Toplam 1877 adet ürün
 
Eray Karınca, Kız Doğursun Analar (Kadının Eş Şiddetinden Korunması)

Kız Doğursun Analar (Kadının Eş Şiddetinden Korunması)  

Eray Karınca  
Bilgi Yayınevi  

Aile Mahkemesinde yargıçlık yaptığı dönemde aldığı cesur kararlarla tanınan Eray Karıncanın iki ödüllü bu çalışması için şunları söylediler:Eray Karınca, ...

Ekrem Buğra Ekinci, Hukukun Serüveni

Hukukun Serüveni  

Ekrem Buğra Ekinci  
Arı Sanat Yayınevi  

Hukuk, insanlık tarihinin belki de en eski müessesesidir. Hatta kanunların sık değiştirilmediği zamanlarda, tarihin ta kendisi idi. Bir şeyi tanımanın en iyi ...

37.04 25.93 TL
Ahmet M. Güneş, Sevim Budak, Temel Çevre Mevzuatı

Temel Çevre Mevzuatı  

Ahmet M. Güneş, Sevim Budak  
On İki Levha Yayıncılık  

Anayasal ve Yasal Düzenlemeler, Yönetmelikler (Ön ...                                                                                                                                                                                                               

Hatice Selin Pürselim Doğan, Mustafa Erkan, Sibel Özel, Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı (Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler, Tebliğler, Milletlerarası Anlaşmalar)

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı (Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler, Tebliğler, Milletlerarası Anlaşmalar)  

Hatice Selin Pürselim Doğan, Mustafa Erkan, Sibel Özel  
On İki Levha Yayıncılık  

KanunlarTüzükler YönetmeliklerTebliğlerMilletlerarası Anlaşmalar (Ön ...                                                                                                                                                                 

Celal Ülgen, İcra ve İflas Kanunu

İcra ve İflas Kanunu  

Celal Ülgen  
Beta Basım Yayım  

-Kavramlar-3095 Sayılı Kanuni Faiz ve TemerrütFaizine İlişkin Kanun-İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği-Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet BakanlığıDepo ve ...

Celal Ülgen, Türk Borçlar Kanunu

Türk Borçlar Kanunu  

Celal Ülgen  
Beta Basım Yayım  

-Kavramlar-Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü veUygulama Şekli Hakkında Kanun-Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla BazıKanunlarda Değişiklik Yapılmasına ...

Türkay Henkoğlu, Adli Bilişim (Dijital Delillerin Elde Edilmesi ve Analizi)

Adli Bilişim (Dijital Delillerin Elde Edilmesi ve Analizi)  

Türkay Henkoğlu  
Pusula Yayıncılık  

Adli bilişim uzmanın temel başvuru kaynağı...Bu kitapta, adli bilişim ve delillerin elde edilmesi sürecindeki zorlukların teknik ve hukuki boyutları irdelenmiş ...

32.00 22.72 TL
Sibel Demir Saldırım, İcra Müdürlüğünün Davranış ve İşlemlerinden Doğan Hukuki Sorumluluk

İcra Müdürlüğünün Davranış ve İşlemlerinden Doğan Hukuki Sorumluluk  

Sibel Demir Saldırım  
Adalet Basım Yayım  

İcra müdürünün önemli görev ve sorumlulukları ile takdir yetkisinin bulunması, kaçınılmaz olarak eylem ve işlemlerinden dolayı bireylerin bazen zarara ...

Tamer Bozkurt, Themis Ticaret Hukuku: Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Kara Taşıma Hukuku

Themis Ticaret Hukuku: Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Kara Taşıma Hukuku  

Tamer Bozkurt  
On İki Levha Yayıncılık  

Kitap baştan sonra tekrar gözden geçirilmiş; yepyeni birçok şema eklenmiş; bazı bölümlerin daha iyi anlaşılması için bu kısımlar tekrar yazılmıştır. Kambiyo ...

İpek Sevda Söğüt, Roma Hukukunda Tahkim

Roma Hukukunda Tahkim  

İpek Sevda Söğüt  
On İki Levha Yayıncılık  

Günümüz hukukunda önemi yadsınamayacak derecede büyük olan tahkim konusunun, tarihi kökenine ışık tutmayı hedefleyen bu çalışma ile Roma Hukukunun; hukuki ...

Merve Yılmaz, 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi

6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi  

Merve Yılmaz  
On İki Levha Yayıncılık  

Çalışmamızın birinci bölümünde genel olarak bağışlama sözleşmesi incelenmiştir. Bu bölümde bağışlamanın tanımı, mahiyeti ve unsurları ile bağışlamanın ...

30.09 24.07 TL
Ziya Koç, TCKnın 245. Maddesinde Düzenlenen Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

TCK'nın 245. Maddesinde Düzenlenen Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması  

Ziya Koç  
On İki Levha Yayıncılık  

Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kavram ve tanım, kart çeşitleri ve tarihsel gelişim ele alınmaktadır. Banka ve kredi kartının tanımı, ...

Pınar Çağla Kandıralıoğlu, Türk Hukukunda Bankaların Sır Saklama Yükümlülüğü

Türk Hukukunda Bankaların Sır Saklama Yükümlülüğü  

Pınar Çağla Kandıralıoğlu  
On İki Levha Yayıncılık  

Çalışmamız üç bölümden oluşmakta olup; birinci bölümde bankaların sır saklama yükümlülüğünün dogmatik temelleri ve hükmün maddesel , kişisel ve zamansal ...

35 28.00 TL
İrfan Dönmez, Tapu İptali ve Tesçili Davaları

Tapu İptali ve Tesçili Davaları  

İrfan Dönmez  
Beta Basım Yayım  

Bundan önceki baskılarda olduğu gibi, bu 6. baskıda da; gerek yasalardaki gerekse ona paralel olarak Yargıtay Kararlarındaki tüm değişiklik ve gelişmelere yer ...

Cevat Özel, Feridun Yenisey, İçtihatlı Basın Mevzuatı

İçtihatlı Basın Mevzuatı  

Cevat Özel, Feridun Yenisey  
Beta Basım Yayım  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Osman Berat Gürzumar, Franchise Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerin Temelini Oluşturan sistemlerin Hukuken Korunması

Franchise Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerin Temelini Oluşturan ''sistem''lerin Hukuken Korunması  

Osman Berat Gürzumar  
Beta Basım Yayım  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

20% Mehmet Özgür Avcı, Vakıf Yönetim Organı (Türk Medeni Kanuna Göre)

Vakıf Yönetim Organı (Türk Medeni Kanuna Göre)  

Mehmet Özgür Avcı  
Beta Basım Yayım  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

20.37 16.30 TL
Turgut Akıntürk, Türk Medeni - Aile Hukuku (II. Cilt)

Türk Medeni - Aile Hukuku (II. Cilt)  

Turgut Akıntürk  
Beta Basım Yayım  

İki yıl dolmadan dördüncü basısı tükenen Aile Hukuku kitabının diğer basılarında olduğu gibi, bu yeni beşinci basısında da, kitap baştan sona gözden ...

Oğuz Caner, Selim Ataergin, Türk Deniz Hukuku Mevzuat (Ciltli - Cilt:2)

Türk Deniz Hukuku Mevzuat (Ciltli - Cilt:2)  

Oğuz Caner, Selim Ataergin  
Beta Basım Yayım  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ersin Çamoğlu, Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu

Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu  

Ersin Çamoğlu  
Everest Yayınları  

GİRİŞ KONUNUN SUNUMU Ticaret şirketleri arasında anonim ortaklıklar, küçük tasarruf sahiplerine sermayelerini nemalandırma imkânı veren ve bu surette toplanan ...