sonucunda oluştu. Yazıdan önce -yazıdan sonra diye ikiye ...

0 TL

Mircea Eliade, Zalmoksisten Cengiz Hana <br>Daçya ve Doğu Avrupa Folkloru ve Dini Üzerine Karşılaştımalı Bir İnceleme

Zalmoksis'ten Cengiz Han'a
Daçya ve Doğu Avrupa Folkloru ve Dini Üzerine Karşılaştımalı Bir İnceleme

Mircea Eliade
Kabalcı Yayınevi

Eliade bu kitabında, dinler tarihi çerçevesinde yazmış olduğu bazı yazılarını bir araya getiriyor. Bu yazılar; Daçyalıların dinsel kökenlerine, Zalmoksis ...

32.50 TL 50 TL -35%

Tanıl Bora, Taşraya Bakmak

Taşraya Bakmak
Tanıl Bora
İletişim Yayınevi

Taşra: Darlık, boğuntu, kasvet, tekdüzelik, kenarda kalmışlık, gerilik, bağnazlık, kavrukluk, güdüklük... Taşra: Saflık, samimiyet, sıcaklık, ...

28 TL 40 TL -30%

Bekir Karadeniz, Gül Yüzlüm

Gül Yüzlüm
Bekir Karadeniz
İzmit Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları

Türküler. İnsana özgü herşeyi bazı en dolaysız, bazı çok dolaylı anlatan, kimi zaman duyguyu, kimi zaman aklı öneçıkaran, soyutlamanın en güzel biçimi. Hem ...

0 TL

Abuzer Akbıyık, Sabri Kürkçüoğlu, Şanlıurfa Halk Müziği

Şanlıurfa Halk Müziği
Abuzer Akbıyık, Sabri Kürkçüoğlu
Şanlıurfa Valiliği Kültür Yayınları

Şanlıurfa Halk Müziği, Türk Halk Müziği içinde ezgi ve söz zenginliği, makam yapısı, icra ortamı ve çalgıları açısından ayrı bir konuma sahiptir. Beste yapma ...

0 TL

, Folklor / Edebiyat Halkbilim, Etnoloji, Antropoloji, Edebiyat 1994/4 - Sayı: 20

Folklor / Edebiyat Halkbilim, Etnoloji, Antropoloji, Edebiyat 1994/4 - Sayı: 20

Ürün Yayınevi

İÇİNDEKİLER - folklor / edebiyattan - Kollektif Kimliğin İnşasında Halk Terbiyesi ve Ritüellerin Meyda Metinlerine Dönüştürülmesi / Levent Cantek - Türkiyede ...

0 TL

İ. Gündağ Kayaoğlu, Folklor ve Etnografya Araştırmaları 1985

Folklor ve Etnografya Araştırmaları 1985
İ. Gündağ Kayaoğlu
Anadolu Sanat Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Halil Bedii Yönetken, Derleme Notları 1

Derleme Notları 1
Halil Bedii Yönetken
Orkestra Yayınları

Bu Derleme Notları Cilt 1 adını taşıyan kitap, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1937-1952 yılları arasında, Ankara Devlet Konservatuvarı Folklor arşivi için ...

0 TL

Halil Bedii Yönetken, Derleme Notları 2

Derleme Notları 2
Halil Bedii Yönetken
Orkestra Yayınları

Biz 1941 yılı derlemesini daha çok değerli yazar Ali Rıza Yalgının Cenupta Türkmen Oymakları adlı 5 ciltlik eserinin etkisi altında Anadolu Türkmenleri ...

0 TL

İbrahim Aslanoğlu, Folklor ve Etnografya Araştırmaları 1984

Folklor ve Etnografya Araştırmaları 1984
İbrahim Aslanoğlu
Anadolu Sanat Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Yaşar Kalafat, Bakü - Ceyhan Kültür Hattı Sosyal Antropoloji Araştırmaları

Bakü - Ceyhan Kültür Hattı Sosyal Antropoloji Araştırmaları
Yaşar Kalafat
Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

Eserde; Dede Korkutun 1300. yıl jubilesi münasebeti ile yapılan etkinlikler, bu etkinliklerin; müzelere, resim galerilerine, tiyatro ve sinemaya, basın ...

0 TL