Toplam 1877 adet ürün
 
Eray Karınca, Kız Doğursun Analar (Kadının Eş Şiddetinden Korunması)

Kız Doğursun Analar (Kadının Eş Şiddetinden Korunması)
Eray Karınca
Bilgi Yayınevi

Aile Mahkemesinde yargıçlık yaptığı dönemde aldığı cesur kararlarla tanınan Eray Karıncanın iki ödüllü bu çalışması için şunları söylediler:Eray Karınca, ...

0 TL 0 TL -25%

Ekrem Buğra Ekinci, Hukukun Serüveni

Hukukun Serüveni
Ekrem Buğra Ekinci
Arı Sanat Yayınevi

Hukuk, insanlık tarihinin belki de en eski müessesesidir. Hatta kanunların sık değiştirilmediği zamanlarda, tarihin ta kendisi idi. Bir şeyi tanımanın en iyi ...

27.78 TL 37.04 TL -25%

Ahmet M. Güneş, Sevim Budak, Temel Çevre Mevzuatı

Temel Çevre Mevzuatı
Ahmet M. Güneş, Sevim Budak
On İki Levha Yayıncılık

Anayasal ve Yasal Düzenlemeler, Yönetmelikler (Ön ...                                                                                                                                                                                                               

0 TL 0 TL -10%

Hatice Selin Pürselim Doğan, Mustafa Erkan, Sibel Özel, Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı (Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler, Tebliğler, Milletlerarası Anlaşmalar)

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı (Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler, Tebliğler, Milletlerarası Anlaşmalar)
Hatice Selin Pürselim Doğan, Mustafa Erkan, Sibel Özel
On İki Levha Yayıncılık

KanunlarTüzükler YönetmeliklerTebliğlerMilletlerarası Anlaşmalar (Ön ...                                                                                                                                                                 

0 TL 0 TL -10%

Celal Ülgen, İcra ve İflas Kanunu

İcra ve İflas Kanunu
Celal Ülgen
Beta Basım Yayım

-Kavramlar-3095 Sayılı Kanuni Faiz ve TemerrütFaizine İlişkin Kanun-İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği-Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet BakanlığıDepo ve ...

0 TL 0 TL -10%

Celal Ülgen, Türk Borçlar Kanunu

Türk Borçlar Kanunu
Celal Ülgen
Beta Basım Yayım

-Kavramlar-Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü veUygulama Şekli Hakkında Kanun-Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla BazıKanunlarda Değişiklik Yapılmasına ...

0 TL 0 TL -10%

Türkay Henkoğlu, Adli Bilişim (Dijital Delillerin Elde Edilmesi ve Analizi)

Adli Bilişim (Dijital Delillerin Elde Edilmesi ve Analizi)
Türkay Henkoğlu
Pusula Yayıncılık

Adli bilişim uzmanın temel başvuru kaynağı...Bu kitapta, adli bilişim ve delillerin elde edilmesi sürecindeki zorlukların teknik ve hukuki boyutları irdelenmiş ...

24 TL 32 TL -25%

Sibel Demir Saldırım, İcra Müdürlüğünün Davranış ve İşlemlerinden Doğan Hukuki Sorumluluk

İcra Müdürlüğünün Davranış ve İşlemlerinden Doğan Hukuki Sorumluluk
Sibel Demir Saldırım
Adalet Basım Yayım

İcra müdürünün önemli görev ve sorumlulukları ile takdir yetkisinin bulunması, kaçınılmaz olarak eylem ve işlemlerinden dolayı bireylerin bazen zarara ...

0 TL 0 TL -10%

Tamer Bozkurt, Themis Ticaret Hukuku: Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Kara Taşıma Hukuku

Themis Ticaret Hukuku: Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Kara Taşıma Hukuku
Tamer Bozkurt
On İki Levha Yayıncılık

Kitap baştan sonra tekrar gözden geçirilmiş; yepyeni birçok şema eklenmiş; bazı bölümlerin daha iyi anlaşılması için bu kısımlar tekrar yazılmıştır. Kambiyo ...

0 TL 0 TL -10%

İpek Sevda Söğüt, Roma Hukukunda Tahkim

Roma Hukukunda Tahkim
İpek Sevda Söğüt
On İki Levha Yayıncılık

Günümüz hukukunda önemi yadsınamayacak derecede büyük olan tahkim konusunun, tarihi kökenine ışık tutmayı hedefleyen bu çalışma ile Roma Hukukunun; hukuki ...

0 TL 0 TL -10%

Merve Yılmaz, 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi

6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi
Merve Yılmaz
On İki Levha Yayıncılık

Çalışmamızın birinci bölümünde genel olarak bağışlama sözleşmesi incelenmiştir. Bu bölümde bağışlamanın tanımı, mahiyeti ve unsurları ile bağışlamanın ...

0 TL 0 TL -10%

Ziya Koç, TCKnın 245. Maddesinde Düzenlenen Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

TCK'nın 245. Maddesinde Düzenlenen Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması
Ziya Koç
On İki Levha Yayıncılık

Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kavram ve tanım, kart çeşitleri ve tarihsel gelişim ele alınmaktadır. Banka ve kredi kartının tanımı, ...

0 TL 0 TL -10%

Pınar Çağla Kandıralıoğlu, Türk Hukukunda Bankaların Sır Saklama Yükümlülüğü

Türk Hukukunda Bankaların Sır Saklama Yükümlülüğü
Pınar Çağla Kandıralıoğlu
On İki Levha Yayıncılık

Çalışmamız üç bölümden oluşmakta olup; birinci bölümde bankaların sır saklama yükümlülüğünün dogmatik temelleri ve hükmün maddesel , kişisel ve zamansal ...

31.50 TL 35 TL -10%

İrfan Dönmez, Tapu İptali ve Tesçili Davaları

Tapu İptali ve Tesçili Davaları
İrfan Dönmez
Beta Basım Yayım

Bundan önceki baskılarda olduğu gibi, bu 6. baskıda da; gerek yasalardaki gerekse ona paralel olarak Yargıtay Kararlarındaki tüm değişiklik ve gelişmelere yer ...

0 TL 0 TL -10%

Cevat Özel, Feridun Yenisey, İçtihatlı Basın Mevzuatı

İçtihatlı Basın Mevzuatı
Cevat Özel, Feridun Yenisey
Beta Basım Yayım

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -10%

Osman Berat Gürzumar, Franchise Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerin Temelini Oluşturan sistemlerin Hukuken Korunması

Franchise Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerin Temelini Oluşturan ''sistem''lerin Hukuken Korunması
Osman Berat Gürzumar
Beta Basım Yayım

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -10%

Mehmet Özgür Avcı, Vakıf Yönetim Organı (Türk Medeni Kanuna Göre)

Vakıf Yönetim Organı (Türk Medeni Kanuna Göre)
Mehmet Özgür Avcı
Beta Basım Yayım

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

18.33 TL 20.37 TL -10%

Turgut Akıntürk, Türk Medeni - Aile Hukuku (II. Cilt)

Türk Medeni - Aile Hukuku (II. Cilt)
Turgut Akıntürk
Beta Basım Yayım

İki yıl dolmadan dördüncü basısı tükenen Aile Hukuku kitabının diğer basılarında olduğu gibi, bu yeni beşinci basısında da, kitap baştan sona gözden ...

0 TL 0 TL -10%

Oğuz Caner, Selim Ataergin, Türk Deniz Hukuku Mevzuat (Ciltli - Cilt:2)

Türk Deniz Hukuku Mevzuat (Ciltli - Cilt:2)
Oğuz Caner, Selim Ataergin
Beta Basım Yayım

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -10%

Ersin Çamoğlu, Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu

Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu
Ersin Çamoğlu
Everest Yayınları

GİRİŞ KONUNUN SUNUMU Ticaret şirketleri arasında anonim ortaklıklar, küçük tasarruf sahiplerine sermayelerini nemalandırma imkânı veren ve bu surette toplanan ...

0 TL 0 TL -30%