Toplam 296 adet ürün
 
Nurtaç Yıldırım, Politik İş Çevrimi Modelleri

Politik İş Çevrimi Modelleri  

Nurtaç Yıldırım  
Geçit Kitabevi  

Politik makro ekonomi modellerinde devletin ekonomideki rolü ve faaliyetlerinin sonuçları nasıl algılanmaktadır. Toplumsal çıkarlara hizmet ederek ekonomi ...

17.5 11.55 TL
Zafer Tunca, Makro İktisat

Makro İktisat  

Zafer Tunca  
Geçit Kitabevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

James H. Stock, Mark W. Watson, Ekonometriye Giriş

Ekonometriye Giriş  

James H. Stock, Mark W. Watson  
Efil Yayınları  

Ekonometriye Girişin İkinci Baskısı ekonometrik yöntem ve teoriyi gerçek dünyadan çok sayıda, her yönüyle incelenmiş uygulamalarla açıklama geleneğine devam ...

67.59 42.58 TL
Tufan Samet Özdurak, Themis İktisadi Düşünce Okulları

Themis İktisadi Düşünce Okulları  

Tufan Samet Özdurak  
On İki Levha Yayıncılık  

KPSS, Kaymakamlık, Müfettişlik, İdari Yargı Hâkimliği, Uzmanlık, Denetmenlik, Banka Uzmanlık ve Müfettişlikleri ile iktisadın yer aldığı tüm kurum sınavlarına ...

Özlem Tezcek, Düşünce Fabrikaları (Sermayenin Harici Belleği)

Düşünce Fabrikaları (Sermayenin Harici Belleği)  

Özlem Tezcek  
Sosyal Araştırmalar Vakfı (SAV)  

Goethe arkadaşı Schillere yaşam ilkesini açıklar; Etkinliğini artırmadan ya da doğrudan doğruya canlandırıp (yaşamıma) bir şey katmadan bana yalnızca bilgi ...

18 11.70 TL
M. İlker Parasız, Para Politikası

Para Politikası  

M. İlker Parasız  
Ezgi Kitabevi Yayınları  

Siz Monetaristlerin aksine akttvistsiniz. Sizin monetaristlerle, özellikle de Friedmanla sayısız söz düellonuz oldu. Bununla birlikte çalışmalarınızın bazıları ...

24 18.48 TL
M. İlker Parasız, Kalkınma Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi  

M. İlker Parasız  
Ezgi Kitabevi Yayınları  

ÖNSÖZ Kalkınma ekonomisine ilgimiz 1960lı yılların sonlarına doğru Fransada yapmaya başladığım doktora çalışmasıyla başladı. O zamandan beri dünyada kalkınma ...

22 16.94 TL
Ahmet Yılmaz, Gülay Akgül Yılmaz, Türkiyede Borç Sarmalı ve Makro Ekonomik İstikrar

Türkiye'de Borç Sarmalı ve Makro Ekonomik İstikrar  

Ahmet Yılmaz, Gülay Akgül Yılmaz  
Arıkan Yayınları  

Bu çalışma uzun bir geçmişi olan Türkiyenin borçlanma sorununun tarihsel gelişiminden ziyade 24 Ocak 1980 sonrasının siyasal tercihleri altında özellikle iç ...

Giovanni Arrighi, Adam Smith Pekinde (21. Yüzyılın Soykütüğü)

Adam Smith Pekin'de (21. Yüzyılın Soykütüğü)  

Giovanni Arrighi  
Yordam Kitap  

ABD hegemonyası çözülüyor mu? Çinin yükselişi, dünya dengelerini nasıl etkiliyor? Adam Smithin Batı ile Batı-dışının güçlerinin eşitleneceği öngörüsü ...

27.78 18.06 TL
Osman Z. Orhan, Seyfettin Erdoğan, Para Politikası

Para Politikası  

Osman Z. Orhan, Seyfettin Erdoğan  
Palme Yayıncılık  

Ekonomik istikrarın sağlanmasında, iktisat politikasının en önemli aracının para politikası olduğu bilinmektedir. Bu çerçeve de gelişmiş ve gelişmekte olan ...

Yusuf Akçura, Siyaset ve İktisat

Siyaset ve İktisat  

Yusuf Akçura  
Sinemis Yayınları  

Yusuf Akçuranın Siyaset ve İktisat adlı eseri, 1919 - 1924 Yılları arasında değişik gazete ve dergilerde yayınlanan makaleleri ile farklı yerlerde verilen ...

25.00 16.25 TL
Ömer Eroğlu, Ruhan İşler, İktisat Düşüncesinde Farklı Bir Bakış:

İktisat Düşüncesinde Farklı Bir Bakış:  

Ömer Eroğlu, Ruhan İşler  
Asil Yayın Dağıtım  

İçindekiler Bir Dünya Görüşü Olarak Feminizm İktisatta Feminizm Bu kitabın amacı, iktisadi düşünce içinde kadın bakış açısını incelemek, Feminist ...

Tamer Keçecioğlu, Yönetim Stillerinizi Anlama ve Değiştirme Üzerine Notlar

Yönetim Stillerinizi Anlama ve Değiştirme Üzerine Notlar  

Tamer Keçecioğlu  
Nobel Yayın Dağıtım  

Günümüzde yöneticiler hem örgüt içinden hem de örgüt dışından önceden tahmin edilemeyen çeşitli değişimlerle yüzleşmektedirler. Değişimlerin arkasından değil, ...

Süleyman Yaşar, Türkiyede Kullanılan Özelleştirme Yöntemlerinin Analizi

Türkiye'de Kullanılan Özelleştirme Yöntemlerinin Analizi  

Süleyman Yaşar  
Beta Basım Yayım  

Özelleştirme (Privatization) kavramı ilk defa İngilterede Margaret Thatcherın başkanı olduğu Muhafazakar Partinin seçim bildirgesinde kullanılmıştır. ...

Tümay Ertek, Temel Ekonomi İçin Alıştırmalar

Temel Ekonomi İçin Alıştırmalar  

Tümay Ertek  
Beta Basım Yayım  

Bu alıştırmalar kitabı, yazarın Temel Ekonomi kitabını ders kitabı olarak okuyacak öğrencilerin konuyu daha iyi ve anlayarak öğrenmelerine yardımcı olmayı ...

Sadun Aren, Ekonomi Dersleri

Ekonomi Dersleri  

Sadun Aren  
İmge Kitabevi Yayınları  

Siyaset adamı ve iktisat profesörü olan Sadun Aren, Ekonomi Dersleriyle ilgili Yaptığı değerlendirmede şöyle diyor: Bu kitabı ben, Marksist iktisat ile ...

32.00 23.68 TL
Gönül Budak, İşletmelerde Bürokratik Sabotaj

İşletmelerde Bürokratik Sabotaj  

Gönül Budak  
Altın Nokta Basım Yayın  

Bürokratik devlere dönüşen, dinazorlar gibi kendi ağırlıklarının altında ezilen, işletme ve kurumlar; yaratıcı, yenilikçi ve girişimci bireyler bu kitabı ...

25.00 17.50 TL
Sabri F. Ülgener, Makaleler

Makaleler  

Sabri F. Ülgener  
Der Yayınları  

Bir cilt içerisinde toplanan Ülgener makaleleri başlıca: İktisadi düşünce tarihi yazıları, İktisat teorisine dair yazıları, İktisat Politikası yazıları, ...

34.00 27.20 TL
Emine Orhaner, Kamu Maliyesi

Kamu Maliyesi  

Emine Orhaner  
Siyasal Kitabevi  

Maliye konusunda öğrencilere genel bir bilgi vermek amacıyla hazırlanan bu kitabın kapsamını berliyen, yıllardır vermiş olduğum Kamu Maliyesi dersi ile ilgili ...

23.11 17.33 TL
Alptekin Güney, Bankacılık İşlemleri

Bankacılık İşlemleri  

Alptekin Güney  
Beta Basım Yayım  

İçindekiler Birinci Bölüm Banka ve Bankacılık İkinci Bölüm Merkez Bankacılığı Üçüncü Bölüm Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı Dördüncü Bölüm ...