Toplam 123 adet ürün
 
35% Orhan Türkdoğan, Türk Toplumunda Zazalar ve Kürtler

Türk Toplumunda Zazalar ve Kürtler  

Orhan Türkdoğan  
Timaş Yayınları  

Sosyolog Orhan Türkdoğan bu çalışmasıyla, bilinmeyen ve göz ardı edilen birçok gerçeğe ışık tutuyor. Uzun yıllar süren katılımcı gözlem ve görüşme teknikleri ...

27.78 18.06 TL
Ömer Gözükızıl, Çanakkale Halk Kültürü 1

Çanakkale Halk Kültürü 1  

Ömer Gözükızıl  
Att Yayınları  

Bu kitap ve yayınlanacak olan diğer derlemeler, 2001-2006 yılları arasında Çanakkale İlinde gerçekleştirilen saha çalışmaları sonucu ortaya çıktı. 195 yerleşim ...

Kollektif, Temel Kimdir

Temel Kimdir  

Kollektif  
Att Yayınları  

Temele ait olmayan, montaj, çeviri, yakıştırma kokan fıkraların bazen maksadı aşan etki yarattığına ve halkın tepkisini çektiğine birkaç defa şahit olduk. ...

30.00 30.00 TL
Mesude Eğilmez, Gelenekten Geleceğe Halkoyunları

Gelenekten Geleceğe Halkoyunları  

Mesude Eğilmez  
Ütopya Yayınevi  

Türkiye Halk Oyunlarını, yalnızca tek bir kültüre mal edip, Türk Halk Oyunları şeklinde genelleme ve bunu illere göre adlandırma çabası, ulusal kültürleri ...

22.00 15.40 TL
Pertev Naili Boratav, Nasreddin Hoca (Ciltli)

Nasreddin Hoca (Ciltli)  

Pertev Naili Boratav  
Kırmızı Yayınları  

... Nasreddin Hocayı böyle bilmezdik. Bu cümle, ufkumuzda, biz Hocayı böyle istemiyoruzun bir çevirisi olarak belirdi aslında. Karagöz metinlerinde olduğu gibi ...

Zeki Çıkman, Folklorumuzda ve Edebiyatımızda Göz

Folklorumuzda ve Edebiyatımızda Göz  

Zeki Çıkman  
Kaknüs Yayınları  

Tıp Fakültesinden doktor dışında her şey çıkar derler. İfadedeki abartı bir yana, tıp eğitimi ile beslenmiş bilim insanlarının edebiyatta, sanatta ve bilimin ...

Ülker Vancı Osam, IV. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri

IV. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri  

Ülker Vancı Osam  
Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları  

28-29 Kasım 2002 tarihlerinde gerçekleştirilen IV. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresinde sunulmuş olan bildirilerden oluşan bu kitapta, Kıbrısla ilgili ...

A. V. Anohin, Altay Şamanlığına Ait Materyaller

Altay Şamanlığına Ait Materyaller  

A. V. Anohin  
Kömen Yayınları  

A.V. Anohinin Altay şamanlığıyla ilgili materyallerinin, bir kısmı akademisyenler V. V. Radlov ve L. Y. Şternberg tarafından gözden geçirildikten sonra, savaş ...

Derleme, Çarşamba Kitabı 1

Çarşamba Kitabı 1  

Derleme  
İris Yayıncılık  

Çarşamba Kitabı 1992/1, bırakılmış taşra kentlerinden biri için gerçekleştirilmiş bir bellek denemesidir. Tarihsel açıdan önce çıkmayan sıradan kentlerin bile ...

Mehmet Ateş, Mitolojiler Semboller ve Halılar

Mitolojiler Semboller ve Halılar  

Mehmet Ateş  
Symbol Yayıncılık  

Mitolojiler Semboller ve Halılar yıllardır zihnimizde biriken sorulara cevap bulabilme uğraşları sonucunda oluştu. Yazıdan önce -yazıdan sonra diye ikiye ...

Mircea Eliade, Zalmoksisten Cengiz Hana <br>Daçya ve Doğu Avrupa Folkloru ve Dini Üzerine Karşılaştımalı Bir İnceleme

Zalmoksis'ten Cengiz Han'a
Daçya ve Doğu Avrupa Folkloru ve Dini Üzerine Karşılaştımalı Bir İnceleme
 

Mircea Eliade  
Kabalcı Yayınevi  

Eliade bu kitabında, dinler tarihi çerçevesinde yazmış olduğu bazı yazılarını bir araya getiriyor. Bu yazılar; Daçyalıların dinsel kökenlerine, Zalmoksis ...

50.00 30.00 TL
30% Tanıl Bora, Taşraya Bakmak

Taşraya Bakmak  

Tanıl Bora  
İletişim Yayınevi  

Taşra: Darlık, boğuntu, kasvet, tekdüzelik, kenarda kalmışlık, gerilik, bağnazlık, kavrukluk, güdüklük... Taşra: Saflık, samimiyet, sıcaklık, ...

40 28.00 TL
Bekir Karadeniz, Gül Yüzlüm

Gül Yüzlüm  

Bekir Karadeniz  
İzmit Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları  

Türküler. İnsana özgü herşeyi bazı en dolaysız, bazı çok dolaylı anlatan, kimi zaman duyguyu, kimi zaman aklı öneçıkaran, soyutlamanın en güzel biçimi. Hem ...

Abuzer Akbıyık, Sabri Kürkçüoğlu, Şanlıurfa Halk Müziği

Şanlıurfa Halk Müziği  

Abuzer Akbıyık, Sabri Kürkçüoğlu  
Şanlıurfa Valiliği Kültür Yayınları  

Şanlıurfa Halk Müziği, Türk Halk Müziği içinde ezgi ve söz zenginliği, makam yapısı, icra ortamı ve çalgıları açısından ayrı bir konuma sahiptir. Beste yapma ...

, Folklor / Edebiyat Halkbilim, Etnoloji, Antropoloji, Edebiyat 1994/4 - Sayı: 20

Folklor / Edebiyat Halkbilim, Etnoloji, Antropoloji, Edebiyat 1994/4 - Sayı: 20  

   
Ürün Yayınevi  

İÇİNDEKİLER - folklor / edebiyattan - Kollektif Kimliğin İnşasında Halk Terbiyesi ve Ritüellerin Meyda Metinlerine Dönüştürülmesi / Levent Cantek - Türkiyede ...

İ. Gündağ Kayaoğlu, Folklor ve Etnografya Araştırmaları 1985

Folklor ve Etnografya Araştırmaları 1985  

İ. Gündağ Kayaoğlu  
Anadolu Sanat Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Halil Bedii Yönetken, Derleme Notları 1

Derleme Notları 1  

Halil Bedii Yönetken  
Orkestra Yayınları  

Bu Derleme Notları Cilt 1 adını taşıyan kitap, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1937-1952 yılları arasında, Ankara Devlet Konservatuvarı Folklor arşivi için ...

Halil Bedii Yönetken, Derleme Notları 2

Derleme Notları 2  

Halil Bedii Yönetken  
Orkestra Yayınları  

Biz 1941 yılı derlemesini daha çok değerli yazar Ali Rıza Yalgının Cenupta Türkmen Oymakları adlı 5 ciltlik eserinin etkisi altında Anadolu Türkmenleri ...

İbrahim Aslanoğlu, Folklor ve Etnografya Araştırmaları 1984

Folklor ve Etnografya Araştırmaları 1984  

İbrahim Aslanoğlu  
Anadolu Sanat Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Yaşar Kalafat, Bakü - Ceyhan Kültür Hattı Sosyal Antropoloji Araştırmaları

Bakü - Ceyhan Kültür Hattı Sosyal Antropoloji Araştırmaları  

Yaşar Kalafat  
Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi  

Eserde; Dede Korkutun 1300. yıl jubilesi münasebeti ile yapılan etkinlikler, bu etkinliklerin; müzelere, resim galerilerine, tiyatro ve sinemaya, basın ...