Toplam 314 adet ürün
 
Serkan Kaya, Consumer Dispute Resolution in the Digital Age: Online Dispute Resolution

Consumer Dispute Resolution in the Digital Age: Online Dispute Resolution  

Serkan Kaya  
On İki Levha Yayıncılık  

In the digital age, with development of information communication and technology (ICT), consumer spending dominates the Gross Domestic Product (GDP). The ...   

48.00 38.40 TL
Ali Sakinci, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku - İmtiyaz İdari Hakimlik Çalışma Kitabı

İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku - İmtiyaz İdari Hakimlik Çalışma Kitabı  

Ali Sakinci  
Temsil Kitap  

Hâkimlik, Kpss ve Kurum Sınavlarına Hazırlık 993 Adet Tamamı Çözümlü Çıkmış Ve Özgün Sorular (Tanıtım Bülteninden) ...                                 

65.00 52.00 TL
Ali Sakinci, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku - İmtiyaz Adli Hakimlik Çalışma Kitabı

İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku - İmtiyaz Adli Hakimlik Çalışma Kitabı  

Ali Sakinci  
Temsil Kitap  

Hâkimlik, Kpss Ve Kurum Sınavlarına Hazırlık 993 Adet Tamamı Çözümlü Çıkmış Ve Özgün Sorular (Tanıtım Bülteninden) ...                                 

65.00 52.00 TL
Ali Sakinci, Ceza Hukuku Genel Hükümler - Özel Hükümler ve Ceza Muhakemesi Hukuku - İmtiyaz Adli Hakimlik Çalışma

Ceza Hukuku Genel Hükümler - Özel Hükümler ve Ceza Muhakemesi Hukuku - İmtiyaz Adli Hakimlik Çalışma  

Ali Sakinci  
Temsil Kitap  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

58.00 46.40 TL
Ali Sakinci, Ceza Hukuku Genel Hükümler - İmtiyaz İdari Hakimlik Çalışma Kitabı

Ceza Hukuku Genel Hükümler - İmtiyaz İdari Hakimlik Çalışma Kitabı  

Ali Sakinci  
Temsil Kitap  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

22.00 17.60 TL
Melikşah Yasin, İdarenin Yasama Tarafından Denetlenmesi

İdarenin Yasama Tarafından Denetlenmesi  

Melikşah Yasin  
On İki Levha Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

20.83 16.66 TL
Ali Sedat Uluğ, AB ve Türk Hukukunda Reklam Uygulama Esasları

AB ve Türk Hukukunda Reklam Uygulama Esasları  

Ali Sedat Uluğ  
Dora Yayıncılık  

1.Reklamın tanımı,tarihçesi,önemi ve reklamla ilgili diğer hususlar 2.AB ve Türk hukukunda reklam ile ilgili düzenlemeler 3.Tüketicilerin reklama karşı tutumu ...

30.00 25.50 TL
20% Cemal Şanlı, Milletlerarası Özel Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk  

Cemal Şanlı  
Beta Basım Yayım  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

109.50 87.60 TL
, Türk Borçlar Kanununun Genel Hükümlerine Göre Borçlu Temerrüdünün Şartları ve Sonuçları

Türk Borçlar Kanunu'nun Genel Hükümlerine Göre Borçlu Temerrüdünün Şartları ve Sonuçları  

   
On İki Levha Yayıncılık  

Türk Borçlar Kanunu'nun 117 ila 126. hükümleri arasında düzenlenen borçlu temerrüdü gerek uygulama gerekse hukuk tekniği açısından sayısız meselelere yol açan ...

90.00 72.00 TL
, Roma Hukukunun Avrupada Kanunlaştırma Hareketlerini ve Hukuk Bilimini Etkileme Süreci

Roma Hukukunun Avrupa'da Kanunlaştırma Hareketlerini ve Hukuk Bilimini Etkileme Süreci  

   
On İki Levha Yayıncılık  

Güçlü devletler adaletle ayakta kalır. Adaleti egemen kılmak için, sağlam temellere dayalı bir hukuk sistemi kaçınılmazdır. Bu yönüyle hukuk, adaletin bir ...

32.00 25.60 TL
, Sanat Özgürlüğü

Sanat Özgürlüğü  

   
On İki Levha Yayıncılık  

Sanat, insanlık tarihinin başlangıcından beri yaşamın kumaşında. Bazen haz vererek, bazen kızdırarak, kimi zaman sorgulayarak, rahatsız ederek, şaşırtarak ...

95.00 76.00 TL
, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Senedin Yağması Suçu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Düzenlenen Senedin Yağması Suçu  

   
On İki Levha Yayıncılık  

Bu çalışmanın konusunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 148/2. maddesinde düzenlenen senedin yağması suçu oluşturmaktadır. Çalışma giriş ve sonuç olmak üzere ...

38.00 30.40 TL
Hayder İsam, Uluslararası Ceza Mahkemesinde Savaş Suçları

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Savaş Suçları  

Hayder İsam  
Gece Kitaplığı  

Hayatın başlangıcından beri insanlar arasında savaş durmamıştır. Savaşlar insanın var olduğu günden beri, insan hakkını almak için ona başvurmayı adet haline ...

70.00 44.10 TL
Kolektif, İslam Ülkelerine Aile Hukuku Uygulamaları

İslam Ülkelerine Aile Hukuku Uygulamaları  

Kolektif  
Kayıhan Yayınevi  

Elinizdeki kitap, İslam hukukunun resmî hukuk uygulaması olma bakımından ayakta kalan son kalesini ele alıyor: İslam Aile Hukuku. Türkiye gibi aile hukuku ...

40.00 26.00 TL
Deniz Baran, Çok Uluslu Şirketlerin Uluslararası Hukuk Kişiliği

Çok Uluslu Şirketlerin Uluslararası Hukuk Kişiliği  

Deniz Baran  
On İki Levha Yayıncılık  

Günümüzün küreselleşmiş dünyasında çok uluslu şirketlerin dünyanın dört bir yanında ve birbiriyle bütünleşmiş bir biçimde yürüttükleri faaliyetlerin ekonomik ...

65.00 52.00 TL
Cemal Başar, Türk İdare Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku Işığında Kişisel Verilerin Korunması

Türk İdare Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku Işığında Kişisel Verilerin Korunması  

Cemal Başar  
On İki Levha Yayıncılık  

Kişisel verilerin korunması, bireyler açısından bir hak olmakla beraber, idare için de bir yükümlülüktür. Çalışma kapsamında kişisel verilerin korunması ...

55.00 44.00 TL
B. Yiğit Sayın, Romada Köle ve Hukuku

Roma'da Köle ve Hukuku  

B. Yiğit Sayın  
On İki Levha Yayıncılık  

Çalışmam 3 farklı bölümden oluşup: ilk bölümde genel olarak "Roma Kölelik Anlayışını ve Roma Kölelik Hukukunu" incelemeye ve hem terminoloji bakımından, hem ...

95.00 76.00 TL
Emre Esen, Satış Sözleşmesinde Aliud Teslim

Satış Sözleşmesinde Aliud Teslim  

Emre Esen  
On İki Levha Yayıncılık  

İsviçre-Türk borçlar hukuku sisteminde aliud teslim kavramını ele alan açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum özellikle aliud teslim ile satıcının ...

35.00 28.00 TL
Sir Arthur Conan Doyle, Adalet Peşinde

Adalet Peşinde  

Sir Arthur Conan Doyle  
Platanus Publishing  

"Büyük Ayaklanma sırasında (ki bunun tarihini bilge Lord Clarendon'dan öğrenmenizi tavsiye ederim) Baskerville Malikânesi, vahşi, saygısız, tanrı tanımaz bir ...

36.00 19.08 TL
Ayşen Çilenti Konuralp, Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme

Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme  

Ayşen Çilenti Konuralp  
On İki Levha Yayıncılık  

Üçüncü kişi yararına sözleşme, bu sözleşmeye taraf olmayan bir üçüncü kişiyi, sözleşmede kararlaştırılan edim vasıtasıyla yararlandırma amacı taşıdığı için ...

85.00 68.00 TL